50 Wipeout steekt Banana Split televisie zondag BN/DESTEM Zaterdag 14 februari 2009 I media@wegener.nl 1+31(0)24-3650570 All the Right Moves Tom Cruise (1962) oogt jong en onbezonnen als een arme provinciaal die met football wil scoren in het leven. (VS-'83) RTL 7, 13.10-14.45 uur Punchline Lachfilm met Tom Hanks en Sally Field als respectievelijk mislukte student en dito huis vrouw die het willen maken als kleinkunstenaars. (VS-'88) RTL 7, 14.45-17.00 uur Don Nederlandse jeugdfilm over een bevoorrecht mannetje (Clemens Levert) dat zijn eli taire school moet inruilen voor een volkse school. Het strijdtoneel wordt het voetbal veld. (NL-2006) Nederland 3, 15.30-16.55 uur Space Jam Begenadigd basketballer Mi chael Jordan strijdt samen met tekenfilmfiguren - voor namelijk Bugs Bunny - tegen helse basketballers van een andere planeet. (VS-'96) NET 5, 1600-17.35 uur Almost Heroes Komedie waarin Chris Farley en Matthew Perry anno 1804 door het wilde westen trek ken in de hoop ontdekkings reizigers Lewis en Clark de loef af te steken. (VS-'98) Veronica, 18.45-20.30 uur The Interpreter Nagelbijter van Sydney Pollack over een tolk bij de VN (Nicole Kidman) die een gesprek opvangt over een moordaanslag. (F/GB/VS-2005). RTL 4, 20.00-22.30 uur Revenge of the Nerds Robert Carradine en Antho ny Edwards leverden een klas sieker af die draait om buiten beentjes die zich op de uni versiteit groeperen om wraak te nemen op de pestkoppen. (VS-'84) RTL 7, 20.30-22.10 uur Deconstructing Harry Sombere Woody Allen-film waarin de neuroot een ge blokkeerde schrijver neerzet die zijn aanzwellende depres sie te lijf gaat tijdens een bi zarre autotocht met o.a. zijn gekidnapte zoon, een kortge rokte prostituee en een vriend die dodelijk ziek is. (VS-'97) Comedy Central, 22.05-23.40 uur The Last of the Mohicans Overdadig wapengekletter en dito romantiek in 18e eeuws koloniaal Amerika tijdens de strijd tussen de Britten en de Fransen, aan beide zijden bij gestaan door de oorspronkelij ke bevolking. (VS-'92) RTL 8, 22.25-0.40 uur Deuce Bigalow: European Gigolo Vermakelijke vervolgfilm over een gigolo tegen wil en dank (Rob Schneider) die in Amsterdam alle mogelijke cli chés omtrent drugs en seks af werkt. (VS-2005) RTL 5, 22.30-24.00 uur Nicole Kidman speelt de rol van een tolk bij de VN in de spannende film The Interpreter. foto GPD SPORT Alpineskiën Rechtstreeks verslag van WK in Val d'Isère (Frankrijk), sla lom mannen eerste run. Eurosport, 09.45 uur Slalom mannen tweede run. Eurosport, 13.15 uur IJshockey Verslag van de Nederlandse ijshockey competitie, waarin Amsterdam, Den Haag, Eind hoven, Geleen, Groningen, Heerenveen, Nijmegen, Til burg en Utrecht strijden om de nationale titel. SBS6, 11.25 uur NOS Studio sport Met aandacht voor marathon- schaatsen in Borlange en een samenvatting van de Essent World Cup in Heerenveen, tennis: finale van het ABN Amro toernooi, atletiek: het NK Indoor in Apeldoorn, voetbal: een overzicht van de eredivisiewedstrijden. Nederland 1, 13.10 uur Skispringen Rechtstreeks verslag van de World Cup in Oberstdorf (Duitsland), HS 213 team. Eurosport, 14.30 uur NOS Studio sport Tennis: finale van het ABN Amro toernooi, schaatsen: de World Cup in Heerenveen, skiën: de reuzenslalom in Val d'Isère (Frankrijk), atletiek: het NK Indoor in Apeldoorn. Nederland 1, 18.10 uur NOS Studio sport Samenvattingen van de eredi visiewedstrijden Ajax - Feye- noord, Sparta - Vitesse, NEC - Heerenveen en Groningen - Heracles. Nederland 1, 19.00 uur NEDERLAND 1 07:00 NÓS-Tekst tv 08:45 Nederland in Be- q weging! 09:00 Neder- land zingt op zon dag 10:30 Vrije Celui den 11:30 Boeken 12:00 Journaal 12:10 Buiten hof 13:10 NOS Studio Sport! 7:52 D66 NEDERLAND 2 I NEDERLAND 3 08:25 Nederland helpt 08:50 Schepper co 09:10 Soeterbeeck 09:35 De wandeling 10:00 Eucharistievie ring 10:55 Het Vermoe den 11:29 Wilde Gan zen 11 :30 Songs of prai se 12:00 C0G0 Kosher! 12:30 In de voetstappen van Joods Erfgoed 13:00 NPS Matinee 14:0011- stedentocht deel 7 14:30 InFocus 15:00 Ni- oscoop 15:30 Als je je zelf ontwikkelt, ontwik kel je de wereld 16:00 Journaal 16:10 City folk 16:38 Socutera: Leger des Heils 16:45 Knoop in je zakdoek: Info 17:10 Art in the family 17:35 De kunst van Margreet Dolman 17:40 Kunst- stofTV 06:29 Z@ppelin met onder meer Kabou ter Plop, Piet Piraat, Flip de beer, Pingu, Bum- ba, Bibaboerderij, Se samstraat, KRO Kinder tijd, Moomin, De Smur fen 08:25 Kids Sterren, nl: Kies je ster 08:50 Z@ppSport 09:08 Wil lem Wever 09:35 Taar ten van Abel 10:00 Vil la Achterwerk: The Pop groep 11:00 Life with Derek 11:45 Zombie ho tel 13:20 Dogstar 14:30 Oggy en de kakkerlak ken 14:35 Omega Code 15:00 Z@pp Kids Top 20 15:30 Z@PPbios: Don 16:55 De 3 vrienden en Jerry 17:25 Weekover zicht SpangaS 06:40 Jacques Cousteau 07:40 Wordt u al gehol pen? 08:15 Wordt u al geholpen? 08:50 Via va- cance 09:20 Campinglife 09:50 Eigen huis tuin 10:40 My first home 11:10 Gewoon mooi er 11:50 Naar de kli niek 12:10 Je lijfje le ven 12:40 House vision 13:10 Yacht vision 13:40 4Me 15:25 Who's the boss 15:55 Home im provement 16:25 Via va- cance 16:55 House visi on 17:25 Life cooking 06:00 Teleshop 5: Car tracks 08:00 Hour of po wer 09:00 Hour of po wer 10:05 Teleshop 5 10:06 Best of shopping 14:25 Tel sell 14:50 Pa parazzi 15:55 DVD today 16:25 Gamerush 16:55 Films sterren 17:25 Vrienden houden huis 17:55 Hilton Richie's Simple life O 00 O ai 18:00 Journaal 18:25 AVRO Close up: 18:15 Sterke verhalen 18:00 RTL Niéuws, 18:20 Girls of the Play 18:10 NOS Studio Chaïm Soutine, uit Zoutvloed nieuwsbulletin boy Mansion, rea- Sport schilder van de 18:45 Jeugdjournaal 18:10 Life cooking, lityserie ziel, documentaire vervolg 18:50 Goochelaars ont maskerd 2009 19:00 NOS Studio 19:20 Het wassende 19:00 Socutera: Leger 19:20 Sponsor Bingo Sport Eredivisie, water, dramaserie des Heils Loterij: De win samenvattingen (h) 19:01 De Wereld Draait naars Door, amuse 19:30 RTL Nieuws, mentsprogramma nieuwsbulletin 19:50 3 op reis, reispro 19:55 RTL Weer gramma 20:00 Journaal 20:15 Van Moskou tot 20:30 Draadstaai: tus- 20:00 The interpreter, 20:30 Wipeout, spel 20:20 Bananasplit Magadan sendraads, sati misdaadthriller show risch programma n cm cm cm o O ca CM u z 21:20 Mooi! Weer De 21:05 In Europa Leeuw: The day 21:45 Zembla after 21:05 Little Britain USA, sketchshow 21:35 Nu weer toch zijn 21:35 Peter Powers: Payback 22:20 Suzanne en de 22:30 Journaal mannen, drama- 22:40 Kruispunt serie 22:50 NOS Studio Voetbal 22:10 Baby te huur 22:55 Sophie op 3, talk show 22:30 X Factor, talenten- 22:30 Deuce Bigalow: jacht European gigolo, filmkomedie 23:50 Journaal 23:15 De wereld op zijn 23:50 Ontopic, discus- kop, zoektocht sieplatform 23:55 HelpDesk Live, praatprogramma (h) 00:00 Vuurzee (h) 00:40 Buitenhof/Kruis- 00:25 NOS Studio 00:55 Journaal (h) punt/Zembla (h) Sport Eredivi sie/NOS Studio Sport (h) 00:00 RTL Nieuws 00:00 Hilton Richie's 00:10 RTL Weer Simple life 00:15 Terug naar Tosca- 00:30 Gamerush ne 01:00 Teleshop 5 01:25 Teleshop 4 01:01 Stoute meiden 01:26 Cupido TV Melige humor en doodsmakken zorgen voor de slappe lach bij VVipeout. door Monique Brandt Geen leuker vermaak dan leedvermaak. De zondaga vond op televisie bewijst dat die spreuk in ieder geval wat het de kijkcijfers betreft, een waar heid is als een koe. In familiever band samen met Frans Bauer blauw liggen om de blunders van BN'ers, was afgelopen week goed voor een dikke drie miljoen kij kers. Het nieuwe RTL 5-programma Wipeout, onhandig geprogram meerd recht tegenover Bauers kijk- hit Banana Split, draait ook om leedvermaak in optima forma, en wordt eveneens gepresenteerd door artiesten, in dit geval cabare tier Klaas van Eerden en muzikant/presentator Dennis Weening. Endemols gedroomde opvolger van megakassucces Big Brother is in no time verkocht aan zeventien landen. Het wordt net als bijvoor beeld Expeditie Robinson, op één plek, in dit geval in Argentinië, op genomen om de kosten te druk ken. Het programma is een slimme en vooral snelle combinatie van Spel zonder Grenzen en Ter land, ter zee en in de lucht. Twintig kandi daten moeten een vrijwel onmoge lijk parcours afleggen dat bestaat uit bewegende bollen, draaiende gladde banen met modderpoelen, glijbanen en draaiende plateaus en namen als de Dizzy Dummy, Sucker Punch of de Cookie Cutter. Ook populair is de Sweeper, waar bij de kandidaten ieder op een to rentje moeten blijven staart terwijl een reusachtige draaiarm hen van hun plek probeert te maaien. Wie het snelst het parcours aflegt, gaat naar de volgende ronde. In de fina le is 10.000 euro te winnen. Wipeout, een surfersterm die bete kent 'van je bord afgeslagen wor den', draait niet echt om het spor tieve element. Wel om de duikelin gen, valpartijen en halve dood smakken van de kandidaten, verge zeld van het melige commentaar van de presentatoren Van Eerden en Weening: „Ze is dood! Heb jij laatst niet een reanimatiecursus ge volgd?" In het veld worden de kandidaten

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2009 | | pagina 104