'Leutvierders 'Als ik naar huis rijd, laten Sas echt niet vallen' m ,A. Kennisquiz Kiwanis groot succes JU.°Éiel< Onderzoek Toth verloopt traag Tweeling moENsA Wandelen door de polder 2 6 Zaterdag 18 oktober 2008 PZC Z Carnavalsverenigingen ontkennen toekomstige teloorgang leutfeest. door René Hoonhorst SAS VAN GENT - Betekoppenstad staat niet op instorten. Het leut feest in Sas van Gent staat 'perti nent niet' op de tocht, stelt de Ter- neuzense wethouder Frank van Hulle. Van Hulle heeft geen portefeuille 'feestelijkheden'. Hij spreekt dus ook niet namens de gemeente, maar als gekend carnavalsvierder én lid van carnavalsvereniging de Sasse Leutesnokkers. Dat organise rende carnavalisten afhaken, om dat ze het druk krijgen met huis je-boompje-beestje is volgens Van Hulle niet meer dan logisch. Maar de carnavalsverenigingen slagen er de komende jaren echt wel in om nieuwe met het leutvirus besmet te Sassenaren bij de organisatie te betrekken, weet hij zeker. De gemeente doet al genoeg voor het carnaval, vindt Van Hulle. „Naast de extra inzet van de reini gingsdienst zorgt de gemeente voor afzettingshekken tijdens de optocht en andere festiviteiten. Ook helpt ze zoeken naar ruimtes voor wagenbouwers. Allemaal faci- literende taken en daar moet het ook bij blijven. De organisatie van de optocht en de feesten moet bij de verenigingen blijven", stelt hij. Het leutfeest in Sas van Gent staat niet op de tocht, stelt de Terneuzense wethouder Frank van Hulle, nu bestuursleden van De Betekoppen afhaken. x~-\ bartz Brillen, oogmeting, contactlenzen Van Hulle snapt dat bestuurders van de overkoepelende stichting De Betekoppen een stapje terug willen doen. Maar ze hadden eerst bij de overige carnavalsverenigin gen te rade moeten gaan, alvorens de noodklok te luiden, zegt hij. Jo Vereecken van carnavalsvereni ging De Pierewieten onderschrijft de woorden van Van Hulle. Het is ook volgens hem niet zo dat het carnaval in Sas van Gent op ster ven na dood is als De Betekoppen kampen met te weinig nieuwe aan was. Naast de reguliere optocht op maandag begonnen De Pierewie ten een lichtparade als feestelijke afsluiting van het carnaval. Na vier jaar is de verlichte optocht al niet meer weg te denken in het feest programma. „Alle carnavaleske ac tiviteiten op maandag gaan ge woon door zonder De Betekop pen. De stichting moet eens met de verenigingen om de tafel gaan zitten. Om te kijken of clubs wat taken kunnen overdoen. Het be stuur kan ook proberen vers bloed aan te trekken. Waarom zouden ze bijvoorbeeld geen vrouwelijke Be tekoppen benoemen?" Vereecken en Van Hulle weten ze ker dat ze ook namens andere car navalsclubs spreken. Vereecken wijst er op dat de wagenbouwers verenigingen, die van het voormali ge CSM-terrein zijn verdreven, bin nen de kortste" keren een nieuw be stuur hadden voor de gezamenlij ke (tijdelijke) bouwplaats in De Vlaanderen. De jonge tieners van Van Hulle vieren ook al hun hele leven carnaval. „We leiden zelf zo automatisch nieuwe organisatoren op." MIDDELBURG - Het onderzoek naar de moord op Ilonka Toth uit Vlis- singen is nog lang niet afgerond. Officier van justitie Marleen Over- meer onthulde tijdens de rechts zaak dat ze voor DNA-onderzoek het onderzoeksbureau IFS heeft in geschakeld, omdat het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) geen goed werk levert. Er zijn nog steeds geen overtuigende bewijzen voor de betrokkenheid van de Vlis- singse hoofdverdachte (53) bij de moord op de 42-jarige vrouw. Het kostte even wat moeite, maar sinds kort is de Hulsterse opnieuw in blijde verwachting. Van haar tweede kind, dacht ze. Toch leefde ergens in haar achter hoofd het bange voorgevoel dat zich in haar buik meer dan één ba by tje aan het nestelen was. En die aanvankelijke vrees - want dat was het - werd na een bezoek Plan voor mini-camping en appartementen bij historische boerderij. door Raymond de Frel WESTDORPE - Ooit huisden er var kens in dit bijna vierhonderd jaar oude gebouwtje. De roze krulstaar ten zullen er niet snel meer terug keren, want als het aan Hans van Bokhoven (39) en Saskia Bezemer (38) ligt is de varkensstal binnen kort getransformeerd tot een hut, waar vakantiegangers op door tocht een nachtje kunnen vertoe ven. Om misverstanden te voorko men: niet de modder, maar in een lekker warm bed. Van Bokhoven en Bezemer na men anderhalfjaar geleden hun in trek in een historische boerderij aan de Graafjansdijk in Westdor- pe. Ze gaven hun nieuwe stek de naam Hof van Autriche, verwij zend naar de nabijgelegen Autri- chepolder. „Maar het gros van de 'mensen kent deze stek nog altijd als de boerderij van Frits Goethals, die een akkerbouwbedrijf had én Texelse schapen fokte. Hij is inmid dels met pensioen, maar staat ons nog altijd met raad en daad bij", vertelt Van Bokhoven. Na twee boerderijen in Noord-Bra bant te hebben verbouwd, vonden Van Bokhoven en Bezemer in Westdorpe een nieuwe uitdaging. De boerderij met twee authen tieke gepotdekselde schuren, date rend uit de tijd van de bedijking van de Autriche (1620), is niet al leen een prima stek voor hun paar den, kippen en schapen. Nee, is 'In het hout zijn initialen van knechten uit de achttiende eeuw gekerfd' ook een ideale ruimte voor ver- blijfsrecreatie. Van Bokhoven: „Dat is haalbaar zonder het histo risch erfgoed aan te tasten. Sterker nog, we willen het rijke verleden van deze boerderij juist accentue- f V iï- J* f De historische boerderij aan de Graafjansdijk in Westdorpe. ren. Daarom hebben we Gustaaf van de Walle, een man van in de tachtig die hier altijd knecht is ge weest, gevraagd om de boerderij te tekenen zoals-ie er vroeger uitzag. Er zijn hier nog zoveel originele elementen, die moet je gewoon willen behouden. Elke plekje heeft een verhaal. Neem bijvoorbeeld de wagenschuur. Daar zijn in het hout initialen van knechten uit de achttiende eeuw gekerfd. En bo ven de paardenstal staan er nog veel meer, want daar sliepen ze." De Hof van Autriche moet een be- leefboerderij worden. Een onthef fing voor een mini-camping heb ben Van Bokhoven en Bezemer al te pakken, maar het liefst willen zij ook ongeveer tien appartemen ten op het erf inrichten. „Alleen weten we nog steeds niet in welke schuur we dat mogen doen. Gek genoeg staat in het bestemmings plan van de gemeente Terneuzen dat we dit alleen in de schuur mo gen doen die als rijksmonument is bestempeld, maar bij de provincie is die regel niet bekend. Het zou ook veel logischer zijn om de ap partementen in de andere schuur te bouwen. Wij willen onze klein schalige fokkerij met Hampshire Down- en Devon 8c Cornwall Longwool-schapen juist graag in de monumentale schuur houden. Dat draagt juist bij aan de authen tieke sfeer", aldus Van Bokhoven. De ambtelijke molen houdt hun plannen op. Dat frustreert, al pro beren Van Bokhoven en Bezemer er ook iets positiefs in te zien. „Het geeft ons de tijd om alles op deze boerderij op ons in te laten werken. Natuurlijk, we willen ver der. Maar wat heb je er aan om het koppie te laten hangen? Het is en blijft toch in eerste instantie nog een hobby", zegt Van Bokhoven, die vier dagen in de week bij een automatiseringsbedrijf voor glas tuinbouw in Vlaardingen werkt. En elke dag weer heeft hij op de te rugweg dat gevoel dat hij zijn gas ten in de toekomst ook zo graag wil geven. Een gevoel van onthaas- ting. Van Bokhoven: „Als ik naar huis rijd na een lange dag werken, heb ik altijd weer het gevoel dat ik op vakantie ga." TENEUZEN - De jaarlijkse Kennis quiz van serviceclub Kiwanis Zeeuws-Vlaanderen heeft ruim 11.000 euro opgeleverd. Dat geld werd bijeen gebracht door vijfen zestig teams, die tijdens de quiz avond in het Scheldetheater zestig vragen over actualiteit, economie, cultuur, sport en eten en drinken moesten beantwoorden. Als win naar kwam het team van het Schel detheater uit de bus, dat onder meer teams van Lievens Commu nicatie, de ING Bank, H4A en de Onderhoudsarme ramen en deuren Tip? redac.tie@pzc.nl aan de dokter bewaarheid. Het was wel even wennen aan die ge dachte en dat is zeker niet te sterk uitgedrukt. Voor haar heeft de da tum, waarop ze is uitgerekend voor de bevalling, dan ook in ver schillende opzichten een dubbele symboliek. De gynaecoloog schat namelijk in dat de kindjes geboren worden op... Bevrijdingsdag. Aluminium of kunststof in alle kleuren en modellen. Bel of kom langs voor een vrijblijvende prijsofferte! Pak ,S /u"A°ox 1 O0°/oi Al meer dan 80 jaar ervaring en marktleider jn Zeeuws-Vlaanderen. N O E N S www.noens.nl Meekrapweg 26, Axel T: (0115) 56 22 38 Arbo Unie achter zich liet. De win naars bepaalden dat hun cheque van duizend euro wordt geschon ken aan de actie voor een nieuwe paardenstal op de kinderboerderij in Terneuzen. Kleinere bedragen gingen naar andere goede doelen. TERNEUZEN - Natuurliefhebbers kunnen morgen meedoen aan een wandeling door de Margarethapol- der. In dit natuurgebied komen veel vogels bij hoogwater uitrus ten. Laarzen of stevige schoenen worden aangeraden. Na afloop is er koffie en een broodje. De deel nemers vertrekken om 9.30 uur vanuit café De Griete in het gelijk namige buurtschap oostelijk van Terneuzen. Deelname inclusief consumpties kost tien euro. Voor af aanmelden via 0115-431511.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2008 | | pagina 54