- Beste service - Professioneel Uitvaartverzorging x Gen om i neerd voo r twéé International Funeral Awards (de Oscar van de uitvaartwereld) OVERTOOM-GROEN www.dierbareherinnerinaen.nl wat is Vrijmetselarij dan wei? 32 I Zaterdag 18 oktober 2008 PZC be De dood is niet het einde, het is een nieuw begin. Want als de dood het einde was. Wat had het leven dan voor zin Met droefheid delen wij u mee, dat na een leven vol energie is overleden onze vader, schoonvader en opa Willem Jan Vonk weduwnaar van Neeltje Buijze drager van het Insigne (Indonesië) van moed, beleid en trouw Amersfoort, 24 mei 1926 Terneuzen, t 16 oktober 2008 Willem Jan (in herinnering) Nico en Janny Askold en Jacqueline Thorwald en Inge Suzan en Ad Veerle en Menno Petra en Dimitri Ernst en Ineke Patrick en Kirsten Angela Correspondentieadres: Veer 5 4543 NH Zaamslag Gelegenheid om afscheid te nemen op dinsdag 21 oktober van 13.30 tot 13.45 uur in de Protestantse kerk, Plein 2 te Zaamslag. Aansluitend zal er om 14.00 uur een dienst van Woord en Gebed worden gehouden, waarna de begrafenis zal plaats vinden op de Algemene Begraafplaats te Zaamslag. Na de begrafenis is er in "de Rank" Zaagstraat 2, gelegen heid tot condoleren. Dankbetuiging Voor de vele blijken van medeleven, die Wij mochten ontvangen na het overlijden van mijn zorgzame man, onze lieve dappere papa, opa en overgrootvader Herber de Groot willen wij u hartelijk bedanken. Dit was ons tot grote steun en troost. Zita de Groot-Lecluijze Kinderen, klein- en achterkleinkinderen Terneuzen, oktober 2008 Nellie Meulblok-de Jonge Kinderen en kleinkind Petrus Leonardus Josephine de Smet De vele brieven, kaarten, bloemen en warme woorden bij het afscheid van Peter hebben ons diep ontroerd en waren voor ons allen een grote steun. Voor ons een fijne en troostrijke gedachte dat Peter in zijn leven voor zo velen veel heeft betekend. Daarom willen wij u middels deze advertentie hartelijk bedanken voor al uw medeleven en steun. R.M. de Smet-Mel en familie Axel, oktober 2008 Verdrietige tijden liggen achter ons. De weg die voor ons ligt zal zwaar zijn. Wij weten ons echter bijzonder gesteund. Voor de vele brieven, kaarten en bloemen die wij mochten ontvangen na het overlijden van mijn man, onze vader en opa Meindert Storm Sr. danken wij u hartelijk. Goes, oktober 2008 Familie Storm Het heeft ons goed gedaan zoveel medeleven en belang stelling te hebben mogen ontvangen tijdens haar ziekte en na het overlijden van onze innig geliefde dochter Ineke de Visser Wij willen alle familieleden, vrienden, buren, gemeente leden, bekenden en zelfs minder bekenden hiervoor heel hartelijk bedanken. Papa S. de Visser Mama N. de Visser-de Visser Middelburg, oktober 2008 De hartelijke wijze van medeleven en de grote belangstelling die wij van u mochten ontvangen na het overlijden van mijn lieve vrouw, moeder en oma Jacomina Dellebeke-Schipper heeft ons heel erg gesteund. Hiervoor zeggen wij u hartelijk dank. Namens de familie: C. Dellebeke Nieuw en Sint Joosland, oktober 2008 Uw belangstelling en hartelijk medeleven, zowel persoonlijk als schriftelijk, na het overlijden van mijn lieve moeder, schoon moeder en onze lieve oma en overoma Janna Adriana Kramer-Munter heeft ons zeer goed gedaan. Wij betuigen u daarvoor onze welgemeende dank. M.A. de Kam-Kramer C. de Kam klein- en achterkleinkinderen Kamperland, oktober 2008 Wij zijn diep getroffen door de enorme belangstelling die wij mochten ontvangen bij het overlijden van Russell Speciale dank aan directie en personeel van de Rabobank. U allen heeft ons diep in ons hart getroffen. Henk van der Linden en Ria 18 oktober 2008 Onze oprechte dank voor de hartverwarmende blijken van medeleven die wij ontvingen na het overlijden van mijn lieve man, onze zorgzame vader en opa Wilhelmus Franciscus Johannes Meulblok Het is een troost te weten dat wij niet de enigen zijn die hem missen. Dat zal ons ook tot steun zijn in de komende tijd. Dillenburglaan 63,4461 TK Goes Tel: 0113-216815, www.uitvaart.vg VK :T7r V Tï;"<ï- Hansweert, oktober 2008 Janneke den Besten dag nacht bereikbaar Londensekaai 9, Middelburg tel: 0118 623359 In Memoriam Adrie Mallekoote 18-10-2005 18-10-2008 Het gemis zal altijd blijven. De lege plek, het doet zo'n pijn. In gedachten en ons hart, zal je altijd bij ons zijn. Conny en Mart Marlène, Marlijn An ja Quinty, Damian UITVAARTZORG De overweldigende belangstelling, de vele brieven, kaarten, telefoontjes en alle lieve woorden na het over lijden van mijn innig geliefde man, onze zorgzame vader, schoonvader, opa en overopa Cornells Gerardus de Zwart hebben ons diep getroffen en zijn ons tot grote steun geweest. Hiervoor willen wij u allen heel hartelijk danken. Wij zullen zijn vrolijkheid en gulle lach heel erg missen. E.H. de Zwart-Aveling, kinderen, kleinkinderen en achterkleinzoon Vlissingen, oktober 2008 De aanwezigheid van zovelen bij de crematie en de hart verwarmende bewijzen van medeleven na het overlijden van Mia Stoon-Brusse hebben ons zeer geroerd en gesteund. Wij willen allen hiervoor hartelijk danken. Piet Stoon Kinderen Kleinkinderen Westenschouwen, october2008 UITVAARTLEIDERS Jos Sijrier enjaco Steijn SCHOUWEN-DUIVELAND Telefoon 0111-402000 (dag en nacht bereikbaar) Uitvaart Zorgcentra Zeeland Kantoor en Uitvaartcentrum: Van Dishoeckstraat 620 4382 XW Vlissingen Telefoon: 0118-413417 Digitale gedenkplaats voor overleden dierbaren Maak eenvoudig een persoonlijke website met een levensverhaal, fotoalbums, fotopresentatie, audio- en videofragmenten, levensloop, herinneringen en stam boom. Anderen kunnen deelnemen door het plaatsen van een condoleance of een kaarsje. Ga naar: Plaatsing levensverhaal 10 jaar - 25 Persoonlijke site met alle mogelijkheden 1 jr - 25, 5 jr - 125, 10 jr - 175. Vrijmetselarij is geen godsdienst, geen serviceclub en geen gezelligheidsvereniging. Voor wie dit willen weten organiseert de oudste vereniging van Middelburg: De Vrijmetselaarsloge La Compagnie Durable in haar logegebouw aan de Stationsstraat 16 te Middelburg een tweetal bijeenkomsten Zaterdag 8 november om 14.30 uur theorie: Wat is de Vrijmetselarij? Vrijdag 14 november om 20.00 uur praktijk: De Vrijmetselaar aan het werk! Belangstellenden kunnen hun komst melden bij A. de Bruyne, Molenstraat 47 4381 HW Vlissingen, tel. 0118 417058, e-mail: deaeus47@zeelandnet.nl U bent van harte welkom

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2008 | | pagina 88