Buruma krijgt Erasmusprijs Doodseskader in het hart van Afrika Zeeuwse politie krijgt jaarlijks zo'n tien serieuze aangiften. Word ook abonnee! 11° Geregeld zon 12 en 13^* ,SCRffiltï 36 en 37 ZATERDAG 8 november 2008 - PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT - 250e jaargang nr. 267 - los nummer 1,45, zaterdag 2,1(ff Verkrachtingen na partydrug door Emile Calon VLISSINGEN - De politie vreest dat alleen al in Zeeland heel wat meis jes en vrouwen verkracht worden nadat zij verdoofd zijn met de par tydrug GHB. Jaarlijks krijgt de poli tie tien serieuze meldingen. Woordvoerder Esther Boot geeft aan dat deze vorm van seksueel misbruik mogelijk veel vaker voor komt. Harde bewijzen heeft de po litie echter niet. Vooral niet omdat GHB binnen acht uur uit het lichaam is verdwenen. Maar ook omdat de politie vermoedt dat veel slachtoffers uit schaamte niets durven te zeggen. „Want daders zijn veelal bekenden." Boot geeft ook aan dat slachtoffers van een GHB-verkrachting, nadat zij bijkomen uit hun verdoving, meestal geen idee hebben wat er precies met hen is gebeurd. Wel stelt zij met nadruk dat het toedie nen van deze drug levensgevaar lijk voor het slachtoffer kan zijn. Een iets te grote dosis kan al lei den tot bewusteloosheid en ernsti ge ademhalingsproblemen. Twee patiënten van homeopa thisch arts Stan Jesmiatka uit Aag- tekerke zijn waarschijnlijk ook het slachtoffer geworden van een GHB-verkrachting. Allebei werden zij in een Vlissings café getrakteerd op een schrobbelèr. Wat er daarna gebeurd is, weten zij niet. Maar vol gens de arts wijst alles erop dat zij zijn verkracht. Het gaat volgens hem om twee vrouwen van in de dertig. Omdat een GHB-verkrach ting zeer moeilijk is te bewijzen vreest de arts dat de daders steeds brutaler te werk zullen gaan. Uit de gegevens van de politie blijkt dat de daders slachtoffers ma ken onder vrouwen van alle leeftij Nepdieren gered ÉL lA- NIJKERK - Nepdieren worden gered van het wassende water. De landelijke overstromingsoefening Waterproef werd gisteren na een week afgesloten in Nijkerk. Er is geen ruimte voor het Nederlandse poldermodel als het gaat om evacuaties bij grootschalige overstromingen. Dat zei minister Cuusje ter Horst van Binnenlandse Zaken. Wel is er volgens haar behoefte aan een landelijke operationele staf waarbij lokale bestuurders terechtkunnen voor informatie en vragen. Aan Waterproef deden tienduizend bestuurders, amb tenaren en defensiemedewerkers, ook uit Zeeland, mee. Er blijkt meer aan dacht nodig te zijn voor communicatie en hulp aan mensen die zichzelf niet kunnen redden. foto Phil Nijhuis/GPD kletsen proeven drinken slapen lachen eten den. De leeftijden van de aangeef- sters van dit jaar liggen tussen de 17 en 59 jaar. De politie roept vrouwen die den ken dat zij misbruikt zijn, op zo snel als mogelijk aangifte te doen. Boot: „Want dan kan het verdoven de middel nog opgespoord wor den." ALfl pagina 2 en 3: gebruiker loopt srisico te stikken pagina 3: commentaar ROTTERDAM - Prins Willem-Alexan- der heeft gisteren de Erasmusprijs uitgereikt aan de Brits-Nederland- se auteur en journalist lan Buru ma. Buruma (1951) kreeg de presti gieuze prijs, waaraan een bedrag van 150.000 euro is verbonden, in de Grote of St. Laurenskerk in Rot terdam. De prijs heeft dit jaar als thema 'De Nieuwe Kosmopoliet'. Zeeland: 2, 3, 25 t/m 37; Binnen land: 4 t/m 6; Buitenland: 8 en 9 Meningen: 10 en 11; Beurs: 14 Economie: 15 en 17; Buitengebied 19 t/m 21; Weer: 22; Strips: 23 Agenda: 38; Cultuur: 39; Sport: 41 t/m 47. Bijlagen: Spectrum, Reizen, Wonen en Media met daarin Televi sie: 52 t/m 55. BEii» Het is goed dat coffeeshop Miami heropent zie pagina 3 en Spectrum reageer op www.pzc.nl Er moet meer goed nieuws inde krant SMÊSÊÊÊÊÊÊIÊÊIÊÊÊM 75% oneens i 25% aantal reacties: 426 NOVEMBER ZAPPEN WE NAAR DE TOEKOMST Zie bon op pagina 2 of bel gratis 0800 - 0231 231 8 711688 555547

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2008 | | pagina 1