L r 4 Ü^V01 wmn m i u q i vj aa i Topman Dow wil kenniscentrum naar Amerikaans model. '12° Schip ss Rotterdam ligt zwaar op de 12 en 13 Karla Peijs wordt commissaris bij Aegon Nieuwe domper voor Feyenoord 44 www 1 Word ook abonnee! PZC steunt Nationale Goed Nieuwsdag door Conny van Cremberghe TERNEUZEN - Zeeuws-Vlaanderen moet op korte termijn een bèta kenniscentrum krijgen. Onderwijs instellingen, overheden en bedrijfs leven dienen de handen ineen te slaan' voor zo'n 'techno-college' naar Amerikaans model. Dit heeft Dow-topman Gerard van Harten gisteren gezegd bij de opening van de chemische proeffa briek van het ROC Westerschelde in Terneuzen. Van Harten is er van overtuigd dat een kenniscam pus in Zeeuws-Vlaanderen een gro te kans van slagen heeft. De Roose velt Academy in Middelburg kan wat hem betreft model staan voor hetgeen in Zeeuws-Vlaanderen ver wezenlijkt moet worden. „Een clustering van kennis-en on derwijsfaciliteiten met technisch hbo-onderwijs, mogelijk met aca demisch onderwijs en met bijho rende faciliteiten zoals huisvesting en sportvoorzieningen, kan de aan trekkelijkheid van de regio behoor lijk vergroten. Met zo'n centrum zijn we ook bij machte om studen ten van buiten Zeeuws-Vlaande ren naar de streek te halen, waar mee de braindrain en de ontgroe ning in een keer tenietdoen", bena drukte Van Harten. Volgens de voorzitter van de raad van bestuur van Dow in de Bene lux is het in de Verenigde Staten vrij normaal dat in bepaalde platte landsgebieden toch kenniscentra uit de grond zijn gestampt. Vaak fungeert dan een belangrijk bedrijf uit de regio voor gangmaker. Dow wil in Zeeuws-Vlaanderen die rol Volgens Dow-topman Gerard van Harten is Zeeuws-Vlaanderen ge baat bij de komst van een tech no-college. Het plan kan volgens hem rekenen op veel steun. best vervullen, maar denkt dat vooral niet alleen te willen doen. „De chemische sector is in de Ka naalzone - ook de Vlaamse - goed vertegenwoordigd. Ik weet dat ook andere bedrijven dit initiatief zien zitten en waarom ook niet, ze kun nen er - zeker voor de toekomst - alleen maar profijt van hebben, omdat we allemaal problemen heb ben om de vraag naar goed techni sche geschoold personeel ingevuld te krijgen." Van Harten denkt voorts dat ook allerlei ontwikkelingen in de regio voor studenten interessant kun nen zijn. „In de chemie, maar ook op het gebied van biobased indus tries staat er in de regio het een en ander te gebeuren." „En vergeet ook het veiligheidsge bied niet", viel burgemeester Jan Lonink van Terneuzen Van Har ten bij. „Ook op dat vlak zullen we als regio met het calamiteitenoe- fencentrum Europees meespelen." Lonink staat volledig achter het Dow-intiatief Zo ook Toine Huijs- mans van het ROC Westerschelde en vertegenwoordigers van diverse andere grote bedrijven in de streek. Van Harten: „Niet alleen als bedrijf maar ook als regio mogen we ambitieus zijn. Met dit initia tief kunnen we echt boven de re gio uitstijgen. Yes we can!" Motregen VRIJDAG 7 november 2008 - PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT - 250e jaargang nr. 266 - los nummer 1,45, zaterdag 2,10 GASTiNBÓEK BRITANNIA Blader er doorheen op: www.pzc.nl/britannia WALCHEREN Dow zet in op techno-college WIE WORDT DE LEUKSTE BABY VAN NEDERLAND? Ga nu naar ikbendeleukste.nl en plaats de mooiste foto van uw (klein)kind op deze leuke babysite en maak kans op fantastische prijzen! Zie bon op pagina 2 of bel gratis 0800 - 0231 231 MIDDELBURG - Vandaag is uitgeroe pen tot Nationale Goed Nieuws dag. Goednieuwsstukjes in de PZC zijn herkenbaar aan de gele smiley. pagina 2 en 3: publiek compen seert zélf het slechte nieuws pagina 3: commentaar EN J1ÏÏÏÏ3 «M 1 Zeeland: 2, 3, 25 t/m 33; Binnen land: 4 t/m7; Buitenland: 8 t/m 10; Meningen: 11; Auto:. 15 en 17; Weer: 22; Strips: 23; Agenda: 34; Cultuur: 35; Economie: 36 en 37; Beurs: 39; Sport: 41 t/m 45; Televi sie: 46 en 47. IBlEifaMIfM Er moet meer goed nieuws in de krant reageer op www.pzc.nl iMBMaïï Obama gaat de wereld veranderen eens !'ï^^|53% 47% aantal reacties: 578 ARNHEM - Chimpansees wachten tussen de gevallen herfstbladeren in Burgers' Zoo in Arnhem tot zij gevoerd worden. De twintig dieren waaruit de apen kolonie bestaat, mogen vanaf vandaag zelf beslissen of zij binnen of buiten blijven. foto ANP MIDDELBURG - Officier van justitie M. Overmeer eiste gisteren vijf jaar celstraf tegen de zestienjarige jongen die in de nacht van 30 april in Zaamslag postbode Peter Her- wegh (56) met een klauwhamer doodsloeg. De officier vindt die daad zo gru welijk dat zij de rechtbank vroeg de jongen volgens het volwassen strafrecht te bestraffen. Volgens haar gaat het om moord met voor bedachten rade. De kinderbescher ming en de advocaat pleitten voor bestraffing volgens het jeugdrecht zodat hij maximaal twee jaar jeugd detentie kan krijgen. Uitspraak op 19 november.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2008 | | pagina 1