Ambtenaren Sluis boos op bestuurders zondag geopend; Met angst en beven over de brug Brugman 4 Top-honderd Wielrenner Dekkers tekent droomcontract bij Garmin Zaterdag 18 oktober 2008 Henk Chabots explosie van creativiteit Tica en Pride hebben de nodige moeite om zich over hun angst voor bruggen te zetten. foto Camile Schelstraete Geen politiek draagvlak voor benoeming Jan Schaalje als secretaris. door René Hoonhorst OOSTBURG - De ambtenaren van de gemeente Sluis snappen niet dat B en W waarnemend secreta ris Jan Schaalje niet heeft be noemd tot nieuwe gemeentesecre taris. Schaalje heeft zijn taak als waarne mer neergelegd en enkele weken verlof opgenomen om zich te bera den op zijn positie, nadat hij te ho ren kreeg dat hij niet benoemd zou worden tot secretaris. De amb tenaren kwamen dat pas te weten toen hij weg was. Ze zijn ontsteld dat het college de gemeenteraad wel om advies vroeg, maar geen overleg voerde met de onderne mingsraad en de organisatie ook niet op andere wijze raadpleegde. In een door een aantal handteke ningen vergezelde brief laat het ambtenarenkorps weten 'teleurge steld, boos, machteloos en gedemo tiveerd' te zijn. Ze begrijpen niet waar het 'wantrouwen' van het col- |^j Gefrustreerde Sluise ambtenaren voelen zich gepasseerd. Ze stu ren raad en college een niet on dertekende brief omdat ze bang zijn voor repressailes. lege op is gestoeld, want de ambte naren kennen Schaalje als iemand die weet wat er op de werkvloer speelt, inhoudelijk meedenkt en zijn deur altijd voor iedereen heeft open staan. Het neerleggen van de functie van waarnemend secretaris door Schaalje leidt tot verdere onrust in het gemeentehuis. Medewerkers zijn bang dat de reorganisatie, 'die toch al te lang duurt', nog langer zal aanslepen. Wordt een nieuwe secretaris, huidig functionaris Theo Reijns is al lange tijd ziek, binnen de eigen organisatie ge zocht of wordt - al dan niet tijde lijk - een 'dure externe' inge huurd? De brief van de ambtena ren is niet ondertekend, ook niet door OR-bestuurders. „We durven niet. we voelen ons monddood ge maakt", melden de briefschrijvers raad en college. De lengte van de handtekeningenlijst - 'die langer had kunnen zijn als het geen herfstvakantie was geweest' - moet de bestuurders overtuigen dat het merendeel van de ambtena ren snakt naar rust in de tent. Burgemeester Jaap Sala en wethou der Henk Luijendijk (personeelsza ken) weigeren elk commentaar op de 'interne zaak'. De laatste meldt naar een goed draaiende organisa tie te blijven streven. Schaalje was vrijdagavond niet bereikbaar. Pony en paard lopen honderd kilometer voor hun nieuwe stal. door Raymond de Frel TERNEUZEN - De vrees van Angeli- que Moes en Eveliina Takala van de Terneuzense kinderboerderij bleek allesbehalve ongegrond. Hoe dichter Haflinger-pony Tica en paard Pride gisterochtend de zee sluis in Terneuzen naderden, hoe angstiger ze werden. En al het voorbij razende vrachtverkeer, dat voor extra getril op de brug zorg de, droeg ook al niet bij aan een zorgeloze passage van het sluizen- complex. Moes en Takala besloten daarom maar af te stappen om hun dieren veilig over de zeesluis te leiden. BRESKENS - Radio Scheldemond FM zendt zondag 26 oktober van 9.00 tot 17.00 uur de Nederlandsta lige Top-honderd aller tijden uit. De Breskense zender roept luiste raars op een lijstje te maken met hun tien favoriete Nederlandse pla ten. Mensen kunnen lijstjes sturen naar Boulevard 8 in Breskens, mai len naar redactie@sclneldemond- Jm.nl, of een formulier invullen op www.scheldemondfm.nl. Via die site is de zender ook te beluisteren. Scheldemond FM is verder via de ether te vinden op 105.5 of 107.5 FM of via de kabel op 106.5 FM. Toen zij het water eenmaal waren gepasseerd, slaakten ze een zucht van opluchting. De grootste hin dernis op hun honderd kilometer lange tocht was genomen. „Al die vrachtwagens, hadden die nou niet eens een andere route kun nen nemen!", grapte Angelique Moes. Niet veel later verscheen er opnieuw een grote lach op haar ge zicht, toen er een heuglijke mede deling door haar mobiele telefoon klonk. Flet winnende team van een door Serviceclub Kiwanis ge houden kennisquiz doneerde de hoofdprijs (duizend euro) aan de actie van Moes en Takala. Dat was een meer dan welkome gift, want eerlijk is eerlijk: hun ac tie was tot dan toe financieel nog niet erg succesvol. Tica en Pride lo pen voor hun eigen nieuwe schuil- stal, omdat hun huidige stek op de kinderboerderij veel te klein is en op instorten staat. Daardoor staan de dieren in de herfst en winter vaak in de regen. Dat ziet er niet al leen troosteloos uit, het kan ook ziektes als mok (een soort ec zeem) en rotstraal (rottende natte plekken tussen de hoeven) zorgen. Ook kunnen de medewerkers van de kinderboerderij er vaak niet werken, omdat het er een grote blubberzooi is. De nieuwe stal kost vijfduizend eu ro. Sympathisanten doneerden in de aanloop duizend euro. De Stich ting Kinderboerderijen legt het res terende bedrag bij. Tica en Pride werden gisteren naar Oostburg ge loodst. Vandaag en morgen stap pen zij via Hoofdplaat terug naar Terneuzen. OROOraMETraEACHTEe Uh SC:t! J LET OP! MOB DIVERSE SHOWROOM MODELLEN TE KOOP- www.brugman.nl van 11.00 tot 17.00 uur Hulst* g Absdaalseweg 19 Telefoon 0114-320080 Breda 1 Kruisvoort 32 - Woonboulevard Telefoon 076-5202058 B S/NDS1971 KEUKENS BADKAMERS l

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2008 | | pagina 53