Goes neemt geldbeleid onder loep BEVELANDEN- 'HOLEN 41 25 38 Noord-Beveland wil niet meer aan het potlood Tweeling Volle kroegen tijdens Goes Blues Route Wielrenner Dekkers tekent droomcontract bij Garmin Zaterdag 18 oktober 2008 Henk Chabots explosie van creativiteit Tip? redgoes@pzc.nl Aanscherping regels na mogelijk verlies van 12 miljoen euro. door Harmen van der Werf GOES - De gemeente Goes gaat het geldbeleid aanscherpen. Bij het uit zetten van 12 miljoen euro voor de korte termijn bij de IJslandse bank Landsbanki heeft Goes wel hele maal volgens de eigen regels gehan deld, maar, stelt CDA-raadslid en oud-Rabobankdirecteur Joop Pol- fliet, 'het zou verstandig zijn die re gels aan te passen'. „We gaan daar natuurlijk naar kijken", reageert wethouder Sophie van 't Westein de (WD, Financiën). Hoe Goes met tijdelijke financiële overschotten mag omgaan, is gere geld in het zogenaamde treasury- besluit. Dit is in oktober 2006 door de Goese raad vastgesteld. Niet één raadslid voerde er het woord over, wat aangeeft dat het politiek niet gevoelig lag. Nu Goes 12 miljoen euro dreigt te verliezen door de kredietcrisis, ligt dat wel anders. Polfliet heeft er als financiële man altijd belangstelling voor gehad. Hij onderkent dat het treasurybesluit van Goes scherper kon. Zo wordt de eis gesteld dat een bank waar geld wordt uitge zet, een a-rating als keurmerk van kredietwaardigheid moet hebben. Er zijn gemeenten, waaronder Ka- pelle, die de 'sterkere' aa-rating als eis stellen en alleen handelen met banken in de Europese Monetaire Unie. „Een a-rating was goed in 2006", stelt Polfliet. „Wij wilden ook dat het college voor de hoog ste rente zou gaan." Landsbanki Goes heeft bij het parkeren van geld van bij de ingestorte IJsland se bank Landsbanki gehandeld volgens de eigen regels. Andere gemeenten zijn strenger. had een a-rating. Het gerenom meerde Amsterdamse financiële bemiddelingsbureau Intercessie hielp Goes bij de keuze. Het be sluit om met Landsbanki in zee te gaan, was aan Goes. „Onze afde ling Financiën is ook nog nage gaan of die bank de voor korte ter mijndeposito's zeer zekere pi-ra- ting had en dat was zo", zegt wet houder Van 't Westeinde. Zij is onaangenaam verrast door berichten dat De Nederlandsche Bank al in juli vraagtekens zette bij Landsbanki. Goes parkeerde 23 juli 8 miljoen euro bij Landsbanki en 25 september 4 miljoen, allebei voor drie maanden. De gemeente leende dit geld op 1 februari bij de Waterschapsbank voor tien jaar a 4,15 procent rente om allereerst grondaankopen voor te financie ren in de nieuwe wijk Goese Schans. Na de aankopen kwam het geld terug. De eerste deposito bij Landsbanki zou 5,31 procent rente opleveren en de tweede 5,5. Gemeenten en provincies die za ken deden met Landsbanki, voer den gisteren weer overleg. De mi nisteries van Binnenlandse Zaken en Financiën hebben beloofd hen 'met raad en daad' bij te staan om geld terug te krijgen. WISSENKERKE - De gemeenteraad van Noord-Beveland wil beslist een signaal afgeven tegen het stem men met het rode potlood. Burge meester Henny van Kooten heeft beloofd met een voorstel te ko men. Stemcomputers zijn volgens Den Haag onbetrouwbaar gebleken. Vandaar dat het rode potlood weer terug is. In Weststellingwerf weigeren de raadsleden echter de stembureaus te bevolken. Als de raadsleden, na een zit van twaalf uur, ook nog de handmatig uitge brachte stemmen moeten'tellen, zijn ze in totaal twintig uur achter elkaar bezig. Zon martelgang kan de raadsleden suf en de telling wel eens onbetrouwbaar maken. Amb tenaren nemen nu hun plaatsen in. Noord-Beveland wil ook een sig naal afgeven, maar volgt het voor beeld van Weststellingwerf niet. Niet alleen verbiedt de Arbo-wet het om ambtenaren zo veel uren achtereen in te zetten, het kost ook nog eens een kapitaal aan overuren. De raad vindt de onvei ligheid van computers overigens sterk overdreven. Tip? redactie@pzc.nl Het kostte even wat moeite maar sinds kort is de Hulsterse opnieuw in blijde verwachting. Van haar tweede kind, dacht ze. Toch leefde ergens in haar achter hoofd het bange voorgevoel dat zich in haar buik meer dan één babytje aan het nestelen was. En die aanvankelijke vrees - want dat was het - werd na een bezoek aan de dokter bewaar heid. Het was wel even wennen aan die gedachte. Voor haar heeft de datum, waarop ze is uit gerekend voor de bevalling, dan ook in verschillende opzichten een dubbele symboliek. De gy naecoloog schat namelijk in dat de kindjes geboren worden op... Bevrijdingsdag. GOES - Met een stevig optreden van The Juke Joints XL in Podium 't Beest in Goes opende gis teravond de vijftiende editie van de Bluesroute door de stad. Cafébazen deden goede zaken; bijna overal waar bands als Dick Dandruff The Snowy Mountains, The Weepers, Kees Schipper Ad Landa optraden waren de cafés stampvol. Vooral de oudere jongeren uit de regio wisten gis teravond de weg naar de kroegen in Goes te vin den. Bezoekers konden met een passe partout van een tientje naar alle optredens. Niet alle bands speelden tegelijkertijd, zodat wie dat wilde, alle optredens wel een keer kon zien. foto Willem Mieras

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2008 | | pagina 81