f|jf automondo versluis willeboer BPZC Zaterdag 18 oktober 2008 3 7 BEZOEKTIJDEN ZEELAND Ziekenhuis Walcheren Koudekerkseweg 88, 4382 EE Vlissingen tel. (0118) 425000 Bezoek: dag. 15.00-20.00 uur Kinderafd. ouders gehele dag, overig bezoek 14.00-19.00 uur. afd. Psychiatrie dag. 19.00-20.00 uur en woe, za en zo 14.00-16.30 uur. afd. IC/CCU en Stroke Unit CVA dag. 15.00 -16.00 en 19.00-20.00 uur. Oosterscheldeziekenhuis 's Gravenpolderseweg 114, 4462 RA Goes, tel. (0113) 234000 Afd. A/B :14.30-19.30 uur; Afd. E: 15.00-20.00 uur; Afd. F: 14.30-16.00 en 18.30-20.00 uur Afd. H: 11.00-11.30, 14.00-14.30 en 19.00-19.30 uur; Afd. L: 14.00-15.00 en 18.30-20.00 uur; Afd. M: 14.00-20.00 uur; Afd. O en Hartbewaking: 13.00-13.45 en 18.30-19.45 uur; Afd. P: 14.00-15.00 en 18.30-19.45 uur. ZEEUWS-VLAANDEREN Locatie de Honte Wielingenlaan 2, 4535 PA Terneuzen, tel. (0115) 688000 Afd. A1A2, B1B2, C1 dag. 14.30-16.00 en 18.30-20.00 uur. Obstetrie en Gynaecologie van 14.30-15.15 en 19.00-20.00 uur; afd. Psychiatrie ma, di, do en vrij 18.00-20.00uur, woe, weekeinde, feestda gen 14.00-16.30 uur en 18.00-20.00 uur; afd. IC/CCU dag.14.30-15.15 en 19.00-20.00 uur. Kinderafd. 14.00-19.00 uur Locatie Antonius Pastoor van Genklaan 6 4501 AJ Oostburg, tel. (0117) 459000 afd.2: 14.30-16.00 /18.30-20.00 uur; afd.4f 09.00-21.00 uur. GOEREE-OVERFLAKKEE Ziekenhuis Dirksland Stationsweg 22 3247 BW Dirksland, tel. (0187) 607300 dag. 16.00-17.00 en 17.45-19.30 uur, zo idem tot 20.00 uur BERGEN OP ZOOM Ziekenhuis lievensberg Boerhaaveplein 1 4624 VT Bergen op Zoom, tel. (0164) 278000 dag. 14.30-15.15 en 18.30-20.00 uur za en zo 14.30-16.00 en 18.30-20.00 uur. ROTTERDAM Erasmus MC (Dijkzigt) Parkeren: Dr. Molewaterplein 40 3015 GD Rotterdam, Hoofdingang: 's-Gravendijkwal 230 tel. (010) 4639222 (voor inlichtingen be zoektijden van alle afdelingen) Erasmus MC Sophia Dr. Molewaterplein 60 3015 GJ Rotterdam, tel. (010) 4636363 Bezoektijden ouders: 07.00-12.00 uur Bezoektijden iedereen: 14.00-20.00 uur; Afd. Verloskunde: dag. 11.00-12.00 en 18.00-20.00 uur Voor partner/echtgenoot: 09.00-12.00 en 15.00-21.00 uur. Erasmus MC Daniël den Hoed Groene Hilledijk 301 3075 EA Rotterdam, tel. (010) 4391911 dag. 16.00-20.00 uur. BELGIE Alg. Ziekenhuis Sint Jan Brugge Ruddershovelaan 10 tel. (0032) 50 452111 dag. 14.00-20.00 uur (muv IC en hartbewaking) Alg. Ziekenhuis Sint Lucas Brugge Sint Lucaslaan 29 tel. (0032) 50 369111 dag. 14.00-20.00 uur (muv IC en hartbewaking) Universitair Ziekenhuis Gent De Pintelaan 185 tel. (0032) 9 2402111 dag. 14.30-20.00 uur Universitair Ziekenhuis Antwerpen Wilrijkstraat 10, 2650 Edegem tel. (0032) 3 8213000 Alg. bezoekuren: werkdagen 16.00-20.00 uur, weekeinde en feestdagen 14.00-20.00 uur Afd. B1 (cardiologie) dag.16.00-17.30 en 18.30-20.00 uur. Afd. IC dag. 14.00-14.30 en 19.00-19.30 uur. WEEKEND TiJIgïHgilHi Zaterdag 18 en zondag 19 oktober 2008 Huisartsen Huisartsenpost De Bevelanden 's Gravenpolderseweg 114b, Goes, tel. 0900-1785 (geopend ma. t/m vr. van 18.00 tot 8.00 uur, in weekeinde of tij dens feestdagen, alleen na telefonische af spraak) Patiënten huisartsenpraktijk de Pijlers v. Dusseldorpstraat 3, Goes, tel. 0113-272000 Spreekuur zat. en zon. 10.00-10.30 en 17.00-17.30 uur. Tholen/St. Phlipsland Van vrijdag 17.00 tot maandag 8.00 uur: Huisartsenpraktijk Bergen op Zoom, Para- selsuslaan 2, tel. 0164 273855. Tandartsen Noord- en Zuid-Beveland: J. T. Castelein, v. d. Spiegélstraat 35, Goes, tel. 06-22347209. Spreekuur 10.00-11.00 uur. Tholen en Bergen op Zoom (leden NMT): telefonisch contact opnemen met eigen tandarts. Verloskundigen Verloskundige Maatschap Goes, tel. 0113 224099. bgg 0665071858. vrij. 19.30-zon. 19.30 uur: Sylvia Ver- kaart; Verloskundigenpraktijk Gemeente Borse- le (24-uur bereikbaar)Jolien Dekker, 06-53156391. Verloskundigen Reimerswaal M. Lindenbergh en A. de Putter, tel. 0113-503842 bgg 06-65071049. Apotheken Avond- en weekenddiensten worden ver zorgd door De Zeeuwse Apotheek, Sta tionspark 35, tel. (0113) 270620. Wijkverpleging Allévo: tel. 0113- 249111. Stichting Thuiszorg Nederland: tel. 0113- 229003. Thuiszorg Terweel Zorgstroom: tel. 0113-273636. RST Zorgverleners: tel. 0342-405454 Dierenartsen Beveland Dierenartsenpraktijk Mosselman, Ver boom en Boer: B.J. Boer, tel (0113) 313050 of 228866 Dierenartsenpraktijk Karelse, van Dijk, Stokman, van Anrooy: P.C. Stokman, 's Gravenpolderseweg 39I, Goes, tel. 0113-213419; Praktijk voor gezelschapsdieren, L. Huis- kes-Cornelisse en M. Berrevoets, Molen laan 24, Yerseke, tel.( 0113) 572756. Spreekuur.zat. 9.30-10 uur. Dierenkliniek Goes, kliniek voor Gezelschapsdieren, C.W. Dreesman en M.A.R. van den Boomgaard, 's Gravenpolderseweg 92, Goes, tel.(0113) 270072 (24 uurs spoed- diehst). Geopend zat. 10.00 tot 15.00 uur, behan deling volgens afspraak. Tholen Dierenarts W. Brons, tel. (0166) 612596. Weekend-spreekuur Poortvliet, Kalfsdam- seweg 2, zat. van 8.30-9.00 uur en Tho len, Botermarkt 10, zat.van 11.00-12.00 uur. Dierenambulance Dierenambulance Bevelanden, tel. 0623466221. KERK zaterdag 18 oktober en zondag 19 oktober 2008 BEVELANDEN: Baarland Nederlandse Hervormde Kerk 10.00 uur ds v. Oostende; Bergen op Zoom Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt (Evang.Luth.Kerk) 16.00 uur ds Pruijssen; Biezeiinge Mozeskerk 10.00 uur ds de Jong (gez.dienst); Christelijke Gerefor meerde Kerk 10.00 en 17.00 uur ds Bij kerk; Borssele Protestantse Kerk 10.00 uur ds Kakes; Gereformeerde Gemeente 9.30,14.00 en 18.00 uur leesdienst; Drie wegen Protestantse Kerk 10.00 uur kand Vermet; Ellewoutsdijk 't Kerkje zo 14.30 uur mevr Oele (oec.bijeenkomst in Zeeuws dialect); Goes Protestantse Ge meente Grote Kerk 10.00 uur ds Kamer mans; Oosterkerk 9.30 uur ds N. v.d. Lin den, 17.00 uur dhr ten Klooster; De Hoogte 10.00 uur ds Jobsen; Ter Valcke 10.00uur ds Mesu; Ter Weel 19.00 uur dienst o.l.v. Leger des Heils; Emergis 19.00 uur dhr Douwes; Gereformeerde Bond (De Levensbron) 10.00 uur ds Blom, 17.00 uur ds Willemsen; Gerefor meerde Kerk Vrijgemaakt (Calvijn colle ge) 9.30 uur ds Trimp, 16.30 uur ds Krol; Christelijke Gereformeerde Kerk 10.00 en 17.00 uur ds v.d. Toorn; Gereformeer de Gemeente 9.30 en 19.00 uur ds Meeuse, 14.00 uur leesdienst; Oud Gere formeerde Gemeente in Nederland (De Hoeksteen) 10.00 en 17.30 uur dienst; Vrije Evangelische Gemeente 10.00 uur dhr Kroon, 18.30 uur ds Jobsen; Kerkge nootschap Huis van Elia (Oosterkerk, J.D. van Mellestraat), 13.15 uur dienst; Evan gelische Gemeenschap Rafaël (Goese Ly ceum) 10.00 uur samenkomst; Rooms-Ka- tholieke Kerk Parochiekerk za 19.00 uur en zo 10.30 uur pater Buijsrogge; 's-Gra- venpolder Protestantse Kerk 10.00 uur ds Droogers; Gereformeerde Gemeente 9.30 en 18.00 uur ds Hakvoort, 14.00 uur leesdienst; Oud-Gereformeerde Ge meente 9.30, 14.00 en 18.00 uur dienst; Hansweert Nederlandse Hervormde Kerk 9.30 uur dhr Sies; Rooms-Katholie- ke Kerk zo 11.00 uur past Buijssen; 's-Heer Abtskerke Protestantse Gemeen te dienst te Nisse; 's-Heer Arendskerke Protestantse Kerk 10.00 uur dhr de Win ter; Vergadering van Gelovigen (Hr.Arendshuis) zon. 10.00 uur; 's-Hee- renhoek Rooms-Katholieke Kerk za 19.00 uur liturgiegroep, zo 19.00 uur pa ter Paul; 's-Heer Hendrikskinderen Pro testantse Gemeente 10.00 uur ds Brake- ma; Heinkenszand Protestantse Gemeen te Barbesteinkerk) 10.00 uur ds de Graaf (dovendienst); Rooms-Katholieke Kerk za 19.00uur past Heezemans, zo 19.00 uur past Buijssen; Hoedekenskerke Protestantse Gemeente 10.00 uur mevr Roggeband; Gereformeerde Gemeente 10.00 en 14.30 uur leesdienst; Kamper land Protestantse Gemeente 10.00 uur mevr Roggeband; Gereformeerde Ge meente 10.00 en 15.00 uur leesdienst; Kapeile Nederlandse Hervormde Kerk 10.00 uur ds v. Bruggen; Gereformeerde Gemeente 9.30 en 18.00 uur ds Baan, 14.00 uur leesdienst; Kattendijke Neder landse Hervormde Kerk 10.00 uur dhr Ca- pel; Kloetinge Protestantse Kerk 10.00 uur dhr ten Klooster; Kortgene Gerefor meerde Gemeente 10.00, 14.30 en 18.30 uur leesdienst; Krabbendijke Ne derlandse Hervormde Kerk 9.30 uur ds Doolaard, 18.00 uur ds v. Kooten; Gere formeerde Kerk 9.30 uur dhr Veltrop, 14.30 uur ds den Hartog; Gereformeerde Gemeente 9.30 en 18.00 uur leesdienst, 14.00 uur ds Baan; Protestantse Gemeen te 9.30 uur ds v.d. Beid; Kruiningen Pro testantse Gemeente (Johanneskerk) 10.00 uur dienst; Hersteld Hervormde Gemeente 19.30 uur kand Fekkes, 14.30 uur ds Lassche; Gereformeerde Gemeen te 9.30 en 18.00 uur (HD) ds Hooger- land, 14.00 uur leesdienst; Gereformeer de Gemeente in Nederland 9.30, 14.00 en 18.00 uur dienst; Kwadendamme Rooms-Katholieke Kerk zo 10.45 uur pa ter Paul; Lewedorp Protestantse Kerk 10.00 uur mevr v.d. Vlugt; Rooms-Katho lieke Kerk zo 10.30 uur past Heezemans; Nieuwdorp Protestantse Kerk 10.00 uur mevr Bredijk; Gereformeerde Gemeente 9.30 uur leesdienst, 14.00 uur ds Tuinier, 18.30 uur ds Moens (HD); Nisse Protes tantse Gemeente 10.00 uur ds Allewijn; Gereformeerde Gemeente 9.30 uur lees dienst, 14.30 uur ds Meeuse; Oudeiande Nederlandse Hervormde Kerk 10.00 uur ds Houwaart; Ovezande Rooms-Katholie ke Kerk zo 9.30 uur past Brooijmans; Ril- land-Bath Protestantse Kerk 10.00 uur dhr Jansen; Gereformeerde Gemeente 9.30 en 18.30 uur leesdienst, 14.00 uur ds Golverdingen (HD); Vrije Evangelische Gemeente 10.00 uur br Hogervorst; Rooms-Katholieke Kerk za 19.00uur pa ter Paul; Schore Nederlandse Hervormde Kerk dienst te Hansweert; Waarde Neder landse Hervormde Kerk 10.00 uur ds Adriaanse; Gereformeerde Gemeente 9.30 en 18.00 uur (HD) ds Golverdingen, 14.00 uur leesdienst; Wemeldinge Pro testantse Kerk 10.00 uur kand de Ronde; Vrije Evangelische Gemeente 10.00 uur ds v. Berghem; Wilhelminadorp Protes tantse Gemeente 10.00 uur ds v.d. Oever; Woiphaartsdijk Protestantse Kerk 10.00 uur mevr Keizer; Gerefor meerde Gemeente 9.30 en 18.00 uur leesdienst, 14.00 uur ds Hakvoort; Yerse ke Nederlandse Hervormde Kerk 10.00 uur ds v.d. Woestijne; Hervormde Ge meente Rehoboth 9.30 uur ds v. Weel den, 17.00 uur ds Beider; Gereformeerde Kerk 9.30 uur ds Wind, 14.30 uur ds Bij man; Gereformeerde Gemeente 9.30 uur (HA) 14.00 en 18.00 uur ds v. Krimpen; Vrije Evangelische Gemeente 17.00 uur br Varkevisser; THOLEN: Anna jacobapolder Gereformeerde Kerk 10.00 uur ds v.d. Vegt; Oud-Vossemeer Hervormde Gemeente 10.00 uur ds Scheurwater (HA), 18.30 uur ds de Graaf; Gereformeerde Kerk 10.00 uur dhr Ver- bruggen; Christelijke Gereformeerde Kerk 10.00 uur ds Stehouwer, 15.30 uur ds den Boer; Gereformeerde Gemeente in Nederland 10.00, 14.30 en 18.30 uur leesdienst; Rooms-Katholieke Kerk zo 9.30 uur viering; Poortvliet Hersteld Her vormde Gemeente 10.00 en 18.00 uur ds Gielen; Gereformeerde Kerk 10.00 uur mevr v.d. Wel, 14.30 uur ds Broere; Gere formeerde Gemeente 10.00, 14.30 en 18.30 uur leesdienst; Scherpenisse Her vormde Gemeente 9.30 en 14.30 uur ds v. Kooten Vrije Hervormde Gemeente 9.30 en 14.30 uur ds v.d. Sleen; Gerefor meerde Gemeente 9.30 en 18.30 uur leesdienst, 14.00 uur ds de Jongste; Sint-Annaland Hervormde Gemeente 10.00 en 18.00 uur ds Versluis; Hersteld Hervormde Gemeente (Bethelkerk) 10.00 uur ds Meuleman, 15.30 uur kand Diepeveen; Gereformeerde Gemeente 9.30, 14.00 en 18.00 uur leesdienst; Ge reformeerde Gemeente in Nederland 9.45, 14.15 en 18.15 uur leesdienst; Sint-Maartensdijk Hersteld Hervormde Gemeente 9.30 en 14.30 uur ds Joppe; Hervormde Gemeente Rehoboth 10.00 en 19.00 uur ds Reehorst; Gereformeer de Gemeente in Nederland 9.30 en 18.30 uur leesdienst; Oud-Gereformeer de Gemeente 9.30, 14.30 en 18.30 uur leesdienst; Sint-Philipsland Hervormde Gemeente 9.30 uur ds den Boer, 17.00 uur ds Breure; Gereformeerde Gemeente 9.30 en 15.00 uur leesdienst; Oud Gere formeerde Gemeente 9.30, 14.30 en 18.30 uur leesdienst; Oud. ger. gem. bui ten verband i.o. 10.00 en 18.00 uur ds v.d. Meer; Stavenisse Hervormde Ge meente 10.00 uur ds Samsom, 18.00 uur ds Wüllschleger; Oud-Gereformeerde Ge meente 9.30 en 18.00 uur ds Gerritsen, 14.00 uur leesdienst; Tholen Hervormde Gemeente 9.30 uur ds Vos, 18.30 uur ds Emaus; Hersteld Hervormde Gemeente (Calvijncollege) 14.30 uur ds Koppelaar, 18.30 uur kand Kater; Gereformeerde Kerk 10.00 uur ds Broere; Christelijke Ge reformeerde Kerk 10.00 uur ds den Boer, 18.30 uur ds Stehouwer; Gereformeerde Gemeente 10.00 en 18.30 uur ds de Jongste, 14.30 uur leesdienst; Vrijz.Ge- loof Gemeente NPB 10.30 uur ds Peters; Rooms-Katholieke Kerk zo 11.00 uur vie ring; Immanuël 10.00 uur ds v. Popering; Christengemeente 10.00 uur dhr Wisse. fdZAl Officieel Fiat en Lancia Dealer Reparatie- en Onderhoudsbedrijf Alfa Romeo GOES Peary weg'17a 0113-275757 www.automondo.nl beglazing kunststof kozijnen aluminium kozijnen hardglazen deuren en puien rolluiken en zonwering www.versluisenwilleboer.nl •v£v

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2008 | | pagina 89