Leegloop Zeeland dreigt pzc: I II Gratis vliegen Les Misérables Over de Noliedijk naar de finish 5 25 KRAS.NL Bestuurders verzetten zich tegen opheffen politiekorps Zeeland. door Emile Calon MIDDELBURG - Zeeland dreigt een provincie te worden zonder over heidsdiensten. Burgemeester Koos Schouwenaar van Middelburg vreest een domino-effect nu de mi nisters Ernst Hirsch Ballin (Justi tie) en Guusje ter Horst (Binnen landse Zaken) willen dat het Zeeuwse politiekorps wordt opge heven en samengevoegd met dat van West- en Midden-Brabant. Hij is zeer bang dat opheffing van het politiedistrict ook het einde bete kent voor de rechtbank Middel burg. Vervolgens zullen het Open baar Ministerie en de gevangenis verdwijnen. Daarna zullen dien sten die niet met de openbare or de te maken hebben, zoals Rijks waterstaat en de belastingdienst, zich afvragen waarom ze nog lan ger met een groot kantoor aanwe zig moeten zijn in Zeeland, schetst hij een somber toekomstbeeld. „Die zullen dan ook verdwijnen." Schouwenaar werd zaterdag bijge praat door Hirsch Ballin en Ter Horst over hun plannen met de politie. De beide ministers willen een centrale beheersdienst. Daar naast willen ze drie kleine korpsen opheffen: Zeeland, Gooi- en Vecht streek en Zaanstreek-Waterland. Die moeten ondergebracht wor den bij een grotere buur. Commissaris van de koningin Kar- la Peijs vreest dat dit plan op ter mijn ook het einde betekent voor de Veiligheidsregio Zeeland. Vol gens de burgemeesters Schouwe naar en Jan Lonink (Terneuzen) verzekerde Ter Horst zaterdag nog dat het voortbestaan van de Veilig heidsregio Zeeland niet ter discus sie staat. Peijs moet echter lachen l1^ Nu het politiekorps Zeeland dreigt te worden opgenomen in een Brabants korps, vrezen be stuurders voor een leegloop aan overheidsdiensten. om zulke woorden. Ze is ervan overtuigd dat opheffing van de Zeeuwse politieregio binnen een paar jaar ook het einde betekent van de Zeeuwse veiligheidsregio. Om het tij te keren vindt Schouwe naar dat Zeeland eensgezind in ac tie moet komen. Peijs en Lonink steunen hem daarin volledig. Kamerlid Ad Koppejan (CDA) vindt het onaanvaardbaar als blijkt dat tal van diensten Zeeland verla ten. Volgens hem wordt Zeeland het slachtoffer van de herinrich tingsplannen van de ministeries. pagina 2: 'Zeeland is als lege huls zonder overheidsdiensten' pagina 3: commentaar VLISSINGEN - Terwijl wandelaars het met hun hon- gen. Het was koud voor de deelnemers aan de kagipen. foto Lex de Meester den rustig aan doen, rennen atleten over de Nol- hardloopwedstrijd afgelopen weekeinde. Boven- A^S ledijk naar de eindstreep van de Kustcross Vlissin- dien kregen ze op het strand met harde wind te pagina 40: Pleijte superieur in Vlissingen Vader aangehouden voor vergiftigen baby NIJMEGEN - Een man (26) uit Ros malen is aangehouden voor het vergiftigen van zijn zieke zoontje. De man heeft bekend, aldus de po litie gisteren. Het tien maanden oude kind lag sinds augustus in zie kenhuis Radboud in Nijmegen, waar de vergiftiging werd ontdekt. Het kind, dat alcohol en chemica liën in het bloed bleek te hebben, heeft de vergiftiging overleefd. Het ziekenhuis waarschuwde zon dag 7 december de politie toen het die dag ineens heel slecht ging met het kind. Dieven aan de haal met versierde kerstboom TERNEUZEN - In de nacht van zater dag op zondag gingen twee Ter- neuzenaren (19 en 21) met een ver sierde kerstboom aan de haal. Ze hadden die gestolen in de Noord straat en vervolgens in een auto ge laden. Toen de politie hen later na een tip inrekende, bleek de boom niet meer in hun auto te liggen. Hij stond al pontificaal in de woonka mer van een van hen. WESESSÊÊÊÊÊÊÊÊi Zeeland kan niet zonder eigen politiekorps reageer op www.pzc.nl Zeeland: 2, 3, 13 t/m 17: Binnen land: 4 en 5: Buitenland: 7 en 9; Weer: 10; Strips: 11; Cultuur: 19; Agenda: 21; Televisie: 22 en 23: Sport: 25 t/m 40 r Word ook abonnee! Zie bon op pagina 2 of bel gratis 0800-0231 231 L. J 8 i 555530 E advertentie in gaat nét even verder uie is ie beste letAAr vaw 2.eel*ni2 ttCTV-O* www.pzc.nl/besteleraar 3C Bewolkt MAANDAG 15 december 2008 - PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT - 250e jaargang nr. 298 - los nummer 1,45, zaterdag 2,10 Wouter Bos Politicus van het Jaar Zeeuwen in Venetië om etappe van Giro binnen te halen 33 WALCHEREN Gelijkspel in Arnhem flinke tik voor PSV 2-/3-daagse autovakantie incl. verblijf in Mercure Amsterdam Aan (te Amstel****, entreekaart en ontbijt. www.kras.nl/50467 waarom zou je verder zoeken

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2008 | | pagina 1