1 Colofon Familieberichten 28 I Zaterdag 18 oktober 2008 PZC be Sluittijden overlijdensadvertenties Per mail daags voor plaatsing 16.00 uur Per fax daags voor plaatsing 15.00 uur Sluittijden overige familieberichten Daags voor plaatsing 12.00 uur Vergeet niet uw volledige factuuradres te vermelden en uw telefoonnummer voor eventuele vragen. Iedere mailopdracht krijgt een ontvangstbevestiging. U kunt niet reclameren n.a.v. telefonisch opgegeven advertenties. e-mail p2ciairiiiieberichten@wegenernieuwsmedia.nl tel 0800-8060 fax 0800-6743837 De afdeling is telefonisch bereikbaar op werkdagen van 09.00-17.00 uur en op zondag van 13.00-17.00 uur Alle geboorte- en overlijdensadvertenties zijn ook zichtbaar op www.mensenlinq.nl Meer informatie op www.pzc.nl DANKBETUIGING Dhr. en mevr. Feleus-Dekker danken een ieder die aandacht heeft geschonken aan hun 65-jarige huwelijksfeest op 1 oktober 2008 hartelijk voor de ontvangen - gelukwensen en cadeaus. De vele reacties en de grote opkomst tijdens de receptie maakten het tot een onvergetelijke dag. Eenieder hartelijk dank voor alle felicitaties, kaarten, bloemen en cadeaus voor ons 50-jarig huwelijk. Bram en Tiny de Pagter Koudekerke Soli Deo Gloria Hartelijk dank aan allen die er aan hebben bijgedragen, op welke wijze dan ook, ons 60-jarig huwelijksfeest op 24 september jl., tot een onvergetelijk gebeuren te maken. P. en A. Verhage-Aamoutse Jasmijnstraat 3, Goes "Er ruischt langs de wolken een lieflijke naam. Kathalijna Arnoldi-Vercouteren 22 februari 1917 15 oktober 2008 Rudolph Izaak Arnoldi in herinnering Cocky en Piet Jan in herinnering Jakko en Maaike, Dayo josine en Joppe, Jara Jop en Lisa Jacques en José Josje en Tom El ine en J elm er, Tij 1 Ineke en Joop Marien Anne en Roy, Ivar Ruud Marina en Thor Maya Peter en Ida Matthias Isabeau Jonny en Rudie Jasper Anoek Correspondentieadres: Cocky Mur-Arnoldi Kleiweg 7 1396ITV Baambrugge Gelegenheid tot afscheid nemen voor de dienst vanaf 13.30 uur in de aula bij de kerk. De rouwdienst zal gehouden worden op dinsdag 21 oktober a.s. om 14.00 uur in de Ned. Herv. Kerk aan de Hoofdstraat 217 te Sassenheim. Aansluitend begraven we haar op het kerkhof aldaar. Na afloop komen, we samen in het naastgelegen Uitvaart centrum. Mijn lijden is nu voorbij mijn rust is gekomen herinner mij zoals ik was Na een dappere strijd die hij zo moedig heeft ondergaan, hebben wij zeer verdrietig afscheid moeten nemen van mijn allerliefste man, lieve papa en opa Frans Laurens Dobbelaar -Frans- Middelburg, 21 augustus 1953 t Middelburg, 15 oktober 2008 Middelburg: Rita Dobbelaar-Menig Goes: Monique en Marijn, Xander Middelburg: Edwin Saffier 16,4337 MP Middelburg Er is gelegenheid om afscheid van Frans te nemen op zondag 19 oktober van 19.00 tot 19.30 uur in het rouw- centrum aan de Buitenhovelaan 1 te Middelburg. De samenkomst, waarin wij het leven van hem willen gedenken, zal plaatshebben op maandag 20 oktober om 12.30 uur in de aula van het crematorium aan de Westelijke Oude Havendijk 3 te Middelburg. Na afloop is er gelegenheid herinneringen met elkaar te delen in de ontvangkamer van het crematorium. Geen bloemen Deze kennisgeving is mede bedoeld voor een ieder die zich betrokken voelt bij Frans en geen rouwbrief heeft ontvangen. Frans Dobbelaar Met hem verliezen we een fijne buurman. Ons medeleven gaat uit naar Rita Monique Marijn, Xander en Edwin De buren fam Bruggeman en kinderen Mevr. H.Wouter kinderen en kleinkinderen fam Piasier en kinderen Ivo en Andrèe fam Taryakchi en kinderen Ruben en Gabi en kinderen Diep geschokt zijn wij na het vernemen van het overlijden van onze zeer gewaardeerde collega Frans Dobbelaar Wij wensen familie en vrienden veel sterkte toe in deze moeilijke tijd. Directie en alle collega's van Fletcher Hotel Zuiderduin HÖf EL ZUI DERDU I N Na een kortstondige ziekte is heden van ons heengegaan onze vader en opa Hendricus Johannes Fooy weduwnaar van Pieternella Johanna Goeman Middelburg t Goes 3 januari 1924 16 oktober 2008 Clara en Cees Sabina en Adriana Jea.net Cor en Yolanda Caressa, Rangèl, Estelle Peter en Hanneke Liesbeth en Thomas Correspondentieadres: Vromoldsland 63 4337 CV Middelburg De crematieplechtigheid waarbij u wordt uitgenodigd, zal plaatsvinden op dinsdag 21 oktober om 11.00 uur in het crematorium "Middelburg", Westelijke Oude Havendijk 3. Voorafgaande aan de plechtigheid is er nog gelegenheid tot afscheid in bovengenoemd crematorium. Na de crematieplechtigheid is er gelegenheid de familie persoonlijk te condoleren in de koffiekamer van het crema torium. Zij die geen rouwbrief hebben 'ontvangen, gelieven deze aankondiging als zodanig te beschouwen. Bedroefd hebben wij kennisgenomen van het overlijden van onze nicht Jannie Geldof-van de Gruiter Wij wensen Wim, Adriaan, Karei, Annemarie en de familie veel sterkte toe om dit grote verlies te dragen. Tante Matty, Carolien, Roger, Tamara, Antoinette, Peter, Mirjam, Pieter, Leon, Miranda, Koen, Jannie, Rien, Sharon, Mario, Marieke, Eliane, Theo, Jorien, Steef en Rémon Uit onze familiekring is weggenomen onze lieve nicht Jannie Geldof Dankbaar zijn wij voor hetgeen zij voor ons heeft betekend. Wij wensen Wim, Adriaan, Karei en Annemarie heel veel sterkte toe. Tante Mina Gerda en Arij Ria en Blaas Ina en Ben en kinderen Uit onze vriendengroep is nog onverwachts overleden Jannie Geldof Ons medeleven gaat uit naar Wim, Adriaan, Karei, Annemarie en verdere familie. Jan en Rina Ko en Netty Piet Jan en Betty Jasper en Pauline Bedroefd zijn wij nadat ons het bericht heeft bereikt dat Jannie Geldof de moeder van onze vriend Adriaan als gevolg van haar ziekte is overleden. Wij wensen Wim, Adriaan, Karei en Annemarie en verdere familie veel sterkte toe. - Hans Hans en Anika Robbert en Angela Arjen Johannes en Judith Martijn en Anne Lodewijk en Daniëlle Een groot gemis een groot verdriet Maar herinneringen vergeten wij niet Bedroefd zijn wij door het overlijden van onze buurvrouw André en Hannie Dees Wim en Leintje Dekker Elwin en Rianne Dekker Bram en Jo Maljaars Tom en Janneke Oppers Tiny Tilroe en kinderen Oostkapelle, 16 oktober Met leedwezen hebben we kennisgenomen van het over lijden van mevrouw M.G. Geldof-van de Gruiter moeder van Karei die na het behalen van zijn vmbo diploma aan onze school eerstdaags ook zijn mbo-opleiding afrondt. Wij wensen Karei en zijn naaste familie veel sterkte toe bij het verwerken van dit voor hen zo grote verlies. Namens het Edudelta College Goes, A. A. Tissink - vestigingsdirecteur Namens de Edudelta Onderwijsgroep, Ir. H. Laros - voorzitter college van bestuur Goes, 17 oktober 2008 Bedroefd namen wij kennis van het overlijden van onze trouwe vrijwilligster Jannie Geldof-van de Gruiter Meer dan 30 jaar was zij Rode Kruis vrijwilligster bij onze afdeling. We zullen haar missen. Wij wensen haar familie veel sterkte toe. Rode Kruis afdeling Arnemuiden

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2008 | | pagina 84