Veel minder geld mee bij ontslag 1 PZC PZC KOOPZONDAG 2 NOVEMBER VERHUISBERICHT Op ALLE reizen KORTING! KR A Van Liere gaat crisis Sluis te lijf 41 Kunstwerkje als toegangsbewijs voor Muzeeum VRIJDAG 31 oktober 2008 - PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT - 250e jaargang nr. 260 - los nummer 1,45, zaterdag 2,10 WALCHEREN Kantonrechters voeren ander rekenmodel in voor vergoeding. DEN HAAG - Het wordt voor werk gevers een stuk goedkoper perso neel te ontslaan. De kantonrech ters geven vanaf 1 januari ontsla gen werknemers veel minder geld mee. De Kring van Kantonrechters besloot gisteravond in Utrecht tot een drastische verlaging van de zo genoemde kantonrechtersformule. Een ontslagen werknemer van 49 met twintig dienstjaren krijgt daar door een kwart minder vergoe ding mee als het aan de kanton rechters ligt. Ook zullen de rechters bij de bepa ling van de vergoeding meer reke ning gaan houden met de finan ciële positie van het bedrijf. De werkgevers krijgen de kans om met hun jaarcijfers .en prognoses aan te tonen dat een ontslagvergoe ding voor hen onbetaalbaar is. Verder zullen de kantonrechters meer rekening houden met de po sitie van de werknemer op de ar beidsmarkt. Wie werkt in een branche met personeelsgebrek krijgt minder mee dan iemand die wordt ontslagen in een sector met veel werkloosheid. Vakcentrale FNV is 'niet blij' met Een ontslagen werknemer van 49 met twintig dienstjaren krijgt straks een kwart minder vergoeding mee, als het aan de kantonrechters ligt. de maatregel, die volgens CAO-coördinator Wilna Wind komt 'op een ongelukkig mo ment', nu er sprake is van econo mische teruggang en stijgende werkloosheid. „Het zal leiden tot extra onrust binnen bedrijven." De ingreep is volgens de vakcentra le eenzijdig in het voordeel van werkgevers. Wind: „Wij zullen niet accepteren dat werknemers met een lagere ontslagvergoeding moeten vertrekken dan de huidi ge. Als de formule verslechtert zul len de vakbonden harder met be drijven gaan onderhandelen over sociale plannen en individuele ont slagregelingen." Bij de bepaling van de ontslagvergoeding blijft het aantal dienstjaren uitgangspunt, maar vanaf januari tegen een lage re vergoeding. Daarnaast blijft de zogenoemde 'c-factor' meetellen: naar gelang er sprake is van ver wijtbaarheid, en afhankelijk van de positie van de werknemer en de werkgever kan het bedrag wor den verhoogd of verlaagd. VLISSINGEN - Geen toegangskaartjes, maar een hele stapel tekeningen, schil derijen en zelfs een heus walvis-servies van papier. Leerlingen van groep 6 en 7 van de Christelijke Basisschool Willibrordus in Zoutelande mochten - net als andere kinderen - met hun kunstwerkjes gratis het Zeeuws Mari tiem Muzeeum bezoeken, vanwege een lezersactie van de PZC. De actie loopt nog tot en met vandaag. Behalve de leerlingen van de Willibrordus-school maakten nog 54 andere kinderen een walvistekening. Ze zijn te bekijken op www.pzc.nl/cultuur. Tot 9 mei 2009 is in het museum de expositie 'Tegenpolen' te zien met onder meer voorwerpen uit het walvisvangststation Smeerenburg op Spitsbergen. foto Lex de Meester Het hoofdkantoor van de PZC is verhuisd van Goes naar Middelburg. U vindt onze nieuwe gegevens in het colofon op pagina 2. Boek een reis via KRAS.NL met kortingen van: 10 p.p. op alle autovakanties 20 per boeking op alle bungalowvakanties 25 p.p. op alle overige vakanties Europa 50 p.p. op alle vliegvakanties Verre Reizen Kijk voor de actievoorwaarden op kras.nl J w waarom zou je verder zoeken SLUIS - Rasbestuurder en bruggen bouwer Cees van Liere treedt op .als bemiddelaar om de gemeente Sluis weer bestuurbaar te maken. De oud-burgemeester van Sluis-Aardenburg en Noord-Beve land is gepresenteerd als de meest geschikte man om de bestuurlijke verhoudingen te herstellen. „Ik ken in Sluis bijna elk piketpaaltje. De verstoorde verhoudingen gaan mij aan het hart", aldus Van Liere. EN Zeeland: 2, 3, 25 t/m 33; Binnen land: 4 t/m 7; Buitenland: 8 t/m 11; Meningen: 15; Auto: 17 en 19; Weer: 22; Strips: 23; Agenda: 34; Cultuur: 35; Economie: 36 en 37; Beurs: 39; Sport: 41 t/m 45; Televi sie: 46 en 47. Vergoeding voor sic kan uit het pakket Maradona wordt een topcoach eens 9% oneens aantal reacties: 393 91% Word ook abonnee! Zie bon op pagina 2 of bel gratis 0800 - 0231 231 8 711688 555530 Hamilton is de faalangst voorbij Foto-album hotel fjjritannia In de schappen van de supermarkt gaat het er heet aan toe 12 en 13

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2008 | | pagina 1