Verlichting stadshart Middelburg moet beter Voorlichtingsavond Schouwen-Oost Indonesisch saluut aan Vlissingen KERKTiTHnraHBittaMi Dikke toren en Nieuwe Kerk versluis willeboer PZC Zaterdag 18 oktober 2008 3 7 BEZOEKTIJDEN ZEELAND Ziekenhuis Walcheren Koudekerkseweg 88, 4382 EE Vlissingen tel. (0118) 425000 Bezoek: dag. 15.00-20.00 uur Kinderafd. ouders gehele dag, overig bezoek 14.00-19.00 uur. afd. Psychiatrie dag. 19.00-20.00 uur en woe, za en zo 14.00-16.30 uur. afd. IC/CCU en Stroke Unit CVA dag. 15.00-16.00 en 19.00-20.00 uur. Oosterscheldeziekenhuis 's Cravenpolderseweg 114, 4462 RA Goes, tel. (0113) 234000 Afd. A/B :14.30-19.30 uur; Afd. E: 15.00-20.00 uur; Afd. F: 14.30-16.00 en 18.30-20.00 uur Afd. H: 11.00-11.30, 14.00-14.30 en 19.00-19.30 uur; Afd. L: 14.00-15.00 en 18.30-20.00 uur; Afd. M: 14.00-20.00 uur; Afd. O en Hartbewaking: 13.00-13.45 en 18.30-19.45 uur; Afd. P: 14.00-15.00 en 18.30-19.45 uur. ZEEUWS-VLAANDEREN Locatie de Honte Wielingenlaan 2, 4535 PA Terneuzen, tel. (0115) 688000 Afd. A1, A2, B1, B2, C1 dag. 14.30-16.00 en 18.30-20.00 uur. Obstetrie en Gynaecologie van 14.30-15.15 en 19.00-20.00 uur; afd. Psychiatrie ma, di, do en vrij 18.00-20.00uur, woe, weekeinde, feestda gen 14.00-16.30 uur en 18.00-20.00 uur; afd. IC/CCU dag.14.30-15.15 en 19.00-20.00 uur. Kinderafd. 14.00-19.00 uur Locatie Antonius Pastoor van Genklaan 6 4501 AJ Oostburg, tel. (0117) 459000 afd.2: 14.30-16.00 /18.30-20.00 uur; afd.4: 09.00-21.00 uur. GOEREE-OVERFLAKKEE Ziekenhuis Dirksland Stationsweg 22 3247 BW Dirksland, tel. (0187) 607300 dag. 16.00-17.00 en 17.45-19.30 uur, zo idem tot 20.00 uur BERGEN OP ZOOM Ziekenhuis Lievensberg Boerhaaveplein 1 4624 VT Bergen op Zoom, tel. (0164) 278000 dag. 14.30-15.15 en 18.30-20.00 uur za en zo 14.30-16.00 en 18.30-20.00 uur. ROTTERDAM Erasmus MC (Dijkzigt) Parkeren: Dr. Molewaterplein 40 3015 GD Rotterdam, Hoofdingang: 's-Gravendijkwal 230 tel. (010) 4639222 (voor inlichtingen be zoektijden van alle afdelingen) Erasmus MC Sophia Dr. Molewaterplein 60 3015 GJ Rotterdam, tel. (010) 4636363 Bezoektijden ouders: 07.00-12.00 uur Bezoektijden iedereen: 14.00-20.00 uur; Afd. Verloskunde: dag. 11.00-12.00 en 18.00-20.00 uur Voor partner/echtgenoot: 09.00-12.00 en 15.00-21.00 uur. Erasmus MC Daniël den Hoed Groene Hilledijk 301 3075 EA Rotterdam, tel. (010) 4391911 dag. 16.00-20.00 uur. BELGIE Alg. Ziekenhuis Sint Jan Brugge Ruddershovelaan 10 tel. (0032) 50 452111 dag. 14.00-20.00 uur (muv IC en hartbewaking) Alg. Ziekenhuis Sint Lucas Brugge Sint Lucaslaan 29 tel. (0032) 50 369111 dag. 14.00-20.00 uur (muv IC en hartbewaking) Universitair Ziekenhuis Gent De Pintelaan 185 tel. (0032) 9 2402111 dag. 14.30-20.00 uur Universitair Ziekenhuis Antwerpen Wilrijkstraat 10, 2650 Edegem tel. (0032)3 8213000 Alg. bezoekuren: werkdagen 16.00-20.00 uur, weekeinde en feestdagen 14.00-20.00 uur Afd. B1 (cardiologie) dag.16.00-17.30 en 18.30-20.00 uur. Afd. IC dag. 14.00-14.30 en 19.00-19.30 uur. VLISSINGEN - Nadat ze vandaag haar nieuwste korvet bij de Ko ninklijke Schelde Groep in ont vangst heeft genomen, brengt de Indonesische marine morgen, vlak na het vertrek een groet aan Vlis singen. Als afscheid en uit dank baarheid. De Kri Sultan Iskandar Muda ver laat Vlissingen morgen om 11.00 uur (kade KSG). Tussen 11.30 en 12.00 uur vaart het voorbij de Vlis- singse boulevard. Daar zal het een saluut brengen aan Vlissingen. De KSG zal het schip en de tachtig be manningsleden op haar beurt uit zwaaien met behulp van een span doek op de boulevard. De reis naar Indonesië duurt veertig dagen. De Kri Sultan Iskandar Muda is het derde van vier korvetten dat De Schelde voor Indonesië bouwt. WEEKEND Zaterdag 18 en zondag 19 oktober 2008 Huisartsen Schouwen-Duiveland Huisartsenpost Schouwen-Duiveland Kon. Gustaafweg 2, Zierikzee tel. 0900-1585 (ma. t/m vr. van 18.00 tot 8.00 uur, in weekeinde of tijdens feestdagen alleen na telefonische afspraak); Tandartsen Schouwen-Duiveland Spreekuur 16.30 - 17.00 uur. tel. 06-53737162. Apotheken Apotheek Zierikzee, Dam 18, 0111 -412906; open za. 9.00-12.30 en 17.00-18.00 uur. Zon- en feestdagen 12.00-12.30 en 17.00-18.00 uur. Verloskundigen Verloskundige Praktijk Lena 24 uur bereikbaar, tel. 06-22255315. Wijkverpleging Allévo. Schouwen-Duiveland tel. (0113) 249111. Dierenartsen Weekenddienstartsen Schouwen-Duive land. Voor spoedgevallen bereikbaar via 0111-412180. Spoedgevallen spreekuur gezelschapsdie ren zaterdag 13.00-13.30 uur, Grevelin- genstraat 17 te Zierikzee. Dierenambulance Stichting Dierenvrienden Schouwen Dui- veland, tel. 0111-406111. Zondag 19 oktober 2008 Brouwershaven Protestantse Gemeente (Ichtuskerk) 10.00 uur ds Jansen; Gerefor meerde Kerk Vrijgemaakt 19.30 en 17.00 uur ds Meijer; Bruinisse Hervormde Ge meente 10.00 uur dhr Verwijs, 17.00 uur ds v.d. Ploeg; Gereformeerde Kerk 10.00 uur ds Visser; Gereformeerde Gemeente in Nederland 10.00 en 17.00 uur ds Schultink; Burgh Hervormde Gemeente 10.00 uur ds ten Have; Dreischor Protes tantse Gemeente dienst te Noordgouwe; Haamstede Hervormde Gemeente 10.00 uur ds Kievit; Gereformeerde Kerk 10.00 uur ds v. Oord; Christelijke Gereformeer de Kerk 10.00 en 19.30 uur ds Vogel; Ge reformeerde Gemeente 10.00 uur lees- dienst, 14.30 uur ds Schipper; Rooms-Ka- tholieke Kerk 11.00 uur past Verdaas donk; Kerkwerve Protestantse Gemeen te 10.00 uur ds v.d. Ploeg; Christelijke Ge reformeerde Kerk 10.00 en 18.00 uur ds den Butter (HD); Nieuwerkerk Protes tantse Gemeente 10.00 uur ds Klein; Ge reformeerde Gemeente 9.30 en 15.30 uur (HD) ds Gunst; Gereformeerde Ge meente in Nederland 9.45 en 15.30 uur leesdienst; Noordgouwe Hervormde Ge meente 10.00 uur past Lemsom; Noor- dwelle Protestantse Gemeente 11.00 uur ds Sinke; Oosterland Hervormde Ge meente 10.00 uur ds Lingen, 18.00 uur dhr Baas; Gereformeerde Gemeente 10.00, 14.30 en 18.30 uur leesdienst; Ou- werkerk Protestantse Gemeente 10.00 uur ds Grootjans; Renesse Protestantse Gemeente 9.30 uur ds Sinke; Seroosker- ke Hervormde Gemeente 10.00 uur kand Lugthart, 19.00 uur ds de Bruin; Scharen- dijke Protestantse Gemeente 10.00 uur ds Wüllschleger; Sirjansiand Hervorm de Gemeente 10.00 en 18.30 uur ds Kwint; Herst. Herv. (Ooststr. Nieuwer kerk) 13.30 uur ds Korteweg, 18.30 uur ds Joppe; Zierikzee Gasthuiskerk (gewone wijk) 18.30 uur ds Kievit; Nieuwe Kerk 10.00 uur ds de Rooij; Vrijzinnige gemeente (Gasthuiskerk) 9.30 uur ds Hendrikse; Thomaskerk PKN 18.30 uur mevr Littel; Corneliastichting 10.30 uur ds v.d. Schee; Christelijke Gereformeerde Kerk 10.00 en 18.00 uur kand Oosterbroek; Oud-Ge reformeerde Gemeente in Nederland 10.00 en 18.00 uur leesdienst; Leger des Heils 10.00 uur samenkomst; Pinksterge meente zo 10.00 uur en wo 20.00 uur sa menkomst; Rooms-Katholieke Kerk 9.30 uur past Verdaasdonk; Zonnemaire Her vormde Gemeente 10.00 uur pastor Baas. De Landinrichtingscommissie Schouwen-Oost nodigt geïnteresseerden uit voor een voorlichtingsavond over de aanleg van een fietspad langs de watergang tussen Den-Osse en Serooskerke. Het traject van het fietspad ligt tussen de Ridderweg bij Serooskerke en de Dirksweg bij Den Osse. Deze voorlichtingsavond vindt plaats op: dinsdag 21 oktober a.s. in Dorpshuis De Putmeet te Scharendijke van 19.30 uur tot 21.00 uur. Tijdens deze avond is er na een welkomstwoord door de voorzitter van de Landinrichtingscommissie, de heer De Koeijer, een presentatie over het toekomstige fietspad. Er wordt verteld hoe het fietspad eruit gaat zien, wat de planning van de werkzaamheden is en hoe het fietspad in de toekomst beheerd en onderhouden gaat worden. Aansluitend kunt u hierover vragen stellen. Heeft u vragen over de bijeenkomst, dan kunt u contact opnemen met mevrouw B. van Gils tel. 0113 - 23 73 70. Landinrichtingscommissie Schouwen-Oost, ir. E.J. van der Meer, secretaris Opdrachtgever Opdrachtnemer/uitvoerder dienst landelijk gebied voor ontwikkeling en beheer Provincie Zeeland ZIERIKZEE - De Sint Lievensmonstertoren (of dikke toren zoals de toren in de volksmond wordt genoemd) lijkt een eenheid te vormen met de naastge legen Nieuwe Kerk. Dat klopt niet helemaal. De toren is veel ouder. De bouw begon in 1454 en is in 1510 gestaakt omdat het geid op was. De naastgelegen Nieuwe Kerk is van veel recenter datum. De oorspronkelij ke Sint Lievensmonsterkerk brandde in 1832 af. De uitgebrande kerk werd gesloopt en op dezelfde plek kwam een nieuwe kerk. Die werd in 1848 in gebruik genomen. foto Dirk-Jan Gjeltema door Thomas Minnaard MIDDELBURG - De wandelroutes van de parkeerplaatsen naar de Middelburgse binnenstad moeten beter verlicht worden. Dat advi seert lichtdeskundige Ellen de Vries in haar lichtplan aan de ge meente Middelburg. De gemeente wil eerst onderzoe ken of de verbetering nodig is en hoe die gerealiseerd kan worden. „Het lichtplan legt de zwakke plek ken van de Middelburgse binnen stad bloot als het gaat om verlich ting", zegt wethouder Hannie Kool-Blokland. Meer verlichting is dus nodig om het zicht en daarmee de veiligheid te vergroten. Onderzoek van Scoop in mei van dit jaar naar on veiligheidsgevoelens in het Middel burgs winkelgebied liet zien dat 70 procent van de ondervraagden goe de verlichting als grootste invloed ziet op de veiligheid. Gebieden in Middelburg die als erg donker worden ervaren zijn de Markt, Walplein, Plein 1940, Lange Delft en de Nieuwe Burg. De resul taten van het onderzoek van Scoop worden betrokken in het lichtplan. In de twee laatstgenoemde gebie den komt een proef met lampen die een betere kleurherkenning hebben. beglazing kunststof kozijnen aluminium kozijnen hardglazen deuren en puien rolluiken en zonwering www.versluisenwilleboer.ni

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2008 | | pagina 75