'Hebben van goede voornemens heeft zin' 'Ochtendspits wordt zwaar' Informatielijn over vorstverlet Meeste mensen hebben zich gehouden aan hun plannen voor 2008. PZC Jaarboek 2008 Vijftien militairen bestraft die in actie waren in Afghanistan. Groothuis sprinter potentie 26 Inval leidt tot chaos in ziekenhuizen Gaza Verplicht geloven in de liefde 9 CAZA-STAD - In de ziekenhuizen in de Ga- zastrook heerst chaos. Artsen en verplegers kun nen de stroom gewonden amper aan, zo zeiden ooggetuigen tegen de nieuwszender al-Jazeera. De voorraden medicijnen raken op. In grote de len van Gaza is de elektriciteit uitgevallen en zijn er geen onderdelen beschikbaar om kapotte ge neratoren te repareren. Burgers voelen zich ner gens meer veilig. „Ik heb zoiets nooit eerder ge zien", aldus een gepensioneerde arts telefonisch vanuit een ziekenhuis in de Gazastrook. Het Israëlische leger is zaterdagavond de Ga zastrook binnengevallen, om een einde te maken aan de raketbeschietingen van Harnas. Tot nu toe kwamen als gevolg van die militaire grondaanval 39 mensen om het leven. foto Fadi Adwa/AP pagina 7: nieuws en achtergronden over Gaza BAARN - Afvallen, gezonder leven, meer bewegen, minder stress, op komen voor jezelf, meer sparen, stoppen met roken. Goede voorne mens heeft bijna iedereen zo vlak na oud en nieuw. En het blijft niet alleen bij voornemens, veel men sen houden zich er ook daadwerke lijk aan, concludeert Gezond- heidsNet.nl in samenwerking met Valtaf nl, na onderzoek onder 1618 bezoekers van deze sites. Bijna 60 procent van alle mensen die voor 2008 goede voornemens maakten, houdt deze nog steeds vol. Van dë mensen die wilden af vallen viel in 2008 70 procent daad werkelijk gemiddeld 1 tot 10 kilo af De 40 procent die de voorne mens niet heeft waargemaakt, zegt het dit jaar weer te gaan proberen. Van de mensen met een goed voor nemen voor 2009, weet driekwart zeker dat het gaat lukken. Uit de resultaten van de enquête blijkt overigens dat diëten aan po pulariteit verliezen, bijna de helft van de ondervraagden wil afslan ken door gezonder te leven. Vorig jaar ging 22 procent nog met een dieet aan de slag, maar dit jaar geeft nog maar 12 procent zich over aan een streng voedingsplan. Sonja Bakker blijft in deze groep het populairst (47 procent). Zeeland: 2, 3, 13 t/m 17; Binnen land: 4 t/m 6; Buitenland: 7 en 8; Cultuur/Agenda: 9; Weer: 10; Strips: 11; Televisie: 22 en 23; Sport: 25 t/m 33. Nu verkrijgbaar: Verkoopadressen vindt u op www.pzc.nl/lezersextra Slapen wacht vervolgd DEN HAAG - Sinds 2005 zijn vijftien Nederlandse militairen die actief waren in Afghanistan, vervolgd omdat zij in slaap vielen tijdens de wacht. De meeste aangiften door commandanten zijn gedaan in 2007, het jaar waarin het zwaarst gevochten werd en de werkdruk voor militairen erg hoog was. In 2008 zijn vier militairen ver volgd voor een 'wachtdelict' in Af ghanistan. Meestal betekent dit dat zij zaten te knikkebollen of dat zij sliepen, terwijl zij juist waakzaam moesten zijn. Dat blijkt uit cijfers die het Openbaar Ministerie op verzoek aan deze krant verstrekte. Het verzaken van de wacht wordt zwaar aangerekend, vooral als het in gevaarlijke omstandigheden ge beurt. De meeste verdachten zijn naar Nederland gestuurd, waarna een strafzaak, schikking of sepot volgde. Elf van de vijftien militai ren accepteerden een schikking, meestal in de vorm van een werk straf Eén zaak is geseponeerd. In 2007, het piekjaar wat het aantal aangiften sinds 2005 betreft, zijn zeven militairen vervolgd. Nog niet alle zaken zijn afgerond. Momenteel loopt het strafproces tegen een korporaal die ervan wordt verdacht in slaap te zijn ge sukkeld, terwijl hij een gewonde Afghaanse gevangene bewaakte die in een donkere ziekenhuiska- W* Verschillende Nederlandse mili- tairen die in Afghanistan in slaap vielen tijdens de wacht zijn naar Nederland teruggestuurd en ver volgens bestraft. mer aan een infuus lag. De korpo raal was die dag 24 uur achter el kaar ingeroosterd. Volgens de aan klacht werd hij in het 23ste uur van zijn dienst slapend betrapt door collega's. Zelf ontkent hij dat hij sliep. Zijn advocaat, Bas Mar tens, noemt de werkomstandighe den 'buiten alle fatsoensperken'. De eenheid draaide medio 2007 24-uursdiensten, omdat het aantal nieuwe gevangenen onverwacht groot was. ALo pagina 4 en 5: iets langer slapen, ruim een jaar leed DEN HAAG - De ANWB verwacht dat de files tijdens de ochtendspits vandaag in totaal 200 kilometer langer zullen zijn dan normaal. Het verkeer zal mogelijk vast ko men te staan over een lengte van 500 kilometer. De oorzaken zijn de sneeuw en de daaruit voortvloeiende' gladheid. Vooral ten zuiden van de grote ri vieren kan het verkeer hinder on dervinden. In België wordt even eens een zware ochtendspits ver wacht door winterweer. Militairen wordt te weinig rust gegund reageeropwww.pzc.nl Thuis bevallen is ouderwets eens 22% WALCHEREN UTRECHT - Na twee nogal warme winters wijst FNV Bouw 8c Infra er in deze koudeperiode op dat er bij een gevoelstemperatuur van min 6 graden niet buiten kan wor den gewerkt in de bouw. Voor vra gen hierover opent de bond van daag een informatielijn. Volgens de bond mag niemand worden ontslagen wegens de kou. „Nie mand hoeft in te zitten over zijn loon. Bij problemen springt het ga rantiefonds van de bonden in. Dat keert per dag zo'n 80 euro uit", zegt woordvoerder Kerstens. nr. 3 - los nummer 1,45, zaterdag €2,10 'f Veel wind 2° MAANDAG 5 januari 2009 - PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT -

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2009 | | pagina 1