«IJ# I fHensentiftci.nl Colofon Familieberichten ÜVcjf Jdy n Cornelia Maria de Boo-Vermue Jannis Jacob (Jan) de Bruijne Magdalena Maria Rijk-Priem Maria Elisabeth Anna Broeckaert-Everaert Lieve Marlies Marlies Marlies Marlies Marlies Broeckaert-Everaert Marlies Broeckaert-Everaert Ilva Sophia Barbara Leurgans-Boutens sll 24 I Donderdag 8 januari 2009 kijk ook op Sluitiijden overlijdensadvertenties Per mail daags voor plaatsing 16.00 uur Per fax daags voor plaatsing 15.00 uur Sluittijden overige familieberichten Daags voor plaatsing 12.00 uur Vergeet niet uw volledige factuuradres te vermelden en uw telefoonnummer voor eventuele vragen. Iedere mailopdracht krijgt een ontvangstbevestiging. U kunt niet reclameren n.a.v. telefonisch opgegeven advertenties. e-rnaii pzcfamiliebenchten@weaenemieuwsmedia.nl tel 0800-8060* fax 0800-6743837 De afdeling is telefonisch bereikbaar op werkdagen van 09.00-17.00 uur en op zondag van 13.00-17.00 uur Alle geboorte- en overlijdensadvertenties zijn ook zichtbaar op www.mensenlinq.nl Meer informatie op www.pzc.nl Op een rustig moment is overleden onze onver getelijke moeder, schoonmoeder en oma - Corrie - weduwe van Theodoras Josephus de Boo A Nisse, 3 mei 1920 t Bergen op Zoom, 5 januari 2009 Roosendaal: Theo en Gonn de Boo-Venhovens Kwadendamme: Job en Ans de Boo-Acda Roosmarijn en Floris Job jr. Bowser (Canada): Oonah en Klaus Alain-de Boo Correspondentieadres: Vondellaan 87 4707 AD Roosendaal U kunt afscheid nemen van haar in het uitvaart centrum van DELA, Robijndijk 215 te Roosendaal, op vrijdag 9 januari van 18.00 tot 18.30 uur. De crematieplechtigheid wordt gehouden op zater dag 10 januari om 13.30 uur in de aula van crema torium Zegestede, Ionweg 12 te Roosendaal. Samenkomst in de ontvangsthal van het crema torium, waar gelegenheid is tot schriftelijk condo leren. Na de crematieplechtigheid kunt u de familie persoonlijk condoleren in de koffiekamer aldaar. Indien u geen rouwbrief heeft ontvangen, gelieve deze aankondiging als zodanig te beschouwen. Na een langdurige ziekte overleed in alle rust te Maarssen (Utrecht): 24 april 1939 - 5 januari 2009 Geliefde zoonwan: J. de Bruijne-Snoep Geliefde broer van: Nellie en David Scheele-de Bruijne Addie en Wim Lucieer-de Bruijne Pieter en Mariamie de Bruijne-de Rijke Hoogstraat 58K 4524 AD Sluis Plotseling hebben wij afscheid moeten nemen van onze geliefde schoonzus en tante Familie Rijk Je bent de liefste mama, je bent zo 'n sterke vrouw. We zien dat het echt niet meer gaat nu, mama dus ga nu maar gauw. Mama, wil je wel naar ons blijven kijken? Dan proberen wij een beetje op jou te lijken... Een kusje en een knuffel van Wouter en Adrie Bedroefd en toch dankbaar dat aan haar lijden nu een einde gekomen is, delen wij u mede dat na een lang durige ziekte, die zij op een bewonderenswaardige wijze heeft gedragen, van ons is heengegaan mijn lieve \touw, mijn liefste mama en mijn schoondochter Marlies echtgenote van Adrianus Josephus Rosalia Broeckaert A 6 januari 1960 16 januari 2009 Kloosterzande: Adrie Broeckaert Wouter* Kloosterzande: Alie Broeckaert- van Dommelen Eisenhowersingel 42,4587 EW Kloosterzande U kunt thuis afscheid nemen van Marlies op donder dag 8 januari van 19.00 tot 20.00 uur en op vrijdag 9 januari van 19.00 tot 20.00 uur. De afscheidsdienst wordt gehouden op zaterdag 10 januari om 10.30 uur in de kerk van de H. Martinus ter Duinen te Kloosterzande, gevolgd door de begrafenis op de r.-k. begraafplaats aldaar. Samenkomst in de kerk, waar gelegenheid is tot schriftelijk condoleren. Marlies hield van rode rozen. Wilt u, indien u geen kennisgeving heeft ontvangen, deze aankondiging als zodanig beschouwen. Langzaam ben je van ons weggegleden elke dag een beetje meer. Telkens werd je weer iets ontnomen dat deed jou en ons zo zeer. Het is een gemis, een stille pijn datje nooit meer bij ons zult zijn. Jos en Marlies Inge, Sven, Ilona Paul en Pien Ingrid Bram, Annemieke Er ruist een glimlach boven zee Er klinkt een zacht vaarwel Een meeuw vliegt naar de horizon De wind weet van het verdriet Een dierbare vriendin is gestorven ■Bedankt voor je jarenlange vriendschap. Adri en Wouter heel veel sterkte gewenst. Marleen, Lauran, Anneleen en Martin, Gert-Jan Conny Wim en Thomas De mooiste bloemen worden het eerst geplukt Je zult altijd in onze gedachten blijven. Adri en Wouter veel sterkte met dit enorme verlies. Christiane, Conny, Marga, Marlies en Rita Zo bijzonder Zo veel wils- en levenskracht Zo moedig Zo'n ongelijke strijd We -zullen j e erg missen Lieve, Jeanette, Marleen, Hedwig, Katrien en Saskia Wij zijn bedroefd door het overlijden van onze gewaardeerde collega We wensen Adrie, Wouter en overige familieleden veel sterkte toe om dit zware verlies te kunnen dragen. Collegae avond-, nacht- en weekendhoofden ZorgSaam Zeeuws-Vlaanderen Locatie De Honte Met verdriet vernemen wij dat is overleden Marlies was sinds 1977 werkzaam bij ZorgSaam, als laatste in de functie van avond-, nacht- en weekend- hoofd. Marlies was al lang ernstig ziek, maar ondanks alles bleef zij optimistisch. Met dankbaarheid herinneren wij haar grote betrok kenheid en doorzettingsvermogen. Onze oprechte deelneming gaat uit naar haar man, zoon en verdere naasten. Raad van bestuur, medisch specialisten en medewerkers ZorgSaam Zeeuws-Vlaanderen Denk terug aan mij als ik ben heengegaan, vertrokken naar 't verre, stille land. Niet langer voel ik de warmte van je hand. Dankbaar dat zij nog zolang in ons midden mocht zijn, delen wij u mede dat toch nog onverwacht snel van ons is heengegaan mijn lievé vrouw, onze moeder, schoonmoeder en oma echtgenote van Jan Leur gans A Sluis, 4 maart 1935 t Terneuzen, 6 januari 2009 Jan Leurgans Mike en Veronique Maartje en Ime Thomas Mario en Mildred Mariëlla en Edwin Marit Ward 6 januari 2009 correspondentieadres: Sint Brandarisstraat 1 4524 BH Sluis Een speciaal woord van<dank aan afdeling 2 van het Sint Antoniusziekenhuis, Thuiszorg en afdeling B2 van ziekenhuis De Honte. De afscheidsdienst, waarbij u wordt uitgenodigd, zal plaatsvinden op zaterdag 10 januari om 14.00 uur in crematorium Brugge, Zeelaan 2 te Brugge. Er is mogelijkheid om te condoleren na de dienst aldaar. Wilt u, indien u geen kennisgeving hebt ontvangen, deze aankondiging als zodanig beschouwen. Ik heb vannacht een ster uitgezocht, voor mijn oma die moest gaan. Een ster voor iemand zó bijzonder, dat hij eigenlijk alleen moet staan. Nu kijk ik naar de sterren, en huil ik naar de maan. Dan straalt daar weer die éne ster, dus is mijn oma eigenlijk nooit weggegaan. Ik zal je missen oma Maartje, Thomas Marit, Ward

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2009 | | pagina 26