Hangjongere, dat klinkt zo negatief de ander kiest voor een jop Gemeente Goes neemt Hobbymarkt geldbeleid onder loep bin vandaag genieten van onze Leolux Show de Jonge Hoek van Dijke 11911 s PZC Zaterdag 18 oktober 2008 2 7 De skatebaan in Zierikzee; een goed voorbeeld van een voorziening waar de ene jongere blij mee is en je de andere nooit zult tegenkomen. foto Ronald den Dekker Beveiligers merken dat jeugd bijna altijd best aanspreekbaar is. TT eugd die elkaar opzoekt: het is I van alle tijden en een kwestie I van gezond gedrag. Vaak krijgt s zon groepje echter de wat ne gatieve stempel 'hangjongeren' op geplakt en wordt ook op die ma nier behandeld. Niet verstandig, vindt Wil Alkemade. „Je veroor zaakt agressie door vreedzame groepen zo te benaderen." Alkemade houdt er niet van om al le jeugd over één kam te scheren. Zou ook niet goed zijn, als direc teur van een Zeeuws beveiligings bedrijf in Schuddebeurs. Zij en haar medewerkers worden tot in de kleinste details ontworpen eti afgewerkt onder meer door gemeenten en bedrijven ingehuurd om 'overlast gevende' groepen te benaderen. „Dan is er natuurlijk al een pro bleem, anders zouden ze ons niet inschakelen." Dat wil niet zeggen dat de beveiligers met onhandel baar tuig te maken krijgen. „Wel nee zeg. De groep op zich mag mis schien lastig zijn, de individuen zijn vaak best aanspreekbaar. Bo vendien: wat is lastig? Sommige be drijven vinden het al vervelend als er een groepje alleen maar vlakbij de ingang staat. Dat kost hen klan ten, zeggen ze." De benadering van zulke groepen is direct, zegt Alkemade. „We stap pen op hen af, proberen contact te leggen en een band op te bou wen." Vaak is het gebruik van wat humor al genoeg om het vertrou wen te winnen. „En een beetje zelfspot daarbij kan nooit kwaad." Jongeren willen best praten, is de ervaring van Alkemade. „Vaak blijkt dan dat ze geen andere plek hebben om heen te gaan." Soms blijkt dat ér meerdere problemen 'Sommige bedrijven vinden het al vervelend dat er een groepje alleen maar staat' met elkaar samenhangen. „Ik schrik wel eens als die jongeren over hun thuissituatie vertellen. Dat ze niet welkom zijn, of er niet graag komen. Daar kunnen wij op zo'n moment niets aan doen. We geven het door aan onze opdracht gever. Daar houdt het mee op." De aanpak heeft meestal succes, maar niet altijd. Want soms blijkt het niet om een onschuldig groep je plaatselijke jongeren te gaan. Al kemade: „Dat heb je al snel door. Dan hebben we het niet meer over jongelui waar je gewoon even heenstapt." De beveiligers schake len dan de politie in of kiezen voor een alternatieve methode. „Er was een groep die regelmatig samenkwam in Zierikzee. Daar za ten ook wat zwaardere jongens tus sen. Ik ben daar regelmatig gaan staan met m'n auto, en heb niks anders gedaan dan geobserveerd en kentekens opgeschreven. Ze voelen zich daar onprettig bij. En nu zijn ze weg." Grenadierweg 17b Middelburg www.baderie.nl GOES - De gemeente Goes gaat het geldbeleid aanscherpen. Bij het uit zetten van 12 miljoen euro voor de korte termijn bij de IJslandse bank Landsbanki heeft Goes wel hele maal volgens dè eigen regels gehan deld, maar, stelt CDA-raadslid en oud-Rabobankdirecteur Joop Pol- fliet, 'het zou verstandig zijn die re gels aan te passen'. „We gaan daar natuurlijk naar kijken", reageert wethouder Sophie van 't Westein de (WD, financiën). Hoe Goes met tijdelijke financiële overschotten mag omgaan, is gere- geld'in het zogenaamde treasury- besluit. Dit is oktober 2006 door de Goese raad vastgesteld. Niet één raadslid voerde er het woord over, wat aangeeft dat het politiek niet gevoelig lag. Nu Goes 12 miljoen euro dreigt te verliezen door de kredietcrisis, ligt dat wel anders. Landsbanki had een a-rating. Van 't Westeinde is onaangenaam verrast door berich ten dat De Nederlandsche Bank al in mei vraagtekens zette bij Lands banki. Goes parkeerde 23 juli 8 mil joen euro bij Landsbanki en 25 sep tember 4 miljoen, allebei voor drie maanden. De gemeente leende dit geld op 1 februari bij de Waterschapsbank voor tien jaar a 4,15 procent rente om allereerst grondaankopen voor te financieren in de nieuwe wijk Goese Schans. SEROOSKERKE - Bewoners van Serooskerke tonen en demonstre ren vandaag in het dorpshuis hun vele verschillende hobby's. De hob bymarkt is van 10 tot 16 uur open. EXECUTIEVERKOOP Op dinsdag 21 oktober 2008 om 11.00 uur vindt een openbare verkoop plaats aan het adres Sehouwenbank 2 A, te Zierikzee. De verkoop komt voor rekening van M.J.G. van de Sluis. Te koop wordt o.a. aangeboden:een aantal meubilaire goederen, w.o. twee tv's, gitaar, magnetron, printer, vaatwasser, wasmachine, etc. Verkoop tegen contante betaling. Geen opgeld. De verkoop vindt plaats in opdracht van: Flanderijn en Wijnhold gerechtsdeurwaarders Amnesty Internationialweg 3 3318 AZ Dordrecht Tel. 088-2092100 e-mail: dordrecht@flanderijn.nl Kunst moet wijken voor kinderopvang RENESSE - De Blik op Kunstroute in Renesse moet het vanaf zondag met een pleisterplaats minder doen. Doordat de achterruimte van het Dorpshuis inmiddels is verhuurd aan Buitenschoolse Op vang De Bevelanden kan deze loca tie niet meer als expositieruimte worden gebruikt. De organisatie van de kunstroute is druk op zoek naar andere mogelijkheden, maar heeft die nog niet gevonden. Zon dag voert de route langs Atelier Uit de Kunst van Marga Meijrink, de Keramiek Hoek van Joke Prins, Blikmuseum De Blikvanger van Annemarie Heiligers en hotel De Zeeuwse Stromen. De route is geo pend van 13.00 tot 17.00 uur. Drenkelingentrappen bij Scheepstimmerdijk ZIERIKZEE - Er komen twee zogehe ten drenkelingentrappen aan de nieuwe kademuur aan het begin van de Scheepstimmerdijk in Zie rikzee. De gemeente Schou- wen-Duiveland reageert daarmee op kritiek van de raadsfractie van Alert! Die stelde eerder in vragen aan het college van B en W dat door het ontbreken van de 'trap pen een gevaarlijke situatie was ontstaan. Mocht een persoon te water raken dan is er - stelt Alert! - geen vluchtweg en is er dientenge volge gevaar voor verdrinking. Het college is het daarmee eens en heeft daarom besloten dat er als nog trappen komen. BEZORGING IN HÉÉL NE0ERLAN0 Veilig betalen Betaalgemak modern living easy living design living uit www.binnenuit.nl

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2008 | | pagina 69