Bedrijven lozen personeel Brunch 30-kilometergebieden wekken schijnveiligheid I A=*ion PZC Arts ontkent eigen verslaving 33 17 Grote brand treft raffinaderij in Europoort Zondagmiddag Arneville In Zeeland worden vooral flexwerkers op straat gezet. door Ben Jansen MIDDELBURG - Ruim de helft van de bedrijven in Zeeland heeft door de economische crisis flexwerkers en tijdelijke medewerkers op straat gezet en bijna één op de drie over weegt vast personeel te ontslaan. Uit een enquête van de PZC en drie Brabantse kranten in samen werking met de Brabants-Zeeuwse Werkgeversvereniging blijkt dat de crisis er flink inhakt. De mate waarin banen worden ge schrapt, is opvallend, omdat ruim de helft van de 104 ondervraagde bedrijven in Zeeland aangeeft geen (4,8 procent) of weinig (49 pro cent) last van de crisis te ondervin den. Van die ondernemers zegt ruim een derde contracten te heb ben opgezegd met uitzendwerkers en tijdelijk personeel. Een even grote groep overweegt tijdelijk en vast personeel te ontslaan. De en quête geeft geen antwoord op de vraag hoeveel banen door de kre dietcrisis zijn verdwenen. Uit het onderzoek blijkt dat 7 pro cent van de Zeeuwse bedrijven sinds 1 november een omzetverlies leed 40 tot 50 procent. Vooral bij bedrijven in de catego rie tot tien werknemers - en dan vooral in de sector van de zakelijke dienstverlening - grijpt de crisis diep in. Ruim 10 procent van deze kleine ondernemingen heeft de omzet meer dan zien halveren. Behalve een dalende omzet baart ook een krimpende orderporte feuille ondernemers zorgen. Bij ruim een derde van de industrie bedraagt die krimp 40 procent of meer. In de bouw zijn bij 13 pro cent van de bedrijven de orders in die zelfde mate afgenomen. pagina 2 en 3: crisis in Zeeland pagina 3: commentaar pagina 4: premier preekt kalmte ROTTERDAM - In het Rotterdamse havengebied brak gisteravond rond negen uur door onbekende oorzaak een grote brand uit in de ontzwavelingsfabriek van de raffinaderij van Kuwait Petroleum Europoort. De brandweer kreeg het vuur rond elf uur onder contro le. De politie en een woordvoerder van het concern meidden dat er geen gewonden of vermisten waren onder het personeel. foto Ed Oudenaarden/ANP Gemeenten verzuimen in combinatie met zone drempels aan te leggen. DEN HAAG - De 30-kilometerzones die na 2002 zijn aangelegd hebben het verkeer niet of nauwelijks veili ger gemaakt. Gemeenten hebben nagelaten snelheidssremmers aan te leggen, waardoor nog steeds veel automobilisten te hard rijden en ongelukken veroorzaken. Dat blijkt uit onderzoek van de Stich ting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV). In recent aangelegde 30-kilometer gebieden is het aantal ongelukken niet afgenomen en de gevolgen zijn vaak ernstiger, doordat de illu sie is gewekt dat het er veiliger is. Het aantal ernstige ongelukken in 30-kilometerzones steeg van 979 in 2002, naar 1398 in 2007. Het aan tal dodelijke ongevallen nam in de zelfde periode toe van 20 naar 39. Bijna driekwart van de Nederland se woonstraten is ingericht als 30-kilometergebied. Maar in de re cent aangelegde zones zijn veel minder snelheidsremmende maat regelen aangelegd dan in zones van voor 2002, constateert Atze Dijkstra van de SWOV, die vindt dat gemeenten de veiligheid in de ze gebieden 'moeten herijken'. In slecht ingerichte zones rijdt meer dan 85 procent te hard. NIJMEGEN - Verslaafde artsen ont kennen vaak dat ze verslaafd zijn. Wanneer een arts toch om hulp vraagt bij een collega weet deze er vaak niet mee om te gaan, waar door goede hulp uitblijft. Hier door kunnen patiënten in gevaar komen. Dat stelt Cor de long, hoogleraar verslavingszorg aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Uit schattingen blijkt dat tussen de 10 en 15 procent van de dokto ren een verslaving ontwikkelt. Het gaat dan vooral om problemen met alcohol, slaapmiddelen of opiaten als morfine. Volgens De Jong is schaamte een reden waar om artsen niet om hulp vragen, maar ook de waan van onkwets baarheid die ze tijdens hun oplei ding en loopbaan ontwikkelen. Ik merk in mijn portemonnee nog niets van de kredietcrisis UIW.'.ftUllTi reacties: 553 Valentijnsdag laat mij koud 78% 'oneens 22% Zeeland: 2, 3, 21 t/m 31; Binnen land: 4 t/m 7; Buitenland: 8 en 9; Meningen: 12 en 13; Economie: 14; Buitengebied: 16 en 17; Weer: 18; Strips: 19; Cultuur: 33; Sport: 37 t/m 43. Bijlagen: Spectrum, Rei zen, Wonen, Media met daarin Tele visie: 48 t/m 51. 711688 555547 Muziek voor je hoofd en je voeten Bruine kikkertjes strijden om de vrouwtjes ZATERDAG 14 februari 2009 - PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT - 251e jaargang nr. 39 - los nummer 1,45, zaterdag 2,10 Cyprus legt beslag op mysterieuze lading WALCHEREN Iedere zondag 12.00- 14.30 uur Uitgebreid buffet met live muziek! kletsen proeven drinken slapen lachen eten www.hotelarion.nl Boulevard Bankert 266 Vlissingen Reserveer nü! bel 0118-410 502 www.hotelarneville.nl Buitenruststraat 22 Middelburg Reserveer nü! bel 0118-638 456

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2009 | | pagina 1