Groot-Zeeland met Goeree, Hoekse Waard of Brabant wi Duizenden banen weg bij bankverzekeraar, Philips en Corus. Naderland raakt banen kwijt tffSig BLOG ROLF BOSBOOM CüLTURA ZEEI.ANDICA Wie kent dit Zeeuwse beeld? 28 Verdachte Dendermonde doodde mogelijk eerder Bokje staat bekend als zwijgzaam 27 AMSTERDAM - De in de problemen geraakte bankverzekeraar ING maakt schoon schip. Het concern maakte gisteren bekend dat wereld wijd zevenduizend van de in to taal 125.000 banen verdwijnen. Topman Michel Tilmant stapt per direct op en wordt opgevolgd door de huidige president-commissaris Jan Hommen. Tilmant krijgt een vertrekpremie mee van 1,35 mil joen euro. Wereldwijd verdwijnen er bij ING zevenduizend banen, ruim de helft bij verzekeringsdoch ter Nationale Nederlanden. Ook technologieconcern Philips en staalreus Corus kondigden giste ren massaontslagen aan. Bij Corus verdwijnen in IJmuiden achthon derd banen. Philips, dat vorig jaar in de rode cijfers dook, schrapt zes duizend banen. Hoeveel dat er in Nederland zijn is nog onbekend. De problemen bij Philips en Corus zijn een gevolg van de economi sche recessie. ING daarentegen lijdt vooral onder de Amerikaanse rommelhypotheken. De Neder landse staat neemt het risico op de ze portefeuille ter waarde van ruim 27 miljard dollar voor 80 pro cent over. Volgens minister Wouter Bos van Financiën is het risico voor de overheid beperkt. Zonder steun is de kans op faillissement van ING volgens hem te groot. Maar in de Tweede Kamer maken SP en WD zich zorgen over de ge volgen voor de belastingbetaler en de schatkist. GroenLinks wil ophel dering over het ingrijpen van de overheid. PvdA en CDA zijn voor zichtig positief. Beleggers reageer den ingenomen op het nieuws. Het aandeel ING, dat vrijdag even minder dan 5 euro waard was - de laagste koers ooit - won 27,8 pro cent en sloot op ruim 6,70 euro. ING leed volgens nog voorlopige cijfers in 2008 een verlies van 400 miljoen euro. Vooral in het laatste kwartaal moest het concern fors af- 7000 - jan "09 Philips* 6000 3500 AkzoNobel* sep 08 dec'08 sep 08 1200 dec 08 dec '08 nov 08 Woiiers Kluwer* jan '09 dec '08 nov '08 okt '08 dec '08 nov'08 Aangekondigd banenverlies wereldwijd, banenverlies in Nederland niet bekend infographic: ANP bron: ANP, Kwartaalverslagen ING schrijven. De bank en de verzeke- ringstak leden samen een verlies van 3,3 miljard euro door verplich te afschrijvingen op beleggingen en kredietportefeuilles. Het vierde kwartaal was volgen ING 'het slechtste kwartaal voor beleggin gen en kredieten in meer dan een halve eeuw'. ING kreeg in oktober vorig jaar al een kapitaalinjectie van 10 miljard euro van de overheid. In de loop van het jaar zullen er nog meer banken omvallen, dat voorspelde Rabo-topman Bert Bruggink gisteravond tijdens een spreekbeurt in Zwolle. Bruggink noemde geen namen, maar hij gaf wel een indicatie: „Kijk maar naar de rentestanden. Die met de hoog ste percentages gaan het eerst." De Rabobank is er niet gerust op dat de economie zich in de loop van dit jaar weer zal herstellen. Hij neigt naar een scenario, waarin het bijna onvermijdelijk is dat de dollar onderuit gaat en het herstel van de wereldeconomie pas in de loop van 2011 in zal zetten. pagina 8 en 9: gure wind geselt groot en klein W* Volgens minister Wouter Bos van Financiën is staatshulp nodig om bankverzekeraar INC van de on dergang te redden. Massaontsla gen bij Philips en Corus. MWMMM M i SM Hjggj Bedrijven gaan te snel over op massaontslag reacties: 441 Wereldbeker driebanden is evenement om trots op te zijn eens 73% oneens 27% 'il M 11IWllllf'IB Zeeland: 2, 3, 17 t/m 25; Binnen land: 4 en 5; Buitenland: 6 en 7; Achtergrond: 10; Meningen: 11 Beurs: 12; Economie: 13; Weer: 14; Strips: 15; Buitengebied: 26 en 27; Cultuur: 28; Sport: 29 t/m 35; Televisie: 34 en 35. 711688 555530 Minister Wouter Bos staat de pers te woord over het ingrijpen bij bankverzekeraar INC. foto Erik van 't Woud/ANP Minister Bos redt ING MIDDELBURG - Goeree-Overflakkee is nog steeds welkom bij Zeeland. En als het om het opkrikken van de schaalgrootte fen deze provin cie gaat, mag de Hoekse Waard ook van Zuid-Holland worden los gemaakt. Qua landschap vormen deze eilan den een eenheid met Zeeland, leg de landschapsarchitect Jan Willem Bosch gisteren uit tijdens het de bat over de toekomst van Zeeland. Hij zag veel voordelen van bunde ling van de Zeeuwse en Zuid- Hol landse eilanden. „Je kunt in Den Haag veel makkelijker een vuist maken als je komt pleiten voor de belangen van een groter gebied." Commissaris van de koningin Kar- la Peijs had nog een ander idee. „Als ik'mocht kiezen, zou ik best het kleigebied van Noord-Brabant erbij willen hebben. Bergen op Zoom, Roosendaal en het indus triegebied Moerdijk zouden een mooie aanvulling zijn." Groot-Zeeland - of het bestaande grondgebied van de provincie met Goeree-Overflakkee, de Hoekse Waard of West-Brabant - kan vol gens Bosch de mogelijkheden als groen-blauw landsdeel met land bouw beter benutten. pagina 2: voor samenwerking is het nooit te laat pagina 3: commentaar - ■§gi§fl§l§ www.pzc.nl/blogs WALCHEREN DINSDAG 27 januari 2009 - PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT - 251e jaargang nr. 22 - los nummer 1,45, zaterdag 2,10 Droog en zonnig 3°

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2009 | | pagina 1