Familieberichten h.jobse 30 Zaterdag 18 oktober 2008 PZC Ik kan gaan slapen zonder zorgen, want slapend kom ik bij U thuis. Alleen bij U ben ik geborgen. Gij doet mij rusten tot de morgen en wonen in een veilig huis. Psalm 4:3 Na een leven van eenvoud, goedheid, bezorgdheid, eerlijk heid en liefde is overleden mijn zus, ohze tante en oud-tante Susanna Koster in de leeftijd van 96 jaar. Zaamslag: L. de Jonge-Koster Neven, nichten, achterneven en achternichten van Familie Koster-van Langevelde Familie Boer-Koster Familie Mieras-Koster Familie de Jonge-Koster Axel, 17 oktober 2008 Corr. adres: familie Boer, Tuinstraat 614571 EZ Axel De afscheidsdienst wordt gehouden op dinsdag 21 oktober om 14.00 uur in de Protestantse Kerk, Koestraat 2 te Axel. Aansluitend zal de begrafenis plaatsvinden op de algemene begraafplaats aan de Burchtlaan. Na de begrafenis kunt u de familie ontmoeten in de kerk. Eens als de bazuinen klinken Loofde Here, mijn ziel, en al wat in mij is, zijn heilige naam. Psalm 103 Bedroefd, maar dankbaar dat een verder lijden haar be spaard is gebleven, deel ik u mede dat toch nog onverwacht is overleden mijn vrouw Ina Adriana de Plaa-Eekman Ineke Echtgenote van Leo de Plaa in de leeftijd van 67 jaar. L.A. de Plaa 16 oktober 2008 Veersesingel 204 4532 TG Middelburg Ineke is overgebracht naar rouwcentrum 'Middelburg', Buitenhovelaan 1. Gelegenheid om afscheid te nemen op dinsdag 21 oktober a.s. van 13.30 tot 14.00 uur. Aansluitend zal er aldaar een korte overdenking worden gehouden. De begrafenis zal plaatsvinden om 15.00 uur op de algemene begraafplaats aan de Westelijke Oude Havendijk 3 te Middelburg. Na de plechtigheid is er gelegenheid de familie te condoleren in de condoleanceruimte van de begraafplaats. Liever geen bezoek aan huis. Zij die geen rouwbrief hebben ontvangen, gelieven deze advertentie als zodanig te beschouwen. Nooit klagend, nooit vragend, je lasten in stilte dragend. jouw handen hebben voor ons gewerkt, jouw hart heeft voor ons geklopt, jouw ogen hebben ons tot het laatst gezocht. Rust nu maar uit, je hebt het verdiend. Bedroefd, maar dankbaar dat hem een langer lijden bespaard is gebleven, delen wij u mede dat, na een liefde volle verzorging in De Redoute van ons is heengegaan onze broer, schoonbroer,oom en oudoom George Roegiest *19 - 10 - 1928 114 - 10-2008 Philippine Sas van Gent Philippine: Cecile en Amand (fPielaat-Roegiest Philippine: Ludwig(t) en Marie Roegiest-Boerjan Philippine: Rita en Julien Albicher-Roegiest Neven en nichten Achterneven en achternichten Philippine, 14 oktober 2008. Corr.adres: Visserslaan 9,4553 BE Philippine - De crematieplechtigheid heeft, naar George zijn wens, in besloten kring plaatsgehad in het crematorium van Terneuzen. Een bootje dat naar de horizon vaart verdwijnt niet We zien het alleen niet meer. Zeer bedroefd, maar met een onuitwisbare herinnering aan zijn leven, hebben wij geheel onverwachts afscheid moeten nemen van mijn maatje en lieve man, onze lieve paps en schoonvader tSchiUentcms/ 1 mei 1956 t 16 oktober 2008 52 jatir Vlissingemjoke Schillemans-van Eijck Linda enjochem Suzanne en Coen Judith en Mark Vlissingen, 17 oktober 2008 Glacisstraat 1 1 9 4381 SC Vlissingen Jan is overgebracht naar het uitvaartcentrum van Monuta "de Voorzorg", Industrieweg 20 te Vlissingen. Er is gelegenheid tot afscheid nemen in overleg met de familie. De crematieplechtigheid zal plaatsvinden op donderdag 23 oktober om 1 5.00 uur in het crematorium, Westelijke Oude Havendijk 3 te Middelburg. Na de crematieplechtigheid is er gelegenheid tot condoleren in de koffiekamer van het crematorium. Bezoek aan huis na overleg met familie. Ook is het mogelijk de gedenkplaats van.Jan te bezoeken op http://janschmemans.MonutaGedenkplaafs.nl Jan zijn lievelingskleur is geel. Zij die geen rouwbrief ontvangen hebben gelieve deze advertentie als zodanig te beschouwen. fs, fWaftse/, f/dcr/ï/jf'e Dank om wat je was, we vergeten je niet. Dikke kus Lin, Suusenjuud De leegte zonder jou is met geen pen te beschrijven. De leegte zonder jou zal altijd bij ons blijven. Maar vele fijne herinneringen verzachten onze smart. Voorgoed uit ons midden maar altijd in ons hart. Vol ongeloof en nauwelijks te bevatten, is geheel onverwachts van ons heengegaan onze lieve broer, zwager en oom fly, fly little wina fly where only angels sing escape the sorrow and the pain go now.and fly again Wilma en John Serge Joyce Marcella Bennie Tessa Henny Daniël 16 oktober 2008 Je was een maatje voor het leven, de mooie herinneringen blijven ons bij. We zullen je missen Mare, Monique en George Geschokt en met ongeloof bereikte ons het droevige bericht dat plotseling overleden is onze neef t f c/ulfejud/hs Wij wensen Joke en de kinderen veel sterkte toe. Tante Ria de Bruijne-Schillemans Oom Joop de Bruijne Conny en Peteren kinderen Ron en Sandra en kinderen Vlissingen, 16 oktober 2008 zv Te snel, te vroeg Vol ongeloof en met groot verdriet hebben wij kennis genomen van het plotseling overlijden van onze (c/a/i Sc/ille/nans Verschrikkelijk voorjoke die haar maatje zo bruut moet missen. Vreselijk voor Linda, Judith, Suzan, Jochem, Mark en Coen zij verliezen in Jan een geweldige (schoon-)vader. Wij wensen hen veel sterkte toe met het verlies van Jan. Ruth en Albert Ducrof Frans en Sarinajung Wessel Corjan en Monique Baltus Maaelon en Lisanne Jurgen en Sarah Sinnaeve Eduardo Vlissingen, 16 oktober 2008 ff«" Echte vriendschap is voor altijd Jacques Gre Julian ^ïeoeW/aft Niette begrijpen.... We zullen je missen. Wij wensenjoke en de kinderen alle sterkte toe. Pim en Margriet Martin en Anita Met grote verslagenheid hebben wij vernomen dat onze mede werker en collega cfaii fcfil/e/na/irS is overleden. Wij zullen Jan blijven herinneren als een toegewijd en gewaardeerd medewerker en een zeer prettige collega. Ons medeleven aaat uit naar de' familie en wij wensen hen veel kracht en sterkte toe bij het verwerken van dit grote verlies. Directie, Ondernemingsraad en medewerkers Thermphos International B.V. Diep bedroefd nemen wij afscheid van een bescheiden sociale collega en vriend an Jc/ fife/tia/hs Wij wensenjoke, Linda, Suzanne en Judith veel sterkte toe. E-ploeg PA&PP, Thermphos International B.V. Tom, Hoove, Daaf, Albert, Micky, Ferry, Theo, Marco, Jerfery, Robin, Willem, Pim en John Geschokt' vernamen wij het bericht dat onverwachts is overleden onze collega <Jh/if//e/ncfsis Wij wensen de familie heel veel sterkte toe. A-ploeg PA&PP, Thermphos International B.V Geschokt zijn we door het plotselinge verlies van onze collega (c/rr/i r ic/fY/e/fia/hS' Ons medeleven gaat-uit naar de familie en wensen hen veel sterkte toe. Medewerkers B-ploeg, C-ploeg, D-ploeg en dagdienst PA&PP, - Thermphos International B.V. uitvaartverzorging baehweg 2 middelburg tel. 0118 46 22 05 www; hjobse-uitvaart.nl

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2008 | | pagina 58