Thaise premier weigert af te treden MM fHAAL OP 11/11 fDE RUI! n Iran krijgt geen zetel in V-raad 11111108 Rellen Valencia om abortussen Wereld staat stil bij armoede fOËp8' Hr @3 DELTA D-DAY PZC Zaterdag 18 oktober 2008 7 Bevolking vreest dat politieke crisis leidt tot nieuwe staatsgreep. BANGKOK - De Thaise premier Somchai Wongsawat heeft gezegd dat hij niet aftreedt. Met zijn aftre den werd rekening gehouden, om dat hij al zijn afspraken voor giste ren had afgezegd om overleg te kunnen voeren met zijn coalitie partners. De machtige bevelhebber van het Thaise leger, Anupong Paochinda, vindt dat de premier moet opstap- VALENCIA - Drie Spaansen lieten gisteren hun zwangerschap op zee onderbreken aan boord van het schip de Menina van de Neder landse organisatie Women on Wa ves (WoW). Deze organisatie helpt zwangere vrouwen de zwan gerschap met behulp van pillen af te breken. De Spaanse regeringsfunctionaris Ricardo Peralta beklemtoonde te genover verhitte gemoederen in Valencia dat de abortus in interna tionale wateren onder Nederlands recht worden gepleegd. De ingre pen worden meer dan 22 kilome ter uit de kust bij Valencia van daan gedaan. In Spanje is zwangerschapsonder breking alleen toegestaan bij ver krachting, mismaaktheid van het kind of psychisch of medisch ge vaar voor de moeder wanneer het kind zou worden geboren. Bij de drie is daar geen sprake van. Dat leidde in de jachthaven van Va lencia tot heftige botsingen tussen voor- en tegenstanders van abor tus waarbij de politie moest ingrij pen. pen naar aanleiding van geweld dat de politie vorige week gebruik te tegen demonstranten. De aankondiging van Somchai komt op een moment dat-de poli tieke crisis in Thailand toeneemt en de regering verlamt. De vrees bestaat dat het leger een staats greep zal plegen, de tweede in twee jaar tijd. „De regering kan niet zomaar haar werkzaamheden en verantwoordelijkheden neerleg gen. We hebben veel werk te ver richten", zei Somchai op een pers conferentie. In Bangkok hielden duizenden de monstranten van de actiegroep Volksalliantie voor Democratie (PAD) gisteren het verkeer tegen. Sommigen droegen posters van Somchai met het woord 'moorde naar' onder zijn portret. De de monstranten geven Somchai de schuld van het politiegeweld van vorige week, waarbij een dode en meer dan vierhonderd gewonden De politieke crisis in Thailand ver- lamt de regering. De bevelheb ber van het leger vindt dat de premier moet opstappen maar hij weigert dat. vielen. De politie trad toen op te gen demonstranten die het vertrek van Somchai eisten. Van die demonstranten droegen sommigen vuurwapens, ijzeren staven, slingers en stenen. Rel schoppers staken auto's, busjes en vrachtwagens in brand. De politie wordt ervan beschuldigd traangas granaten met explosief materiaal erin te hebben afgevuurd die veel demonstranten verwondden. De geplaagde premier heeft inmid dels een onderzoek naar de gebeur tenissen ingesteld. „Als ik de premier was en er on- jii LAGOS - Doyin Ajala uit de Nigeri- aanse hoofdstad Lagos gebruikt een leeg olievat als speeltoestel. Meer dan honderd landen stonden gisteren stil bij de armoede in de wereld tijdens Wereld Armoededag. In 2000 kwamen de de Verenigde Naties een aantal Millenniumdoel- stellingen overeen om de werelwij- de armoede te verminderen. In ons land werd gisteren een lege- winkelwagenrace gehouden met n b0\.A. rmESm&i Lange Frans. Een aantal bekende geestelijken, onder wie rabbijn Awraham Soetendorp, nam in een gezamenlijke boodschap stelling te gen de armoede. foto Sunday Alamba/AP der mijn verantwoordelijkheid bij het met geweld uiteenjagen van de monstranten doden en gewonden waren gevallen, dan zou ik zeker aftreden", zei legerleider Anupong Paochinda voor de televisie, geflan keerd door andere bevelhebbers. Somchai werd vorige maand pre mier nadat zijn voorganger Samak Sundarajev door de rechter tot af treden was gedwongen. Net als Sa- mak wordt Somchai gezien als een stroman van oud-premier Thak sin, met wiens zus hij getrouwd is. Thaksin wordt vervolgd voor cor ruptie. NEW YORK - De poging van Iran om tijdelijk lid te worden van de Veiligheidsraad is gisteren mislukt. Het land verloor de strijd om de felbegeerde zetel van Japan. De Iraniërs kregen 32 van de 192 landen achter zich en Japan 158. Volgens de Britse ambassadeur bij de VN is Iran 'compleet verslagen'. Teheran is in een fel dispuut ver wikkeld met de Verenigde Staten en Europa over zijn nucleaire pro gramma. De Veiligheidsraad heeft Iran hierover al enkele keren sanc ties opgelegd. Een zetel in de Vei ligheidsraad brengt de nodige in vloed met zich mee. Het orgaan kan sancties opleggen, vredestroe pen inzetten en beleid beïnvloe den. Japan zit voor Azië in de Vei ligheidsraad. Voor Europa werden Turkije en Oostenrijk gekozen. Mexico is de nieuwe vertegenwoor diger' van Latijns-Amerika en Uganda van Afrika. 11 NOVEMBER ZAPPEN WE NAAR DE TOEKOMST Op 11 november maakt DELTA plaats op de kabel voor meer digitale diensten. Het gevolg? Er zal op die dag ruis op uw buis zijn. Wees gerust, uw televisie is niet defect. En die ruis weghalen is heel eenvoudig: met uw afstandsbediening uw tv opnieuw instellen volstaat. Pak alvast de handleiding van uw tv. Dan hoeft u op 11 november geen seconde van uw favoriete tv-programma's te missen. Nog vragen? Op www.haalderuisvanjebuis.nl vindt u alle nodige D-DAY informatie. Zo zappen we op 11 november naar de toekomst. DELTAS, I 11 the multi-utility company www.haalderuisvanjebuis.nl

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2008 | | pagina 7