n r niensenllnq.nl opzegdienst 30 I Vrijdag 24 oktober 2008 PZC kijk ook op Een lief mens is overleden. Na een mooie en lange tijd hebben wij in alle rust en vrede afscheid genomen van onze lieve moeder, schoonmoeder, groot- en overgrootmoeder Pieternella Adrians Houmes-le Cointre weduwe van Jan Houmes We zullen haar enorm missen. Middelburg, t Middelburg, 10 november 1919 30 oktober 2008 P.A.J. Houmes A.j.G. Houmes-Daudey Sebastian Marije en Ronald jonathan en Nynke A.U. Houmes P.D. Houmes-Riemens Ruben en Matthea Erik Jan en Caroly Mirjam en achterkleinkinderen Onze dank gaat uit naar alle medewerkers en vrijwilligers van zorgcentrum 'Sint Willibrord' voor hun liefde- en respech'olle verzorging. Correspondentieadres: A.U. Houmes Kalixfors 4 3124 RB Schiedam De herinneringsdienst zal worden gehouden op dinsdag 4 november a.s. om 14.00 uur in de aula van de algemene begraafplaats aan de Westelijke Oude Havendijk 3 te Middelburg. Aansluitend zal de begrafenis plaatsvinden. Na afloop is er gelegenheid tot condoleren in de koffie kamer van de begraafplaats. Enige kennisgeving Moeder zijn is alles geven, liefdeen leven. Ma, je wilde nog zoveel. Je nieuwe liefde, wasvoor jou een kostbaar geschenk. Heel bijzonder zo'n vrouw als jij, je liefde, warmte, zorgzaamheid en alles daar omheen. Je had niet meer de krachtom verder te gaan. Je was zo moe, je hebt je strijd gestreden. Rust nu maar uit. Maar wat is het zwaar om van jou te moeten scheiden Lilian Flipse-Colijn Soera ba ja Oost-Souburg 1 3 april 1949 29 oktober 2008 Wim Flipse t Boy Cheyenne Angelo Henk Molendijk Reggestraat 42 4388 RS Oost-Souburg Lilian is thuis. De crematieplechtigheid zal plaatsvinden op maandag 3 november om 14:00 uur in het crematorium aan de Westelijk Oude Havendijk 3, te Middelburg. Na afloop van de plechtigheid is er gelegenheid tot condoleren. Stil ging je heen, weinig gesproken, maar wel veel gedacht Met het stille verdriet van de laatste jaren in ons hart, geven wij u kennis van het plotseling overlijden van onze lieve vader, schoonvader en opa Jan Willem Polderman weduwnaar van Geertruida Pieternella Hofman Ritthem, 29 april 1931 i Vlissingen, 29 oktober 2008 Domburg: Marja en Jaap Wouter Erwin I Jasper Middelburg: Ton eh Marianne Correspondentieadres: A.M. Polderman Bluesroute 87 4337 WE Middelburg 1 Pa is opgebaard in rouwcentrum 'Middelburg', Buitenhove- laan 1Er is aldaar gelegenheid om afscheid van hem te I nemen op zaterdag 1 november a.s. van 19.30 tot 20.00 I uur. De herdenkingsdienst zal worden gehouden op maandag 3 november om 12.00 uur in het Protestants kerkcentrum aan de foh. de Pourckstraat 2,4356 BE te Oostkapelle. De begrafenis zal plaatsvinden om 13.00 uur op de algemene begraafplaats aan de Noordweg te Oostkapelle. Na afloop is er gelegenheid tot condoleren in boven genoemd kerkcentrum. Diegenen die geen rouwbrief hebben ontvangen, gelieven deze advertentie als zodanig te beschouwen. Diep verdrietig, maar in het besef dat hij het einde als een bevrijding beschouwde, geven wij u kennis van het overlijden van mijn lieve man, onze pa en opa Adriaan Colijn in de leeftijd van 78 jaar. Hulst: Arlette Colijn-Spileers Axel: Ton en Bianca Colijn Jorn Jill Axel: Ad en Andrea Colijn Justin Ayleen zijn maatje Micky 29 oktober 2008 Rossinistraat 18 4561 VP Hulst De afscheidsdienst wordt gehouden op maandag 3 november om 14.00 uur in uitvaartcentrum "De Ridder", Hughersluys 22 teTerneuzen. Aansluitend zal de begrafenis plaatsvinden op de begraaf plaats aan de van der Maelstedeweg te Hulst. Na de begrafenis is er gelegenheid tot condoleren in Brasserie "De Halve Maan", Stationsplein 7 te Hulst. Want de mens gaat terug naar zijn eeuwig huis. Prediker 12:5 Na een langzaam afnemende gezondheid hebben wij afscheid moeten nemen van mijn innig geliefde man, onze zorgzame vader, schoonvader en opa Leendert Michiel de Zwart in de leeftijd van 83 jaar. Zaamslag: J. de Zwart-de Putter Axel: Ina Deurwaarder-de Zwart David Deurwaarder Jeaneten Reijer-Mathis Pieter en Alita Leendert en Jacqueline Suzan en Ard-Jan Ard Jan en Carmen Axel: Herman de Zwart Krijnie de Zwart-Kristelijn Erik en Daphne Manfred 29 oktober 2008 Molenstraat 37 4543 CN Zaamslag Op dinsdag 4 november wordt er om 14.00 uur een dienst van Woord en Gebed gehouden in de Protestantse Kerk aan het Plein te Zaamslag. Aansluitend zal de begrafenis plaatsvinden op de Algemene Begraafplaats te Zaamslag. Na de begrafenis is er in "de Rank", Zaagstraat 2 gelegen heid tot condoleren. Ulensenllnq.nl* Met Mensenlinq Opzegdienst kunt u een overlijden in één keer aan talloze instanties doorgeven en daardoor een groot deel van de administratieve werkzaamheden uit handen geven. Middels een aantal eenvoudige stappen bereikt u meer dan 1.000 instanties. Ga naar www.mensenlinq.nl en meld u aan. DüfikhüiuiPifJP Dankbetuiging De zeer vele blijken van medeleven na het overlijden van Hans Koole maken het ons onmogelijk om iedereen persoonlijk te bedanken. Daarom willen wij u allen middels deze advertentie heel hartelijk dankzeggen. Familie Koole Goes, oktober 2008 HpHHP' ïmMummn In liefdevolle herinnering Zo mooi Zo lief Zo bijzonder Waarom zijn er zoveel vragen Waarom is er zoveel pijn Waarom zijn er zoveel dingen Die niet te begrijpen zijn 31 oktober 2007 31 oktober 2008 Amber Aalbers We missen je... Bert Yvette Max en Jelle IN MEMORIAM Amber Veerle Aalbers Mijn He ve kleindoch ter 31-10-2007 Vlissingen 31-10-2008 Als een vlinder naar het licht ben je ons vooruit gevlogen Onbereikbaar ver en toen zo heel nabij Om voor eeuwig in Zijn huis te wonen waar geen pijn of verdriet meer zal zijn en waar God ae tranen zal wissen van je ogen Oma Aalbers-Aalbers Nieuwleusen u itva a rtve rzo rgi n g de Groot-de Kam bv J Gratis en vrijblijvend informatiepakket. tel. 0118-612868 Veerseweg 36, 4332 BG Middelburg www.degrootdekam.nl - info@degrootdekam.nl Voor een zorgzame begeleiding Uitvaartverzorging "SCHOUWEN-DUIVELAND' rlen de bruijne j0han hoekman Werckendetstraat 4, Postbus 189, 4300 ad ZlERIKZEE (0111) 45 07 17 of (0111) 46 26 00 I Vraag vrijblijvend ons gratis informatiepakket aan www.uitvaartzorgcentrum.nl Van der Hooft Uitvaartzorg Prunusstraat 25, 4431 DC 's-Gravenpolder www.vanderhooftuitvaartzorg.nl info@vanderhooftuitvaartzorg.nl telefoon: 0113 311517 Voor een zorgzame begeleiding UlïVAARf ZORGCENTRUM De Bevêlanden j.C. Hoekman Geideloozepad 20,4463 AJ GOES (0113) 227525 Voor een volledige en waardige verzorging van uitvaarten in geheel Midden-Zeeland ADMINISTRATIE-ADRES POSTBUS 75 3253 ZH OUDDORP UITVAARTLEIDERS LM, VAN DER WERF A. BOSLAND K. BREEN M G. VAN DE KREEKE ARENSMAN uitvaartverzorging Voorheen de Jonge en Uijl VOOR UITVAARTVERZORGING OP GEHEEL SCHOUWEN-DUIVELAND TELEFOON 0111-412877

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2008 | | pagina 70