puzzels 46 De winnaars van de puzzels van vorige week. CombipuzzehB.van Wingen, Kapelle; Cryptogram: C. Zwemer, Gapinge; Doorloper, J. Beun, Middelburg; Sudokukwintet: zaterdag 14 februan 2009 A. Reiinierse. KoudekerkeZweedsraadsel: J. Barra-Lergner, Oostburg: hm gram Horizontaal: 4. Genoeg steken laten vallen om te drinken (116. Doorgaans binnen een ommetje (2,2,9); 8. Voorschrift voor bakkers (8); 10. Maakt de regelgeving kapot (4); 11. Het licht in en boven Hollywood (15); 13. Die kleding is ach terhaald en gezond (6); 14. Poeslieve vrouw aan het werk (8); 15. Weg met dit (roddel)blad! (14); 16. Ceintuur van een violist om aan te zetten (9); 17. Brandend water? (9). Verticaal: 1. Moeder de vrouw (6); 2. Liever weer een opleving (6); 3. Deskundige priester? (16); 4. De kern van de afde ling Neurologie (12); 5. Speelt hij de baas? (16); 7. Enorme vuilnishoop in een zeestraat (5,4); 9. Een redenaar die winden laat? (11); 11. Koffie voor die ren (7); 12. Rondje voor de familie? (9). woordzoeker De antwoorden op alle onderstaande quizvragen staan in deze woordzoeker. Streep alle antwoorden door. De reste rende letters vormen vervolgens de oplossing. 1 - hoe heet de elektrische vonk die bij onweer van de ene wolk naar de andere of naar de aarde overspringt? 2 - wat is de Sl-eenheid van lichtsterk te? 3 - hoe heet de lichtkrans om de zon die men ziet bij een zonsverduiste ring? 4 - wie speelde naast Yul Brynner de hoofdrol in de piratenfilm The light at the edge of the world uit 1971? 5 - hoe noemt men de eigenschap van sommige lichamen dat zij bij opvallend licht zelf licht gaan uitstra len? 6 - hoe heet de vorming van koolhydraten uit koolzuur en water door planten onder de invloed van licht? 7 - welke Franse fysicus bepaalde de lichtsnelheid en ont dekte dat de lichtsnelheid in water kleiner is dan die in lucht? Hij is ook bekend om zijn zoge naamde "slinger". 8 - hoe heet de lichtende kring om de zon of de maan? 9 - hoe heet de elektromagnetische straling tussen het zichtbare rode licht en de microgolven? 10 - op de foto: de legendarische zan ger van The Doors, de groep die een hit had met Light my fire. Hoe heette hij? 11 - welke lichtbron is in staat een een smalle coherente bundel licht voort te brengen. Dit wordt onder meer gebruikt bij medische ingrepen en ter opluistering van shows. 12- wat is de Nederlandse naam voor de maoïstische guerrillabeweging in s F O T O S Y N T H E S E S L O E L 0 B L I K s E M M R I A I T N U D Y D M P N D W E E L L c A O O A A I E U R E I T E F G H S T R T R N A P R M M D 0 R U T R S E R s F T I U T N U O N O E O G S U A R L L L A C O L P D N B N c F L A O N C A F E T A H D O I E Y O R A C U A s I P A H P c L N L H O F L M T C E L S Z A R L T L c O T E O A N 0 R O c D A O I E I D s P E R I s C O O P M R E N N N N O s I R R O M M I J loper Horizontaal: 1Springloop, heildronk, hevige wind; 2. lastdier, roep waarmee men een dier tot zich lokt, dwergbuffel op Celebes; 3. verfstof, hijswerktuig, incasseren; 4. bloedarmoede, Christelijk feest, middel punt; 5. vaardigheid, grillig, stof voor lui ers; 6. vliegtuig, aanwijzend vnw., tropi sche vrucht; 7. viseter, schrijfkosten, muziekstuk; 8. gast, aanleggen, draaikolk; 9. molentrechter, deel v.h. lichaam, tuin kamer; 10. schoeisel, verharde huid, voedsel; 11sierdek op bed, familielid, opschik; 12. rond zitkussen, dochter van Tantalus, met genoegen; 13. drinkgelag, deelteken, oogziekte; 14. nobel, restau rant, vruchtbaar oord; 15. splitsen, lente maand, alles inbegrepen. cryptogram: 15 2 6 5 14 Peru, in 1970 opgericht door Abimael Guzman? Verticaal: 1Gerief, rijtuig, haast; 2. prooi zoeken, voetbalterm, regelmaat; 3. tijdelijk gebruiken, bouwmateriaal, schrijflijn; 4. voorheen, kubieke meter, militair eerbe toon; 5. rechtsstrijd, treurspel, in elkaar; 6. soort visnet, etagewoning, program mapunt; 7. Afrikaans dier, zeurkous, slag ader; 8. zwaardwalvis, begunstigen, Griekse letter; 9. drukte, rangtelwoord, zeurkous; 10. ver, wijnsoort, sierlijk; 11 zacht hout onder de schors, gemeend heid, Italiaanse deegwaar; 12. vaartuig, schande, koraaleiland; 13. slordig, traag, mondeling; 14. scheepsstuur, wegkrab ben, rijstgerecht; 15. hemelbrood, soort schaatsen, draaien. 13 - de eenheid van lichtstroom. 14 - wat was de achternaam van de Franse gebroeders die de cinemato- graaf uitvonden? 15 - van welke Nederlandse zanger is het album Wit licht met de gelijknami ge hit? In de film uit december 2008 met dezelfde titel speelt hij de hoofdrol. 16 - wie zong samen met Ellen Foley de wereldhit Paradise by the dashboard light? 17 - van welke Portugees-Canadese popzangeres zijn de hits Turn off the light en I'm like a bird uit 2001? 18 - welke wereldbekende Engelse wetenschapper schreef het werk Opticks over de optica, vond een naar hem genoemde telescoop uit en hij toonde aan dat wit licht is samengesteld uit alle kleuren van de regenboog? 19 - welke regisseur, beroemd van onder andere Rebel wit hout a cause, werd door Wim Wenders geportret teerd in Lightning over water? 20 - welk gedeelte van de natuurkunde houdt zich bezig met de verschijnselen van het licht? 21 - welk instrument bestaat uiteen buis met ingebouwde reflecterende spiegels die licht weerkaatsen van voor werpen die zich buiten het gezichtsveld van de waarne mer bevinden? Vooral onder zeeboten maken er gebruik van. 22 - dit deel van het oog wordt wijder of nauwer naar mate minder of meer licht in het oog valt. 23 - van welke fameuze Britse popgroep is het album Shine a light uit 2008? 24 - hoe heet de stellage waaraan 's nachts lampen worden gehesen als seinen voor de scheepvaart; ook wel seintoren genoemd? 25 - hoe heet de kleuren- band die wordt verkregen door ontbinding van licht, bijvoor beeld dooreen glazen prisma? Foto ANP kwintet Puzzelland/090214 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 9 10 11 12 13 14 15 5 9 3 4 2 8 7 10 1 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 110 Sleutelwoord: 5 8 6 1 2 9 6 2 5 8 6 9 3 1 4 7 3 5 8 4 8 6 3 1 8 2 4 6 7 2 1 2 9 1 3 3 7 8 7 2 6 4 5 4 9 6 1 3 8 5 8 4 8 5 2 8 2 9 3 4 9 6 5 1 3 2 9 2 5 6 1 7 3 6 9 1 7 3 9 4 8 9 4 6 8 1 7 1 2 4 8 6 5 9 4 2 3 7 7 2 6 3 6 2 9 3 1 7 7 3 2 4 9 1 2 5 1 8 8 3 5 4 5 2 8 4 6 7 4 6 5 2 7 6 3 4 5 9 Een sudoku-kwintet bestaat uit vijf sudoku- puzzels die over elkaar geschoven zijn, zodat elke sudoku één vlak van 3x3 vakjes gemeen schappelijk heeft met elke aangrenzende sudo ku. Oplossen van een sudokukwintet gaat vol gens de standaard sudo- kuregels: vul op elke horizontale, regel, verti cale kolom en in elk vet omlijnd blok van 3x3 vakjes de cijfers 1 tot en met 9 in. Bij een sudoku kwintet komt daar nog één regel bij: in het vlak waar twee sudoku's overlappen, staan de cij fers 1 tot en met 9 voor elk van de twee individu ele sudoku's op dezelfde plek. De laatste regel van het sudoku-onderdeel rechtsonder is de eindoplossing.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2009 | | pagina 100