kan best werkelijkheid worden camping tot recreatiedorp levert zeker vijftig banen op B PZC Zaterdag 14 februari 2009 23 Een indruk van hoe het westelijk deel van Wilgendorp zou kunnen worden, gezien vanuit het zuiden. Uitzicht vanaf de Dorpsdijk op Wissenkerke. Het dorp kan wel een oppepper gebruiken, vindt de Noord-Bevelandse politiek. foto Dirk Jan Gjeltema sche Impuls Zeeland, die vindt dat de plannen van de familie een pri ma mix zijn van (verblijfs)recrea- tie, natuur en landbouw. Volgens Ed Peerbolte van Econo mische Impuls Zeeland levert de investering in het project (tussen de vijftien en twintig miljoen eu ro) Noord-Beveland op termijn veel voordelen op. „Het is een flin ke impuls voor de regio, die wel licht andere ondernemers over de streep trekt om ook te investeren. Het trekt extra toeristen en kan zorgen voor seizoensverlenging. Bovendien tast dit plan het land schap niet aan, het verhoogt juist de natuurwaarden." Zo zijn in het plan onder meer en kele meertjes opgenomen die door riviertjes aan elkaar zijn ver bonden. De vijvers, bedoeld voor (vlieg)vissers, kunnen volgens Peerbolte uitgroeien tpt 'het uniekst visgebied in Nederland'. De natuurgebieden die de familie Van 't Westeinde aansluitend aan haar voormalige landbouwperce- len beheert, blijven bestemd voor recreatief medegebruik. Met Staats bosbeheer, die het aanpalende Bokkegat beheert, zal over een be tere inpassing worden gesproken. Het deel wat Wilgenoord Wilgen dorp moet maken, het educatieve park voor kinderen, is geprojec teerd direct ten noorden van de Oostwestweg ten oosten van het Bokkegat. Voordat het plan van de familie Van 't Westeinde de vol gende ronde" in kan, moet eerst de structuurvisie Rondom Wissenker ke (voorheen het project Groen- Blauwe Slinger) zijn vastgesteld. Die visie is erop gericht Wissenker ke en omgeving een oppepper te geven. Onder meer een onderdoor gang bij de Oostwestweg, aanpak van kruispunt Hove ij n en meer fiets- en wandelroutes moeten er voor zorgen dat meer mensen het dorp weten te vinden. De structuurvisie gaat 27 februari de inspraakprocedure in, waarna de raad zich er in mei definitief over mag uitspreken. Deze week lieten alle fracties tijdens een infor matieve raadsvergadering al posi tieve geluiden over de visie horen. Dat is niet verwonderlijk, omdat de raad de structuurvisie tijdens talrijke sessies zelf heeft voorbe reid, in samenspraak met alle be trokken partijen, ondernemers en andere overheden. Valentijnsoptreden in café Sint-Annaland SINT-ANNALANO - In café An de Slööve aan het Havenplein 9 in Sint-Annaland is vanavond een speciaal Valentijnsoptreden van de band Akoestika. Zangeres Mireille Quist, Conrad Hultermans en Kor- nee Kleefman brengen akoestisch - dus zonder elektronische verster king - nummers van onder ande ren Anouk, R.E.M., Du ran Duran, Live, Kiss, Bryan Adams en Cher- ryl Crow. Twee optredens staan op het programma. Het eerste concert begint om half elf vanavond. De toegang is gratis. Musica Cordis in Nisse en Ellewoutsdijk NISSE - Vocaal ensemble Musica Cordis treedt morgen tweè keer op in de Zak van Zuid-Beveland. 's Ochtends vanaf tien uur werkt Mu sica Cordis mee aan de kerkdienst in de Mariakerk in Nisse. Gerard van der Klis is voorganger, 's Mid dags vanaf half drie zijn vier leden van Musica Cordis in 't Kerkje van Ellesdiek (Ellewoutsdijk) waar zij - als mannenkwartet 'Mie z'n vie ren' - in het Zeeuws zingen op een 'oecumenische bieeênkomst'. Han- nie Oele houdt daar de overden king, met als thema 'Kiek noe es'. Young Continentals op podium Coese Lyceum GOES - De Young Continentals zet ten morgenavond in Goes, in het Goese Lyceum, het programma Go On op de planken. De groep telt vijftien jongeren. Zij combineren in hun show zang, dans en mu ziek. De Young Continentals laten zich door het christelijk geloof in spireren. Met hun optredens wil len ze jongeren helpen 'met hulp van God door te gaan' oftewel - naar de titel van hun programma - Go On. Het gratis concert begint om 19.30 uur in het Goese Ly ceum, ingang Vogelzangsweg. Kwadendamme begint carnaval met feestmis KWADENDAMME - 'Pikpot' oftewel Kwadendamme neemt morgen ochtend in de Bonifaciuskerk een voorproefje op het eigenlijke carna valsfeest eind volgende week. Om 11 minuten voor 11 uur begint een feestelijke mis, waaraan zangkoor Singing Voices en de Mini's, de blaaskapel van carnavalsvereniging De Pikpot, pastoor Paul Verbeek en Prins Geert d'n eersten mede werking verlenen. Het thema van de mis is hetzelfde als dat van het carnaval 2009 in Kwadendamme: Me bin de draed kwiet. AFWEZIG i.v.m. nascholing Dr. E. RIJKEN 12 t/m 16 januari WAARNEMING DOOR: Dr. J Schmeitz, tel. 257122 Dr. C. Schoot tel. 215003 Dr. B. Schruer, tel. 214373 Dr. M. vd Stoep. tel. 257122 Dr. H. Gevaert, tel. 214450 Dr. M. Oortman. tel. 231805 Adressen vindt U op pagina 290 van uw telefoongids.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2009 | | pagina 111