Steun eigenaar woning bij nood c? O foto Ruben Oreel Vrouw komt om bij Zeelandbrug Werkloosheid daalde in 2008 Nadal wint slijtageslag en nu wacht Federer weer 35 Mijn bedoeling met 1953 was een fictieve roman te schrijven spectrum Huisbezitter kan bij ontslag tijdelijk van hypotheeklast af. Reus Dan is geland Mm,# ,e^ Maak 2x kans op de Lotto Jackpot! LOttO. Word ook abonnee! ZATERDAG 31 januari 2009 - PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT - 251e jaargang nr. 26 - los nummer 1,45, zaterdag 2,10 De twirlsters van de Tweern WALCHEREN DEN HAAG - Woningbezitters die buiten hun schuld om in betalings problemen komen, bijvoorbeeld door ontslag, kunnen tijdelijk van hun hypotheeklast af. De steun maatregel geldt alleen voor wo ningeigenaars met een Nationale Hypotheekgarantie. Zij kunnen een beroep doen op een fonds dat hun rentelasten en aflossingsverplichting tijdelijk over neemt. Die 'woonlastenfaciliteit' bestaat al, maar wordt in de prak tijk weinig gebruikt. Het kabinet heeft daarom gisteren besloten de faciliteit te vereenvoudigen, zodat meer woningbezitters een beroep kunnen doen op de regeling. Het kabinet sluit nieuwe steun maatregelen voor de woningmarkt niet uit. Of die er ook komen, zal duidelijk worden in de voorjaars nota, de laatste bijstelling van de lopende begroting. De ministerraad heeft gisteren ook besloten dat woningcorporaties makkelijker bouwprojecten kun nen overnemen als de commer ciële initiatiefnemers ervan drei gen af te haken. Die woningen kunnen worden verhuurd. Tot nu toe mochten de corporaties koopwoningen van commerciële investeerders overnemen tot een prijs van 200.000 euro. MIDDELBURG - Reus Dan is gisterochtend op zijn nieuwe stek gezet: midden in Mini Mundi, het nieuwe pretpark dat wordt aangelegd in de Mortiere in Middelburg. De tien meter hoge reus is afkomstig uit het failliete Land van Ooit. De eigenaren van Miniatuur Walcheren kochten hem vorig jaar op een internetveiling voor zevenduizend euro. De reus blijft Reus Dan van Ooit heten, want: „Als ik verhuis, krijg ik ook niet een andere naam", zegt Sven van Rijswijk van Mini Mundi. Als het pretpark klaar is, kijkt Reus Dan uit op Miniatuur Walcheren. Achter hem ligt dan de rest van Mini Mundi, met onder meer een achtbaan. De werkzaamheden liggen op schema, zegt Van Rijswijk. Het grote, gele paviljoen staat er al en de contouren van het nieuwe Miniatuur Walcheren zijn zichtbaar. In mei gaat Mini Mundi open. op www.pzc.nl is een filmpje te zien van de plaatsing van Reus Dan. L.0 ei<j -^1 daag Super 1 COLIJNSPLAAT - Bij een ongeluk op de Eerste Deltaweg in Colijnsplaat, aan de voet van de Zeelandbrug, is gisteravond een vrouw om het le ven gekomen. Zij werd rond kwart over zes aangereden door een au to. Het fatale ongeval vond plaats vlak bij een bushalte. Vermoedelijk wil-, de de vrouw de weg oversteken na dat zij uit de bus was gestapt, al dus de politie. Over de identiteit van het slachtoffer doet de politie nog geen mededelingen. Na het ongeval was de Zeeland brug enige tijd afgesloten. MIDDELBURG - Zeeland kende tot eind dit jaar een werkloosheid van 2,8 procent, ofwel bijna zevendui zend mensen waren op zoek naar werk. In de laatste twee maanden steeg het aantal werklozen 1,7 pro cent, berekent uitkerings- en ar beidsmarktorgaan UWV. De groot ste toename van werklozen was in Terneuzen (65 rpensen) en Veere (16 mensen). Toch was de werk loosheid in Zeeland eind 2008 14,4 procent lager dan eind 2007. Slechts 6 procent van de werklo zen is jonger dan 23 jaar; 55 pro cent is ouder dan 45 jaar. pagina 2 en 3: zoeken naar baan in digitale kaartenbak Regering trekt huizenbezitters voor T'V reacties: 586 Jan Smit is de beste zanger van Nederland eens 16% 84% EN Zeeland: 2, 3, 21 t/m 31; Binnen land: 4 t/m 7; Buitenland: 8 en 9; Meningen: 12 en 13; Economie: 15; Buitengebied: 16 en 17; Weer: 18; Strips: 19; Cultuur: 33;'Sport: 35 t/m 40. Bijlagen: Spectrum, Rei zen, Wonen en Media met daarin Televisie: 56 t/m 59. Ga snel naar de winkel of kijk op www.lotto.nl Leeghwaterstraat 69, Sliedrecht open 10.00 - 17.30 www.loods5.nl tel 0900-23556637 15 ct per minuutj Zie bon op pagina 2 of bel 088 -013 99 10 PZC 8 711688 555547

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2009 | | pagina 1