SEMINARIUM UOOR ORTHOPEDAGOGIEK U Hirsch Ballin: poker is en blijft kansspel 1+1=3 Makkelijker klagen over straatwerver OP WEG NAAR EEN REKENPROTOCOL O ER VALT NOG GENOEG TE LEREN Gastouderbureaus plegen fraude Dertien mensen raken gewond bij botsing tussen bus en tram 6 Zaterdag 18 oktober 2008 PZC AMSTERDAM - Mensen die worden lastiggevallen door straatwervers kunnen hun klachten binnenkort kwijt bij een landelijk meldpunt. De brancheorganisatie voor dia- loogmarketing DDMA wil dit na overleg met de Consumenten bond regelen via de Stichting Re clame Code (SRC). Dat zegt Jetse Spréy, jurist bij DDMA en be stuurslid van de SRC. Veel winkelende mensen die zich ergeren aan de straatverkopers we ten niet waar ze met hun klachten heen moeten. Het meldpunt vloeit voort uit een gedragscode waarin wordt vastge legd aan welke regels straatwervers zich moeten houden. Zo is het ver boden om met passanten mee te lopen of vlak voor de ingang van een winkel te staan. Tot nu toe hebben verschillende brancheverenigingen eigen regels. De SRC moet nog een besluit ne men over de gedragscode. Mogelij kerwijs wordt die onderdeel van de Reclame Code waarin staat aan welke regels reclame moet vol doen. Straatwervers die zich niet aan de regels houden krijgen dan een waarschuwing van de SRC. Bij herhaaldelijke overtredingen van de regels kan aangifte worden gedaan bij de Consumentenautori teit, die de overtreder kan straffen. i Op weg naar een rekenprotocol is een conferentie in Goes met een keur aan lezingen en workshops over hoe u kinderen met rekenproblemen kunt begeleiden. Leerkrachten werkzaam in zowel het primair als het voortgezet onderwijs zijn van harte welkom. Datum en locatie: 7 januari 2009, Van der Valk Hotel Goes Deelnemersprijs: 195 euro Voor meer informatie en aanmelden kunt u terecht bij het regiokantoor Zeeland en Noord-Brabant West of mailen naar: marga.wiersema@hu.nl Minister: geen reden voor beleidswijziging na uitspraak hoogleraar. DEN HAAG - Poker is en blijft een kansspel. Zelfs al zou poker ooit worden beschouwd als behendig heidsspel, wat niet is te verwach ten, dan mag het niet zomaar wor den vrijgegeven, omdat de schade lijke effecten ervan te groot zijn. Dat heeft minister Ernst Hirsch Ballin van Justitie geschreven in antwoord op vragen van de WD, SP en D66. De fracties hadden hem om ophel dering gevraagd nadat de Tilburg- se hoogleraar waarschijnlijkheids rekening Ben van der Genugten vorige maand in zijn afscheidsrede had gesteld dat de Hoge Raad in 1998 ten onrechte heeft uitgespro ken dat poker een kansspel is. Van der Genugten had een metho de ontwikkeld om te bepalen wat Een hoogleraar stelde dat poke- ren een behendigheidsspel is en geen kansspel. Toch blijft poke ren een kansspel waarvoor een vergunning nodig is. een zuiver kansspel is. Hij stelde vast dat poker een behendigheids spel is en dat de Hoge Raad het destijds dus bij het verkeerde eind had. Doordat dit hoogste Neder landse rechtscollege en de minis ter poker als kansspel aanmerken, mag het niet zonder vergunning worden gespeeld. Hirsch Ballin ziet ook na de uitla tingen van de hoogleraar geen aan leiding om de Hoge Raad op nieuw de status van poker te laten beoordelen. In 33 Europese landen wordt po ker als een kansspel aangemerkt, zo bleek eerder uit onderzoek van het College van toezicht op de kansspelen. De minister zegt te blijven optre den tegen illegale pokertoer- nooien. Ook is hij nog in gesprek met financiële instellingen over het blokkeren van transacties voor illegale kansspelen, waaronder po ker, via internet. Begin dit jaar kon digde Hirsch Ballin aan juridische stappen te zullen nemen tegen banken en creditcardmaatschappij en die zaken blijven doen met or ganisaties die illegale goksites ex ploiteren in Nederland. BREDA - Twee gastouderbureaus in Utrecht en Breda worden verdacht van grote fraude met kinderop- vangtoeslag. Aanvragen werden met terugwerkende kracht inge diend terwijl de organisatie des tijds nog niet bestond. Ook zijn valse oppasuren en tarieven inge diend en zijn aanvragen gedaan voor toeslag terwijl niet werd opge past. De fraude loopt op tot een bedrag van enkele miljoenen eu ro's, maakte het fraudeparket van justitie gisteren bekend. Er is be slag gelegd op twee auto's, bankte goeden en contant geld. AMSTELVEEN - Bij een botsing tussen een bus en een tram in Amstelveen zijn gisterochtend der tien personen gewond geraakt. Vier van hen zijn er ernstig aan toe. Tramlijn 5 en de bus van Connexxion botsten rond kwart voor elf op de kruising van de Van Heuven Goedhartlaan en de Handelsweg tegen el kaar. De bus reed daarna tegen een pilaar van een kantoorpand aan, de tram raakte uit de rails. De meeste gewonden zaten in de bus. Onder de zwaargewonden zijn de buschauffeur en een moe der met haar jonge dochter. De brandweer moest twee personen die bekneld zaten bevrijden. De politie weet nog niet wat de oorzaak van het on geval is. Naar verwachting wordt pas volgende week bekend hoe het incident kon gebeuren. De inspectie bouw- woningtoezicht heeft het kan toorpand onderzocht. Dat is weliswaar bescha digd, maar er is geen sprake van instortingsge vaar. foto Evert Elzinga/ANP

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2008 | | pagina 6