Geen subsidie milieuclubs in Serooskerke 41 Verhalen van Zeeland tijdens museum na acht in Bruinisse 25 38 Tweeling Wielrenner Dekkers tekent droomcontract bij Garmin Zaterdag 18 oktober 2008 Henk Chabots explosie van creativiteit Tip? redzzee@pzc.nl BRUINISSE - Een avondje in het museum, ofwel 'MuseumNa-8' biedt mogelijkheden de bezoekers eens wat extra's naast de vaste collectie te presenteren. Brusea (Visserijmuseum en Oudheidskamer) in Bruinisse was een van de 26 Zeeuwse mu sea gisteravond die deelnamen aan deze manifestatie. Hier werd het publiek onthaald op een schitterend tijdsbeeld van het dorp 40 jaar geleden met films over onder meer de oester cultuur, voorbereiding van de mosselzaadvisserij in 1956 op de Waddenzee, de boomkorvisserij en twee films over het 500-jarig bestaan van Bruinisse in 1968. Een feest waarover veertig jaar na dato nog wordt gesproken, volgens secretaris Barend van Lange van de Brusea. foto Ronald den Dekker Gemeente kiest onomwonden kant van de mosselsector. door Piet Kleemans BRUINISSE - Waddenvereniging, Vo gelbescherming en Stichting Noordzee hoeven niet te rekenen op financiële steun van de gemeen te Schouwen-Duiveland. Dat heeft het college van burgemeester en wethouders besloten. Een boycot van alle milieuverenigingen - zoals de gemeente Reimerswaal voor staat - is de gemeente een brug te ver. De drie verenigingen hebben in de visie van het dagelijks gemeentebe stuur slechts oog voor hun eigen belangen en denken totaal niet na over de door hun houding ontsta ne problemen in de schelpdiersec tor. „Het feit dat deze partijen zo rechtlijnig willen functioneren is echter nog geen reden om daar mee alle natuurorganisaties over eenkomstig te behandelen. Het op schorten van subsidies aan alle mi lieuorganisaties gaat veel te ver", vindt het college. „Er zitten bin nen de natuurorganisaties ook or ganisaties tussen die helemaal niet zo zwart-wit denken. Ze hebben best begrip voor de situatie bij de schelpdiersector en doen zelfs hun best om vanuit hun kant meer steun te krijgen voor deze situatie bij Waddenvereniging, Vogelbe scherming en Stichting Noord zee." Dat eerder de gemeentelijke subsidie aan de Zeeuwse Milieufe deratie werd beëindigd, benadrukt wethouder Gilles Houtekamer, heeft niets met de ruzie tussen mosselsector en natuurbescher mers te maken. Dat weerhoudt burgemeester en wethouders niet pjj Waddenvereniging, Vogelbe- scherming èn Stichting Noordzee hoeven niet te rekenen op subsi die van de gemeente Schou wen-Duiveland. van een krachtig signaal richting Waddenvereniging, Vogelbescher ming en Stichting Noordzee. Dat de natuurorganisaties de mos selvissers enigszins tegemoet zijn gekomen waardoor najaarsvisserij alsnog mogelijk is, is voor wethou der Houtekamer geen reden de kri tiek in te slikken. „Er is een ak koord, maar dat is héél dun." Hou tekamer acht het zeer belangrijk de eilandelijke schelpdiersector een hart onder de riem te steken. „De raad heeft ons opdracht geven alles te doen om de schelpdiersec tor te steunen en dat zullen wij ook doen. De schelpdiersector ligt ons zeer na aan het hart." ALLEEN VANDAAG VAN 8.00 TOT 18.00 UUR SEROOSKERKE - Vanaf de Hoosjes- weg in Serooskerke (S) zijn tussen donderdagavond 16.00 uur en vrij dagochtend 06.30 uur tientallen rij platen weggenomen. Verder zijn er enkele duizenden liters diesel olie met een waarde van vele dui zenden euro's gestolen. De rijpla ten en dieselolie hebben een totale waarde van tienduizenden euro's. Ook werd er een zeecontainer en een schaftwagen opengebroken. Tip? redactie@pzc.nl Het kostte even wat moeite, maar sinds kort is de Hulsterse opnieuw in blijde verwachting. Van haar tweede kind, dacht ze. Toch leefde ergens in haar achter hoofd het bange voorgevoel dat zich in haar buik meer dan één babytje aan het nestelen was. En die aanvankelijke vrees - want dat was het - werd na een bezoek aan de dokter bewaar heid. Het was wel even wennen aan die gedachte. Voor haar heeft de datum, waarop ze is uit gerekend voor de bevalling, dan ook in verschillende opzichten een dubbele symboliek. De gy naecoloog schat namelijk in dat de kindjes geboren worden op... Bevrijdingsdag.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2008 | | pagina 67