MC DEBAT Roep om rijtest voor senioren ■m Vlaanderen wil grotere containerschepen op Schelde 2 en 3 Tresj Percussie is de Zeeuwse troef op het COC-songfestival 17 Schaatssters maken alleen indruk tijdens de achtervolging 31 Twijfel over kwaliteit van medische keuring oudere automobilist. Zeilheldén gaan de zee op voor de Vendée Globe race NIET TE NISSEN ACTIE ril [IT EO E 111 1 STEIMAUS Jongetje overleden bij woningbrand Krimpen Verkeersregelaarster bewusteloos geslagen Word ook abonnee! MAANDAG 10 november 2008 - PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT - 250e jaargang nr. 268 - los nummer 1,45, zaterdag 2,10 dinsdag 2 december Porgy en Bess Terneuzen aanvang 19.30 uur www.pzc.nl/debat WALCHEREN door Rudi Buis DEN HAAG - De medische keuring voor oudere automobilisten schiet tekort. Het wegverkeer is drukker en complexer geworden, waardoor steeds hogere eisen aan bestuur ders worden gesteld. Onder keu ringsartsen bestaat 'toenemende onzekerheid' of de medische keu ring, nu een bezoekje aan de (huis)arts, voldoende is om psychi sche functies zoals reactievermo gen, oriëntatie en geheugen van ouderen te kunnen beoordelen. De keuringartsen beginnen ko mend voorjaar een proef, waarbij ouderen naast de reguliere contro le in de dokterskamer ook een rit in de rijsimulator maken en een rijtest op de weg afleggen. Als de uitkomsten van de testritten afwij ken van de analyses van de artsen, moet de medische keuring op de schop. Bij twijfel moeten ouderen standaard een rijtest doen. W* Keuringsartsen twijfelen of de medische keuring, nu een be zoekje aan de (huis)arts, voldoen de is om de rijvaardigheid van ouderen te kunnen beoordelen. De organisatie van Nederlandse keuringsartsen stelt dat de proef moet uitwijzen of het nodig is om de keuringen te herzien. „Het lijkt me sterk dat er niets zou kunnen worden verbeterd", aldus woord voerder Henk Nijboer. De keu ringsartsen krijgen voor de proef ondersteuning van de Rijksuniver siteit Groningen. Nijboer: „De keu ring hangt nu te veel af van de wil lekeur en de ervaring van de arts. Dat kan niet, het gaat om de veilig heid op de weg." Bestuurders van af 70 jaar moeten nu voor een me dische keuring naar een arts, die een rapport opstelt voor het Cen traal Bureau Rijvaardigheidsbewij zen. Die instantie bepaalt of een oudere nog voor een periode van vijfjaar mag rijden. (Ht) pagina 4 en 5: twijfel over keu- ren van ouderen LES SABLES D'OLONNE - Met dertig solozeilers zijn zij gisteren van start gegaan in het Franse les Sables d'Olonne voor de Vendée Globe race, een non-stop race rond de wereld. De helden van de zee worden zij genoemd, omdat zij nergens voor terugdeinzen als zij in hun dooie eentje de zeeën bevaren in hun open 60-voeters. De Franse schip per Mare Thiercelin passeert op de foto de start lijn van de race, die om de vier jaar wordt geva ren. De dertig zeilers zakken eerst de Atlantische Oceaan af op weg naar Kaap de Goede Hoop. foto Jacques Brinon/AP EN Zeeland: 2, 3, 13 t/m 17; Binnenland: 4 en 5; Buitenland: 7 en 9; Weer: 10; Strips: 11; Agenda: 19; Cultuur: 21; Televisie: 22 en 23; Sport: 25 t/m 43. «#WELTMEISTER KÜCHEV GOES, Marconistraat 28 (Meubelboulevard Goes) tel 0113-227077 MIDDELBURG, Mortiereboulevard 28 (Mortiereboulevard) tel 0118-606690 Kijk voor overige adressen en •openingstijden op www.keukenkampioen.nl. KRIMPEN AAN DE IJSSEL - Een 6-ja- rig jongetje uit Krimpen aan de IJs- sel is gistermiddag overleden aan de verwondingen die hij opliep bij een woningbrand. De brand brak even na vijf uur uit. Twee volwas senen, onder wie de vader van het jongetje,- en vier kinderen konden veilig uit de woning wegkomen. ALKMAAR - Een verkeersregelaar ster is vrijdagavond in Alkmaar be wusteloos geslagen door een ge frustreerde automobilist. De man was kwaad dat de straat waar hij in wilde rijden, was afgesloten. Dit heeft de politie gisteren gezegd. Afgelopen zomer kwam een ver keersregelaar om bij Ikea in Am sterdam nadat hij was aangereden. Mensen van 70 jaar en ouder horen niet achter het stuur reageer op www.pzc.nl Het is goed dat coffeeshop Miami heropent eens MKKÊ HÜSHH153% aantal reacties: 577 Zie bon op pagina 2 of bel gratis 0800 - 0231 231 8 711688 555530

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2008 | | pagina 1