begonnen de weeën al Op is niet op! 100 het Vlissingse ziekenhuis uitbrengen Reclassering OPEN DAG Omroep belicht theateraanbod CDA steunt Opvallend Tussenin Tunnel dicht door ijspegels oleuro"^ De weeën beginnen. Als het ziekenhuis in Vlissingen nog een kraamafdeling had gehad, zou Sherita om deze tijd zijn aangekomen in het ziekenhuis. Baby Rishano wordt geboren op de A58 ter hoogte van McCain. Baby en moeder worden in Goes opgevangen op de EHBO-afdeling van het ziekenhuis. PZC Donderdag 8 januari 2009 3 COMMENTAAR Een pedofiel die op vrije voeten komt, verdient een kans op reclassering. Dit betekent echter niet dat hij zomaar terug kan naar zijn oude omgeving. Daarom is het goed dat het Openbaar Ministerie een burgemeester zal waarschuwen als in zijn gemeente een pedofiel terugkeert. Zo kan de burgemeester wellicht moeilijkheden voorkomen. Bijvoorbeeld door een woningbouwvereniging te waarschuwen als een pedofiel zich weer in de buurt van zijn slachtoffer dreigt te vestigen. Deze aanpak is een kleine inbreuk op de privacy en de bewegingsvrijheid van de vrijgekomen pedoseksueel. Die prijs moet hij maar voor lief nemen. Het is slechts een bescheiden contributie aan het welzijn van zijn slachtoffer. Overigens mag deze nieuwe regeling, die behalve voor gevaarlijke zedendelinquenten ook nodig is voor de plegers van ernstige geweldsmisdrijven zoals tbs'ers, er niet toe leiden dat deze gestraften in de anonimiteit verdwijnen. Want de kans op recidive blijft aanwezig. Dus moet de reclassering ze goed in de gaten kunnen houden. Hij wil niet ingaan op de vraag wie deel uitmaken van het consor tium. Een ziekenhuis in Goes is voor hem geen optie. „De keus om daar een centraal ziekenhuis voor Zeeland te vestigen was een politieke keus, geen geografische." Mocht overname van het zieken huis in Vlissingen niet tot de mo gelijkheden behoren, dan over weegt Mookhram los van de be staande ziekenhuizen toch door te gaan met de particuliere zieken huisplannen voor Walcheren. Volgens Mookhram is het plan om het Walcherse ziekenhuis over te nemen serieus en beslist geen grap. Hij wordt gestimuleerd door de recente ontwikkelingen in Schiedam, waar een consortium het Vlietland Ziekenhuis wil over nemen. Mookhram heeft forse kri tiek op de raad van bestuur van de ziekenhuizen in midden- en noord-Zeeland. Mookhram mist helderheid van de kant van de raad van bestuur: „Ik weet niet wat de raad van bestuur nu pre cies wil. Alleen op het gebied van de gynaecologie is er duidelijkheid doordat alles in Goes is geconcen treerd. Maar die duidelijkheid is voortgekomen uit een gebrek aan gynaecologen. Een raad van be stuur moet visie tonen. Ik zie dat niet." Volgens hem is de raad van be stuur het draagvlak voor het zie kenhuis uit het oog verloren. „Dat zijn de huisartsen en de patiënten. Ze zijn vergeten dat de ziekenhui zen voortgekomen zijn uit charita tieve instellingen. Nu gedragen ze zich als multinationals. Ze denken dat ze een nutsbedrijf zijn." Mookhram zegt dat de gang van zaken met de overname van het Vlietland Ziekenhuis in Schiedam hem wel geïnspireerd heeft. Dat ziekenhuis is ook overgenomen door een consortium, waarin overi gens ook een zorgverzekeraar zit. OOST-SOUBURG - Omroep Zeeland zendt vanaf 13 januari elke dinsdag het programma In het theater uit. Het gaat om een landelijke samen werking van regionale omroepen, theaters en theaterproducenten, ge steund door de VandenEnde Foun dation, SNS Reaal Fonds en VSB Fonds. De productiemaatschappij van Ivo Niehe maakt wekelijks voor elke omroep een programma op maat, waarin theaterproducties (toneel, dans, cabaret, muziek) aan bod komen die de regio aandoen. Naast Omroep Zeeland doen Bra bant 10, Omroep Gelderland, Om roep Flevoland, RTV Utrecht en RTV Noord-Holland mee. TERNEUZEN - De Westerscheldetun- nel is de afgelopen dagen enkele keren gesloten in verband met ijspegels bij de tunnelingang aan de Zeeuws-Vlaamse kant. Die pegels ontstaan waar relatief warme, vochtige lucht uit de tun nel in aanraking komt met de kou de luchtstroom van buiten. Het vocht condenseert daar en be vriest vervolgens. Ook lekwater kan in de buurt van de ingang be vriezen. De NV Westerscheldetunnel in specteert regelmatig of er pegels hangen. Die worden met een tele- scopische stok verwijderd voordat ze te groot worden en op auto's dreigen te vallen. Daarvoor moet de tunnel dan een kwartiertje dicht. MIDDELBURG - Het CDA in de Sta ten van Zeeland maakt zich sterk voor het jeugdzorgproject Opval lend Tussenin. Peuterspeelzalen, kinderdagverblijven en naschoolse opvangvoorzieningen hebben dui delijk gemaakt dat deze opvoed- hulp in stand moet blijven. De CDA-Statenfractie wil van het dagelijks provinciebestuur weten hoe het kan dat deze succesvolle manier van werken op de tocht komt te staan. De vraag aan Gede puteerde Staten is verder hoe ze er voor gaan zorgen dat Opvallend Tussenin kan worden voortgezet. Rishano werd geboren in een rijdende auto op de snelweg. Hij moet nog twee weken in de couveuse doorbrengen. foto Ronald den Dekker Bij ClOOO zetten we alles op alles om u als tevreden klant te verwelkomen. U kunt rekenen op de beste producten voor een scherpe prijs. En soms... op een waarschuwing. Zoals nu. Want door het succes van onze actie 100 aanbiedingen voor 1 euro kunnen er producten uitverkocht zijn. U krijgt dan een tegoedbon, waarmee u het product later voor de actieprijs kunt afhalen. Vanaf maandag zijn er weer 100 nieuwe aanbiedingen voor 1 euro. We hopen dat u bij ons langskomt! aanbiedingen ClOOO Luzac Lyceum Luzac College Nieuwe, vestiging in Goes Bel voor meer informatie 0615839293 Zaterdag 10 januari 2009 11.00 - 14.00 uur www.luzac.nl 070 350 84 55

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2009 | | pagina 3