Ostrea breidt sportklassen uit PZCI21 N-THOLEN 22 en 23 Dikke warme truien tegen klimaatverandering Sleuteltje Zaterdag 14 februari 2009-Tip? bevelanden@pzc.nl/tholen@pzc.nl Rotterdam wil kwart van de Zeeuwse havens Het gedroomde Wissenkerke kan best werkelijkheid worden I Komend schooljaar ook extra sporturen voor havo en vwo. door Luc Oggel GOES - Het Ostrea Lyceum in Goes breidt de zogeheten sportklassen uit. Met ingang van het nieuwe schooljaar kunnen ook havo- en V vwo-leerlingen kiezen voor extra sporturen per week. Voor leerlingen van de eerste twee klassen van de vmbo-afdelingen basisberoepsgerichte leerweg en kaderberoepsgerichte leerweg én de mavo bestaat de sportklas al veel langer. Met name leerlingen die later iets met sport willen doen, kiezen ervoor. In het derde jaar stromen zij door naar de oplei ding Sport, Dienstverlening en Vei ligheid (SDV), die weer aansluit op het CIOS. Zowel de sportklas als de SDV is erg populair bij vjm- bo-leerlingen. „We hebben daar om gezegd: eigenlijk moet het voor al onze leerlingen die dat wil len mogelijk zijn om meer te spor ten", zegt rector Jos Brand. „De le raren lichamelijke opvoeding jui chen het besluit ook toe." Het is de bedoeling dat havo- en vwo-leerlingen die daarvoor kie zen met ingang van september twee uur per week extra kunnen sporten, naast de normale uren gym en bovenop hun gewone les rooster. Ze doen 'bijzondere' spor ten als mountainbiken, kanoën en skeeleren. Het aantal deelnemers per schooljaar is aan een maxi mum van twintig a dertig gebon den. Zij moeten iets meer lesgeld betalen. „Het gaat om een minima le extra bijdrage", geeft rector Brand aan, „want een kind op school is al duur genoeg." Behalve de uitbreiding van de sportklassen, begint het Ostrea Ly ceum volgend jaar ook met de voorbereiding van een andere werkwijze binnen de vmbo-afde- ling. De school wil voor leerlingen van de basisberoepsgerichte- en ka derberoepsgerichte leerweg veel meer maatwerk leveren bij het kie zen van een vervolgopleiding, om vroegtijdige uitval in het mbo te gen te gaan. „Nu moeten die kinde ren al kiezen als ze nog geen veer tien jaar zijn, wat weet je dan?", zegt afdelingsleider onderbouw Coen Raas. „Straks kunnen ze in de derde klas eerst 'proeven' van een breed aanbod en in de vierde klas een keuze maken. Maar ook dat vierde jaar kan breed georiën teerd blijven voor leerlingen die het dan nog niet weten." Uit een enquête onder ouders is gebleken dat de brede oriëntatie erg gewenst is. De lespakketten worden komend schooljaar samen gesteld. Daarvoor wordt in de re gio bekeken waar de 'markt' zit, dus in welke beroepen behoefte is aan mensen. In het schooljaar 2010-2011 moet de brede oriëntatie ingevoerd zijn. HEINKENSZAND - De verwarming stond giste ren een tikkie Jager dan normaal in christelij ke basisschool De Wegwijzer in Heinkens- zand. Het was Warme Truiendag in Borsele. Wethouder Jan Zandee (SGP/ChristenUnie, milieu) kwam de dag inluiden. In een trui, na tuurlijk. Zandee zong een door de leerlingen van groep 7 en 8 zelfgemaakt Warme Truien lied mee, waarna hij met de scholieren sprak over het doel van de dag: het tegengaan van klimaatverandering. Door de uitstoot van broeikasgassen wordt de aarde warmer. En al le beetjes helpen daartegen. Sjaal om, dikke trui aan en dan kan de verwarming in het klas lokaal best een keertje een beetje lager. Echt koud had niemand het. foto Willem Mieras Taizé-viering in jarige kerk van Ovezande OVEZANDE - In de rooms-katholie- ke kerk van Ovezande vindt mor gen een Taizé-viering plaats, in de traditie van de oecumenische ge meenschap in het Franse Taizé. Op het programma staan veel zang en momenten van stilte, ter bezinning. De bijeenkomst wordt gehouden in het kader van het 150-jarig bestaan van de rooms-ka- tholieke parochiekerk van Ovezan de en begint om 16.00 uur. 't Kraaienist pakt uit met Jong-Belegenbal LEWEDORP - Carnavalsvereniging De Kraaiepikkers houdt vandaag voor alle vijftigplussers uit Lewe- dorp - of't Kraaienist in carnavals- tijd - een Jong-Belegenbal in dorpshuis De Zandlöóper. Het bal begint om 15.00 uur en duurt tot 19.00 uur. Prins Sef van de Kraaie pikkers en zijn gevolg maken om 15.15 uur hun entree. Een 'keur' aan artiesten treedt op en er is ook een verloting. Twee gewonden bij frontale botsing BORSSELE - Bij een frontale botsing tussen twee auto's in het industrie gebied bij Borssele, op de kruising van de Europaweg en Wilhelmina- hofweg, zijn gisteren om 7.45 uur twee gewonden gevallen. Een auto mobiliste (38) uit Oost-Souburg verleende bij het afslaan geen voor rang aan een Vlissinger (42). Beide bestuurders liepen nekklachten op en zijn voor onderzoek naar het ziekenhuis vervoerd. zeeuwse Het is redderen voor die man in Hulst. Z'n vrouw werkt elders en kan daardoor niet iedere dag thuis zijn. En dat wreekt zich. Eerlijk ge zegd leeft hij een ontaard leven; chaos compleet. Neem nu die ge beurtenis, eerder deze week. Hoe hij ook zocht, hij kon het sleuteltje van de brievenbus nergens meer vinden. Het hele huis afgezocht, al Tip? redactie@pzc.nl z'n gangen na gegaan, een minuti- euze speurtocht... geen sleuteltje. Tot hij één van die zeldzame helde re ogenblikken kreeg, z'n gangen van de afgelopen dagen na ging en met z'n kale hoofd vervaarlijk diep in de blauwe papierbak dook. lawel, hebbes.' Z'n dochter moest hem uit de bak bevrijden. Die is nogal diep.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2009 | | pagina 109