Nijboer ziet perspectief voor marathon Marathon Amsterdam zoekt geld Herauten op de olympische toren RECTIFICATIE OPENDAGENKALENDER - NHTV BREDA Jm SI 46 Zaterdag 18 oktober 2008 PZC Nederlandse atleten richten zich in eerste plaats op het team. door Wilko Voordouw AMSTERDAM - Gloort er weer hoop voor de marathon in Nederland? Volgens Gerard Nijboer, voormalig Europees kampioen en winnaar van een zilveren olympische me daille, is er geen reden om te wan hopen. Afgelopen weekeinde kwalificeer den zich twee atleten - Martin Lau- ret in Chicago en Greg van Hest in Eindhoven - voor de te vormen marathonploeg die in de zomer van 2009 naar het WK atletiek in Berlijn reist. Dit weekeinde kun nen op de Amsterdam Marathon Sander Schutgens en Hugo van den Broek volgen. Ook zij dienen een tijd onder de twee uur en acht tien minuten te lopen. „We heb ben een achterstand, maar we hoe ven niet te wanhopen", zegt Nij boer. Als Nijboer het heeft over de ach terstand, dan bedoelt hij het gat dat gaapt tussen de Nederlanders en het enorme leger toppers op de marathon, dat afkomstig is uit lan den als Kenia en Ethiopië. 'Het is versnipperd: een of twee atleten hier, een of twee daar' Het optimisme van Nijboer roept vraagtekens op, want de gemiddel de tijden van de winnaars van gro te stadsmarathons bedraagt twee uur en zes minuten. Het Neder lands record van de gestopte Kam- iel Maase staat op 2.08.21 uur. De Nederlandse toppers die zich afge lopen weekeinde in de kijker lie pen - Lauret en Van Hest - kwa men tot tijden van respectievelijk 2.15.10 uur en 2.15.37 uur. Een eenvoudige rekensom leert dat hun achterstand op de lopers die 2.06 klokken bijna' drie kilome ter is. Zelfs de grootste optimist zal toegeven dat dit een enorm gat is. „Mee eens", zegt Nijboer. „Maar de tijd die je vandaag loopt, hoeft niet de tijd van morgen te zijn. In mijn carrière liep ik ooit 2.16.50, de volgende marathon ging in 2.09.01. De wonderen zijn de we reld nog niet uit." Zowel Lauret als Van Hest is 35-plusser, ook Hugo van den Broek en Sander Schutgens zijn met hun 32 jaar de jongsten niet meer zijn. Luc Krotwaar is inmid dels veertig. Een andere loper die een tijd sneller dan twee uur en vijftien minuten in de benen heeft is Koen Raymaekers (28). Hij stap te zondag in Eindhoven uit en gaat een nieuwe poging tot kwalifi catie voor het WK wagen in een voorjaarsmarathon. Maar waar blijft de jeugd? Nijboer ziet twee atleten voor de toe komst: één bij de vrouwen (Adrienne Herzog) en één bij de mannen (Michel Butter). Maar de ze atleten zullen pas later de over stap maken naar de klassieke af stand. Zondag dook in Eindhoven een nieuwe naam op, die van de 24-ja- rige Erik Sanders uit Nijmegen. Hij liep op zijn eerste marathon een tijd van 2.19.37. „Verder is het van belang dat de coaches meer gaan samenwerken en hun atleten ook in dezelfde wedstrijden laten lopen zodat je een mooie strijd krijgt. Nu is het allemaal zo versnipperd: een of twee atleten hier, een of twee daar", aldus Nij boer. In afwachting van de individuele marathonlopers die een kwalifica tietij d neer kunnen zetten onder de 2.12 uur (de limiettijd voor de individuele marathon op het ko mende WK van Berlijn en het EK van 2010 in Barcelona) moet de .Nederlandse atletiek zich dus noodgedwongen nog even richten op het 'surrogaat' van het mara thonteam. Surrogaat omdat de teammedaille in een individueel onderdeel als de marathon niet meetelt in het medailleklassement. Toch noemen Schutgens, Van den Broek en Krotwaar hun bronzen teammedaille op het EK van 2006 in Göteborg het voorlopige hoogte punt van hun carrières. En willen ze volgend jaar (WK) en het jaar erop (EK) best weer de gang naar het ereschavot maken. Kanshebbers De Kenianen Robert Cheboror (29) en zijn landgenoten Paul Kirui en Salomon Bushendich lijken zondag de grote kans hebbers in Marathon van Am sterdam. Cheboror heeft het scherpste persoonlijk record, dat hij in 2004 in Amsterdam vestigde: 2.06,23. Op de laatste startlijst staan in totaal negen atleten met een toptijd onder de 2.10 uur. De snelste Nederlanders op de startlijst zijn Hugo van den Broek (2.12.08 uur) en Sander Schutgens (2.17.11 uur). Een grootheid als Haile Gebrselassie kan niet meer betaald worden. AMSTERDAM - De marathon van Amsterdam heeft de wind tegen. Hoofdsponsor ING haakt af, de NOS zendt geen rechtstreekse beel den uit en bekende nationale en buitenlandse toplopers ontbreken morgen in de 33e editie, „De mara thon komt niet in gevaar. Volgend jaar wordt er gewoon weer een ge houden", zei voorzitter loop Wa terreus gisteren echter geruststel lend. „Maar we missen wel een substantieel bedrag van 500.000 euro om een topveld te kunnen sa menstellen." Het afhaken van ING als sponsor komt op een ongelegen moment. „De bank was goed voor vier ton. In de huidige financiële crisis lig gen de grote sponsors niet voor het opscheppen. Dat de NOS geen budget heeft voor het uitzenden van de marathon, werkt ook niet mee bedrijven te interesseren", al dus Waterreus. „Maar we gaan niet bij de pakken neerzitten. We hebben een vol jaar de tijd om te zoeken." De voorzitter wijst graag op het be lang van de marathon voor de hoofdstad. „We kunnen ons me ten met de topmarathons in de we reld. Er lopen 8000 buitenlanders mee en op de wedstrijddag zijn er zo'n 50.000 bezoekers." Een grootheid als Haile Gebrselas sie, die in 2005 het prarkoersre- cord van 2.06.20 liep, kan de orga nisatie echter niet meer betalen. AMSTERDAM - De marathon var Amsterdam herhaalt morgen eer folklore van tachtig jaar geleden tij dens de Olympische Spelen var 1928 in Amsterdam. Herauten mei hoorns klommen destijds op de to ren in het Olympisch Stadion on de binnenkomende atleten te be groeten. Het hoorngeschal zal mor gen wederom klinken vanaf de to ren, van vier herauten. Naam NHTV internationaal hoger onderwijs Breda NHTV internationaal hoger onderwijs Breda NHTV internationaal hoger onderwijs Breda NHTV internationaal hoger onderwijs Breda adres Archimedesstraat 17 Breda Mgr. Hopmansstraat 1 Breda telefoon 076 - 530 22 03 076 - 530 22 03 Reduitlaan 33 Breda Sibeliuslaan 13 Breda website www.nhtv.nl www.nhtv.nl 076 - 530 22 03 076 - 530 22 03 datum Zaterdag 8 november Zaterdag 8 november tijdstip 10.00 - 15.00 uur 10.00 - 15.00 uur www.nhtv.nl www.nhtv.nl Zaterdag 8 november Zaterdag 8 november 10.00 - 15.00 uur 10.00 - 15.00 uur De volgende Open Dagen Kalender verschijnt op 1 november 2008. Kijk ook op deopendagenkalender.nl aanvullende informatie Academy tor Leisure (opleiding Vrijetijdsmanagement) Academie voor stedenbouw, logistiek en mobiliteit Academie voor toerisme opleiding International Media and Entertainment Management alle Masteropleidingen Opleiding International Game Architecture and Design Academy of Facility Management Academy of Hotel Management Bel voor informatie 076-531 25 58 ^a?lAN0; NEDERLAND GÖTEBORG 2006 v -■"""J.T GQTEBQRGj: Nederland hoopt bij het komende WK en EK opnieuw met een succesvol marathonteam ten tonele te verschijnen. Twee jaar geleden behaalden (van links naar rechts) Hugo van den Broek, Sander Schutgens, Kamiel Maase en Luc Krotwaar als team brons bij het EK in Göteborg. foto Olaf Kraak

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2008 | | pagina 91