Fouten vertragen onderzoek moord rnrffTTï mtrrm A delscher. delscher. d e lsc h e r.Imakelaar delscher. Noord-Beveland tegen potlood Bezwaar hoger peil van tafel www.rotsvast.nl Hogere boetes straathandel Campagne tegen sluipverkeer M2Makelaars.nl www.steendijk.nl www.goesemeer.nl S PZC Zaterdag 18 oktober 2008 29 Trenchcoats Tassen Schoenen Shawls Grote Markt I I -1 3 4461 AH Goes WISSENKERKE - De gemeenteraad van Noord-Beveland wil beslist een signaal afgeven tegen het stem men met bet rode potlood. Burge meester Henny van Kooten heeft beloofd met een voorstel te ko men. Met de invoering van de stemcomputer zijn ook de ope ningstijden van de stembureaus verruimd. Als de raadsleden, na een zit van twaalf uur, ook nog de handmatig uitgebrachte stemmen moeten tellen, zijn ze in totaal twintig uur achter elkaar bezig. Zo'n martelgang kan de raadsle den suf, en de telling wel eens on betrouwbaar maken. NFI en politie lieten steken vallen in onderzoek zaak-Toth. door Emile Calon MIDDELBURG - Het onderzoek naar de moord op Ilonka Toth is nog lang niet afgerond. Donderdag ont hulde officier van justitie Marleen Overmeer tijdens de rechtszaak dat ze voor DNA-onderzoek haar toevlucht heeft moeten nemen tot een commercieel onderzoeksbu reau (IFS) omdat het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) niet goed werk levert. Het NFI had niet die onderzoeken uitgevoerd die het Openbaar Mi nisterie (OM) had aangevraagd, waardoor er nog steeds geen over tuigende bewijzen zijn voor de be trokkenheid van de Vlissingse hoofdverdachte (53) bij de moord op de 42-jarige Vlissingse. Dat uitwijken naar IFS is finan cieel nadelig voor de Zeeuwse poli tie, omdat het korps al de extra on derzoeken zelf moet betalen. On derzoeken bij het NFI worden door het Rijk betaald. Als er ech ter hulp in geroepen wordt van een commercieel bureau worden er direct rekeningen van 6000 tot 12.000 euro per onderzoek naar het hoofdkantoor van de Zeeuwse politie gestuurd. Ook maakte Vermeer bekend dat het NFI momenteel niet erg hap pig is om oud onderzoeksmateri aal af te staan aan de commerciële concurrent. Ze kon dan ook niet vertellen wanneer alle DNA-spo- ren, die op en bij het lichaam van Toth gevonden zijn na haar dood op 5 juli op de Noorderbegraaf- PW Door verkeerd forensisch onder- zoek en een oude foto van de verdachte Vlissinger duurt het onderzoek naar de moord op Ilonka Toth langer dan verwacht. plaats in Vlissingen, opnieuw zijn onderzocht. Het onderzoek naar haar dood loopt niet alleen vertraging op door verkeerd uitgevoerde op drachten door het NFI. De Zeeuw se politie heeft ook een steek laten vallen door een getuige te confron teren met een oude foto van de Vlissingse verdachte. Die getuige, die wel eens cruciaal kan zijn, her kende de verdachte niet toen hij -geconfronteerd werd met die oude foto. Zelfs de officier van justitie herkende de verdachte niet op die foto, terwijl ze kort daarvoor toch minstens een kwartier met de Vlis singer persoonlijk had gesproken. Het zijn echter niet alleen fouten van het NFI en de politie die de zoektocht naar het definitieve be wijs tegen de verdachte bemoeilij ken. De Vlissingse verdachte ont kent tot nu toe elke betrokkenheid bij de moord op Toth. En dat doet hij al maandenlang. Lammycoats Grote Markt 11-13 4461 AH Goes WISSENKERKE - De gemeente Noord-Beveland heeft een be zwaar tegen een hoger winterpeil in het Veerse Meer ingetrokken. De gemeente heeft van Rijkswater staat garanties gekregen dat even tuele schade door de peilverho- ging vergoed zal worden. Boven dien betaalt Rijkswaterstaat alle in grepen die moeten voorkomen dat er schade ontstaat. Eén daarvan is de aanleg van een infiltratie-riool van 700 meter. Dat is een soort drainagebuis, maar dan in het groot. Als het grondwater stijgt, sij pelt het door de perforaties in de buis, om te worden afgevoerd. OP ZOEK NAAR WOONRUIMTE? Bezoek ons aan de Londensche Kaai 45 in Middelburg. OF WILT U WOONRUIMTE VERHUREN? GRATIS VOOR VERHUURDER! ROTS-VAST GROEP De grootste verhuurmakelaar van Nederland T. 0118-611412 E. middelburg@rotsvast.nl TERNEUZEN - In verband met de sluiting van de coffeeshops Check point en Miami in Terneuzen heb ben politie en justitie de boetes voor straathandel van softdrugs in de binnenstad verhoogd. Illegale handelaren krijgen een boete van 500 euro. Wie nog eens wordt be trapt, gaat de cel in. Kopers van il legale softdrugs krijgen een boete van 250 euro. De verscherpte con troles leidden de voorbije dagen tot negen aanhoudingen. 3 nchting Vlissmgcn/Terneuzen (TOL) GOES - Auto- en met name vrachtverkeer dat van Noord-Beveland komt en richting Walcheren of Terneuzen gaat, wordt middels een bord drin gend verzocht over de A58 te rijden. De initiatief nemers van de campagne 'KIES de A58' (provin cie, gemeente en Rijkswaterstaat) hopen op die manier de overlast op de N664, die langs 's-Heer Hendrikskinderen en 's-Heer Arendskerke loopt, te beperken. Omwonenden van die weg hebben veel last van het sluipverkeer, en dat omdat de route één minuutje voordeel oplevert. De borden blijven vier maanden staan. foto Willem Mieras Rainwear Alpacacoats Grote Markt I l-l3 4461 AH Goes STEENDIJK MAKELAAR TAXATEUR OG Als het gaat om exclusief onroerend goed! STEENDIJK makelaar taxateur o.g. Kantoorlocatie: De Goese Watertoren 's Gravenpolderseweg 1d 4462 CC Goes Tel. 0113-219445/06-53863250 NVM EÏJ TOD'S/HOGAN Schoenen Laarzen Tassen Grote Markt I l-l3 4461 AH Goes

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2008 | | pagina 71