dB 47 puzzels c C [i: D L: L L L E nncccc r: E3 n n L2 II 1 n i n ËU n n LJLj J •I □C r m m m i: 74 1 1 1 PZC Zaterdag 14 februari 2009 i PUZZEL Deze puzzel is een combinatie van kruis woordraadsel, doorloper en cryptogram. De cryptische zinnen zijn vet gedrukt. Op de regels zonder zwarte vakjes moeten de woorden achter elkaar worden ingevuld net als bij een doorloper. Horizontaal: 2. In zee vooruitekende hoge landpunt; 5. onderzoeker; 9. gouden schoeisel; 14. de wagen is klaar om er wijn in te doen; 17. hoofdstad in Europa; 19. rivier in Spanje; 21langspeelplaat; 24. kruik voor de toekomst; 25. merk waardige 26. sla op zo'n vat; 27. schoeisel; 28. boomvrucht; 29. manu script; 30. koninklijke aanspreektitel; 31stadsmuur; 33. moeder; 34. gravu re; 36. televisie; 38. droog (van wijn); 40. Frans lidwoord; 42. koeienmaag; 44. edelachtbare; 46. scheepstouw; 47. symbool helium; 56. aankomend; 57. zij van die kip; 58. en omstreken; 59. Japanse munt; 60. uitgesloten aanspra kelijkheid; 61. kledingstuk; 62. per soonlijk vnw.; 63. biljartstok; 64. bijbel se figuur; 66. gewoonlijk; 68. ongegist druivensap; 69. persoonlijk vnw.; 71. gespannen; 73. uitroep van vreugde; 74. leegte (bouwk.); 76. vleesgerecht; 78. eivormig; 80. aanvankelijk; 81. watervogel; 82. communicatiemiddel; 83. gebaar; 84. zeurkous; 85. onder zoek naar het goudgehalte; 86. voor malig Perzië, Verticaal: 1Rivier in Rusland; 4. duw; 5. gewas; 6. gehoororgaan; 8. toespraak over 'KAASSiiL 1 3 4 5 7 8 9 lïö 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 n 66 67 68 69 73 75 76 77 78 79 80 "81 82 83 84 j 85 86 SNACK li 76 60 43 82 86 85 27 gezond verstand; 9. karwei; 10. jong dier; 13. onderricht; 15. Noorse god heid; 16. is op een schip groot genoeg; 18. bijbelse naam; 20. de oudere; 22. klap; 23. roem; 32. nasne de; 35. deskundige; 37. gierigaard; 39. plaats in Frankrijk; 40. rivier in Oost- Vlaanderen; 41in het jaar (Lat.); 42. Aziatisch land; 43. vuurwapen; 44. bij belse naam; 45. deel van een kachel; 46. bouwmateriaal; 47. besloten erf rondom een boerenwoning; 49. editie; 50. meester; 51. soortelijk gewicht; 52. soort slee; 53. Wereldoorlog (afk.); 54. hectogram; 63. maal; 65. Europese rivier; 66. afgemat; 67. feestelijk cij fer; 68. eveneens; 69. spotvogel; 70. Griekse letter; 72. snibbig dier; 73. afrastering; 74. dieren op een boerde rij; 75. dyne; 76. bevel; 77. bijbelse naam; 79. vreemde munt. BRERO DOORLOPERREGELS: Horizontaal: 48. Smalle sloot, schat ten van vensters, ruitersabel .omscha kelen; 55. een toespraak over de han del, alom, hoger maken. Verticaal: 2. Geraamte, ingetogen; 3. koper, deel van het gelaat, onheilsgo din; 7. aanlegplaats, pas geoogst, vruchtje; 11strijdgewoel, zedelijke motivatie (Gr.), ambtsgewaad; 12. mal aanwensel bij 't urineren, gele verf stof, heidemeertje. Start op een blanco veld naar keuze en verbind zoveel mogelijk blanco velden met een doorlopende lijn. Verbinden mag alleen horizontaal en verticaal, niet diagonaal. Je bent verplicht door te ver binden in de gekozen richting tot aan een obstakel; de rand van het raster, een zwart veld of een veld dat al is gebruikt. Bij elk obstakel mag je van richting veranderen. Elk veld mag je maar één keer betreden. In het vakje bovenaan staat hoeveel blanco velden er maximum overblijven. DOET U MEE wissel- borg- tocnt verpak kings middel horens van een hert mis leidend Ooster ling deel van een vis fijn weefsel rijpings- jaren loof boom l V V zware regenval V 8 hard werken - 10 slechte reuk dieren geluid reeks versterk te plaats gevolg uitroep van afkeer verschiet kort schrift zwaar vergif draag- balk 4 plezier reisje bevel V rijzig weeg toestel T 3 succes nummer lus V vorde ring bouw land 6 genre wand- pilaster T man van adel lucht ver versing hoofd deksel f 7 hoofd van een moskee vogel V 1 dochter van Zeus binnen V ongewij de hostie hoofd deksel V ontvang kamer azijn weekdier opdracht V spil voor heen pad vinder afge- legen groot moeder familie lid een groot aantal V 9 lid woord insect ver dragen kunst taal ont ploffing 5 dwars scheeps aan varen 2 Onder de inzenders van goede sleutel woorden van de doorloper, combipuz zel, zweeds raadsel, cryptogram en van de met pijlen aangeduide onderste regel van het sudoku-kwintet verloten wij vijf Iris-cheques t.w.v. 15 euro. Oplossingen kunnen t/m dinsdag a.s. doorgegeven worden via E-maii: puzzelacties@wegenernieuwsmedia.nl Telefonisch: 0909 - 0490464 (EUR 0,45 per gesprek. Meerdere oplossingen per gesprek is mogelijk) De getallen in de zwart gekleurde drie hoekjes vormen de som van cijfers van 1 tot en met 9 (nooit de 0), die verti caal of diagonaal in de aangrenzende witte vakjes moeten worden ingevuld. Per som mag elk cijfer maar één keer voorkomen. Dus bijvoorbeeld: 4=1 +3 of 3+1maar niet 0+4,4+0 of 2+2. VORIGE WEEK DOORLOPER malerstrakoogst alomepauletorka afritalibitraan narrigetudeunit dwerganimoritme datakarnsaploos ericatitusemelt etresnoeierohio laarsaortastoer sandaaliemeterm alsofmammadoler polllemmanovene akelapaardnoden rederontgeneire trendsteelargot CONSUMPTIE SUMBRERO COMBIPUZZEL OYSJE-WEITAS-PILAVI KOMST-GEIN-R-ADER-POETS ALIBI-MELK-I-KRUL-ELVER -ELECT-DG-ROTI-L-GRIEL- S-DEKLTER-P TT-REN-WA-NEE-FS-SAR-TO ROUWROZYNLETSELEETLEPEL ERKENTELYKRELIEKVELOURS SN-GOA-ES-OPA-ST-EER-ME S-ALEPEET-N -BRONX-H-ZEEM-OV-GENRE- TEMPO-DITO-E-VAAK-EREIS INEEN-EEGA-I-OSLO-LEEST CNOBEL-LINKSE-MITSA TAFELEN BRAINSNACK QUIZWOORDZOEKER 1Adams; 2. Berlin; 3. Bob Woodward; 4. Booth; 5. Boudewijn de Groot; 6. Carter; 7. Costner; 8. Dallas; 9. Frankenheimer; 10. Joe Biden; 11.John Travolta; 12. Kissinger; 13. Maryland; 14. Mount Rushmore; 15. Obama; 16. Onassis; 17. Oswald; 18. Oval Office; 19. running mate; 20. Sadat; 21. senaat; 22. Starr; 23. State of the Union; 24. teddy- beer; 25. Truman; 26. Watergate HET WITTE HUIS SUDOKU-KWINTET ZWEEDS RAADSEL egd- quiz-rugkorf -ideeel-r-ai -tel-g-japan -ga-visum-i- -eagle-d-neb lel-e-safari -f-frats-tic asbak-a-rage -t-t-egaal-p -equipe-d-es drum-i-raar- i-reder-ge -strik-v-lor zoo-b-nero-a -j-leger-rot -apis-eskimo KIPPENSOEP 1 2 3 4 5 6 7 00 9 10 Puzzelland/090214 CRYPTOGRAM Horizontaal: 3. Angstbeeld; 6. hoofdbrekens; 8. een dagsvliegen; 9. globe; 10. zweetplek; 12. ademtocht; 13. house; 14. gis; 15. natuurstaat; 16. aangezetene; 10. ongetrouwd. Verticaal: 1Stadsgezicht; 2. geheel; 3. achteroverslaan; 4. grondvesten; 5. dievenpoortje; 7. spelersbank; 9. graag; 11eetcultuur; 17. geel; 18. zorg. ZAGEN 4 9 1 2 6 8 5 3 7 4 7 6 1 5 2 8 3 9 7 2 8 1 5 3 9 4 6 8 5 1 3 4 9 8 6 7 2 3 5 6 9 4 8 1 2 3 2 9 7 6 1 5 4 9 1 3 5 7 6 2 8 4 7 3 2 8 9 1 4 6 5 6 4 7 8 3 2 1 9 5 1 9 4 5 7 3 2 8 2 8 5 9 4 1 7 6 3 6 8 5 2 3 4 9 i 7 8 1 6 9 4 2 5 3 7 6 2 9 5 4 8 6 1 7 2 9 3 3 2 6 8 7 4 5 9 8 7 1 2 6 3 9 8 5 7 4 1 5 7 4 3 1 9 6 2 8 4 i 5 3 9 1 7 4 2 3 5 8 6 5 9 2 7 j 3 4 6 8 1 1 4 3 5 6 S 7 2 9 7 8 6 9 1 2 4 3 5 4 1 6 8 5 9 2 3 7 1 4 5 S 9 6 4 2 3 1 5 8 2 3 4 6 9 1 5 2 S 6 3 7 4 5 1 9 6 8 2 3 9 5 1 2 7 8 6 4 3 9 7 1 5 2 3 6 S 4 9 7 6 4 9 2 3 1 7 5 8 2 4 7 8 9 6 5 3 1 1 5 8 9 7 4 3 2 6 9 3 8 1 7 5 2 6 4 2 7 3 5 6 8 1 4 9 5 6 1 2 3 4 8 7 9 5 8 2 7 6 9 3 4 8 1 6 2 3 9 5 7 3 1 9 4 2 8 6 6 4 7 1 2 5 9 3 7 1 5 4 8 9 3 1 4 8 5 6 7 2 4 8 9 6 2 1 7 5 3

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2009 | | pagina 101