Economie krimpt in 2009 Terneuzens Voor justitie 'spoorloze' man zit gewoon thuis hotel opgepakt Campagne Teuntje: zeg alstublieft 'ja' en kies voor orgaandonatie 3 Nederland in de ban van het paranormale 10 Zeventigjarige middenvelder voetbalt tot het niet meer gaat 36 Oeso: Nederlandse economie volgend jaar in zwaar weer. EN SÉJ 8° Bewolkt WOENSDAG 26 november 2008 - PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT 250e jaargang nr. 282 - los nummer 1,45, zaterdag 2,10 WALCHEREN AMSTERDAM - De Nederlandse eco nomie zal volgend jaar voor het eerst sinds 1982 krimpen, Dat blijkt uit het nieuwste rapport over de wereldeconomie dat de Or ganisatie voor Economische Sa menwerking en Ontwikkeling (Oe so) gisteren presenteerde. Volgens de nieuwe, zeer sombere voorspellingen van de Oeso krimpt de Nederlandse economie volgend jaar met 0,2 procent. In eerdere voorspellingen ging de Oe so, net als bijvoorbeeld het Interna tionaal Monetair Fonds en het Centraal Planbureau, nog uit van een bescheiden groei. De paniek op de financiële mark ten die in september ontstond door het instorten van de Ameri kaanse zakenbank Lehman Brothers trekt een zware wissel op alle westerse economieën. Een groot deel bevindt zich volgens de Oeso al in de diepste recessie sinds het begin van de jaren tachtig. De economieën van de landen uit de eurozone krimpen volgend jaar dan ook met gemiddeld 0,6 pro cent. De Verenigde Staten moeten rekening houden met een negatie ve groei van 0,9 procent. Volgens het Centraal Bureau voor de Statis tiek (CBS) daalde het vertrouwen van de producenten in november tot het laagste niveau van de afgelo pen vijf jaar. Ook consumenten somberen op grote schaal over de economische omstandigheden en hun eigen financiële situatie in het bijzonder. De oppositie in de Tweede Kamer zette gisteravond vraagtekens bij de maatregelen van het kabinet om de werkgelegenheid veilig te stellen. Volgens de SP en Groen- Links gaat de regeling voor werk tijdverkorting voor bedrijven die in de problemen zitten, niet ver ge noeg. WD en D66 vinden juist dat de WW-pot niet bedoeld is om noodlijdende bedrijven te steu nen, bleek gisteren tijdens de be grotingsbehandeling van het minis terie van Sociale Zaken en Werkge legenheid. Minister Donner had desondanks een makkelijke avond, want eerder was al bekend dat regeringspar tijen CDA, PvdA en Christenunie de plannen steunen om maximaal 200 miljoen euro uit het WW-fonds in te zetten om werk nemers tijdelijk op kosten van de overheid naar huis te sturen. pagina 12: ontslagen bij Philips TERNEUZEN - Een 45-jarige man uit Hongarije is, naar nu bekend is ge worden, vorige week in het Cityho tel aan de Peter van Anrooylaan in Terneuzen aangehouden, omdat hij een medewerkster van het ho tel in de billen had gebeten. De man betastte de medewerkster meerdere keren onzedelijk. Het in cident had plaats op woensdag 19 november. Het slachtoffer wilde eerst geen aangifte doen, maar toen de man een dag later uitcheckte, werd alsnog de politie gebeld. Die nam de man mee naar het politiebureau voor verhoor. De Hongaar zat tot gisteren vast. Hij kreeg een dagvaarding. Ik hecht weinig waarde aan een Michelinster reageer op www.pzc.nl Zie pagina's 27 en 30 Opstelling banken is verstandig 55% oneens 45% aantal reacties: 285 Zeeland: 2, 3, 21 t/m 27, 30 en 31; Binnenland: 4 t/m 6; Buitenland: 7 en 8; Meningen: 9; Beurs: 12; Eco nomie: 13 en 15; Weer: 18; Strips: 19; Agenda: 28; Cultuur: 29; Sport: 33 t/m 37; Televisie: 38 en 39. I.v.m. EDankdag zijn wij vandaag de hele dag gesloten. NUENEN - Een voor justitie 'onvind bare' man blijkt gewoon op zijn vaste huisadres in Nuenen te ver blijven. De man wordt er van ver dacht zijn Filippijnse vrouw te heb ben vermoord. Haar lichaam werd onder een betonvloer in het huis van zijn tweelingbroer gevonden. Daarvoor was het lijk van de sinds 2001 vermiste vrouw begraven ge weest in de tuin van de man. Op aanbellen deed hij gisteren ge woon de deur open. Hij woont nog steeds:in hetzelfde huis waar hij eerder zijn vrouw begroef De man toonde zich verbaasd over de mededeling dat-het Openbaar Ministerie hem niet kon traceren. „De belastingdienst weet me te vinden, de burgemeester weet dat ik hier woon, mijn zoontje zit hier op school." Het OM, dat de man zoekt om hem in te lichten over de cassatie in zijn zaak, baseert zich bij de zoektocht naar een per soon op de Gemeentelijke Basisad ministratie Persoonsgegevens en daar zou hij niet in te vinden zijn geweest. Het kost te veel werk en tijd om een persoon op een ande re manier te traceren, stelde de OM-woordvoerder gisteren. VLISSINGEN - Bij één van de vier Belgische Loöd- senhuizen in Vlissingen zijn de steigers wegge haald en wat tevoorschijn komt, knalt werkelijk de Spuistraat uit. De kleuren zijn scherper dan ooit. Precies zoals ze eens waren, zegt Bart Eek- hardt van ME Vastgoed. Hij en zijn compagnon trekken 'hopelijk voor kerst' in hun eigen palei zen, aan de kant van Alhambra. In het pand links daarvan komt hun kantoor. In het pand daar naast, dat het dichtst bij het Bellamypark staat, komt een hotel-restaurant. Wie dat gaat runnen? „Iemand die jaren een hotelletje had in Middel burg", verklapt de nieuwe koper, belegger Tom de Boer. „De meesten kennen hem nog wel." foto Lex de Meester

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2008 | | pagina 1