m WÊ m m A A m MM PZC Zaterdag 1S oktober 2008 I 47 DAMMEN Daaf Kasse De favorieten in het Zeeuws dam kampioenschap hebben de ko mende maanden een zware kluif aan Jan van de Weteringh. De speler uit Stavenisse is na vier ronden de verrassende koploper in het Zeeuws kam pioenschap. Hij verspeelde tot nu toe al leen een punt tegen Arjo Kousemaker en won de overige partijen. Hij trekt zich niets aan van de theorie, speelt zijn eigen spel en maakt zich niet druk als hij ergens een klein nadeeltje oploopt. Illustratief is de partij van zaterdag, waarin hij Jaap de Jonge in het middenspel verraste. Jaap de Jonge - Jan van de Weteringh: 1.32-28 19-23 2.28x19 14x23 3.37-3210-14 4.41-3714-19 5-46-415-10 6.32-28 23x32 7.37x28 10-14 8.41-3717-21 9.38-32 21-26 10.43-38 18-23 11.31-2711-1712.49-4317-21 13.35-30 20-2414.30-25 12-18 15.27-22 Ac tiever is 34-29 23x34 40x2015x24 39-34 met druk tegen de zwarte linkervleugel. 18x27 16.34-29 23x3417.40x2015x24 18.28-2319x28 19.33x317-12 20.39-33 12-18 21-44-3914-19 22.39-34 24-30 23.34-29 30-35 24.32-2818-22 25.28x17 21x12 26.2972419x30 27.25x34 Omdat zwart naar veld 35 gevlucht is heeft wit een theo retisch voordeeltje, al had schijf 45 beter op 44 kunnen staan. 12-18 28.31-271-7 29.38-32 7-12 30.42-38 6-1131.47-4211-17 32.33-2817-22 33.28x1712x2134.38-33 8-12 35.33-28 2-8! Dit lijkt een normale op- bouwzet, maar zwart heeft er wel degelijk een bedoeling mee. 36.43-38? 35-40!! Dat komt hard aan! Wit kan niet weglopen met 34-29 wegens 12-17 45X3418-22 27x18 13x24, maar ook 34-30 is taboe: 40-44! 50x39 18-22 27x7 8-12 7X1S 13x44. Wit pro beerde nog 37.28-23 maar na 18x29! 38.34x2313-18 39.45x3418x40 stond zwart een gezonde schijf voor. De volgende partij, die ook uit de vierde ronde stamt, heeft een opmerkelijke over eenkomst met de winstpartij van de kop loper. Tegen Arjo Kousemaker nam Mar tin van Dijk een grote ruil die hem een randschijf op veld 16 bezorgde, maar net als'De Jonge slaagde hij er niet in profijt te trekken van dit voordeeltje. Martin van Dijk - Arjo Kousemaker: 1.32-2817-21 2.37-3211-17 3-41-37 6-11 4.31-26 19-23 5.28x1914x23 6.34-29 23x34 7.40x29 21-27 8.32x2116x27 9.29-23?! 18x2910.33x24 20x29 11-38-33 29x38 12.43x2110-1413-39-33 14-19 14.44-39 5-10 15.50-4410-1416.42-38 13-18 17.46-41 8-13 18.49-43 18-22?! Door veld 22 te bezetten krijgt zwart gebonden spel. 19.21-16 12-18 20.37-32 7-12 21.16x7 2x11 22.32-2811-16 23-41-371-7 24-47-42 4-10 25.37-313-8 26.45-40 14-20 27.40-3410-14 28.34-30 18-23 29.38-32! 13-18 30.43-38!! Op het eer ste gezicht dreigt 30-24, maar dit is niet het enige gevaar. 20-24? Nodig was 9-13. Daarop stelt 30-24 niets voor, omdat zwart na 20x29 33x2419x30 28x1015x4 35x24 zijn schijf terugwint met 22-28. Toch is zwart na 9-13 nog niet uit de zor gen. Op 48-43! mag 20-24 niet wegens 33-29! met een dam op veld 2 waardoor hij verplicht is tot 23-29 33x24 20x29 39-33 7-11! 33x24 22x33 38x29 19-23 30-25 23x34. Met 44-39 of 35-30 schiet wit nu niets op, maar na 42-37! 18-22 (34-40 25-20!) 32-27 34-39 27x20 39x50 20-14 heeft wit in het eindspel de betere kansen. In de partij volgt nu een onvervalste vijfklapper: 31.32-27!! 23x25 32.27-2116x27 33-33-28 22x33 34-31X4 Het eindspel moet gewon nen zijn voor wit, maar in wederzijdse he vige tijdnood verwaterde het voordeel en liep het remise. Ter afsluiting in het diagram een composi tie die Martin van Dijk me onlangs stuur de. Wit speelt en wint, oplossing in de volgende rubriek. BI 0 m nu e i§ A 3 vw f ":"- m i J O O O IS to H SCHAKEN Cor Jansen Dinsdag is in Bonn de match voor het wereldkampioenschap tussen Anand en Kramnik begonnen. Beide spelers hebben zich voor dien in enkele toernooien al wat inge speeld. Vooral Anand faalde in Bilbao op zichtig door daar niet verder te komen dan de laatste plaats, de zwakste toernooipres- tatie uit zijn carrière. Kramnik deed het in Dortmund wat beter, maar toch ook niet overtuigend. In een interview op internet zei hij, dat daar niet al te veel waarde aan moet worden toegekend. Beide spelers waren met hun gedachten al bij het wereldkampioenschap en dan kun je niet voluit spelen. Kramnik gaf ook al wat prijs van zijn strategie en zijn verwach tingen, maar veel zal de tegenstander er niet aan gehad hebben. Het gebruik van de computer in de voorbereiding kwam wel ter sprake. Kramnik zei dat je daar niet over moet klagen, maar het moet aanvaar den zoals het is. Feit is wel, dat de voorbe reiding er niet gemakkelijker op is gewor den. Die gaat dieper dan ooit tevoren, maar schaken is zo complex, dat de winst in een match er niet van afhangt. Je moet gewoon beter spelen dan de ander. Zo sim pel is het volgens Kramnik! Opmerkelijk is dat hij zijn oude secondant en, onder wie Jefgeny Barejev, vervangen heeft voor een nieuw team met Peter Le- ko, de Hongaarse superster. Daar zal vast een reden voor zijn, maar het is toch een beetje verdacht. Barejev en Levitov, twee vrienden van Kramnik, schreven een dik boek over hem, waarin ze ongelooflijke veel vertelden over het leven als schaaksu perster, maar ook diep in enkele varianten van de Berlijnse verdediging van het Spaans doken. Met die speelwijze weer stond Kramnik in 1996 niemand minder dan Kasparov. Men kan er dus zeker van zijn, dat die variant thans niet op het bord zal verschijnen. Misschien spiegelt men zich aan wat in het recente wereldkampioenschap compu terschaak in Peking zich afspeelde. Daar bleek wonderlijk genoeg de openingstheo rie een ondergeschikte rol te spelen. Als ie dereen alles weet, zijn de kansen gelijk. Winnaar werd zoals verwacht het Hon gaarse programma Rybka, dat met een ra ting van boven de 3100 de internationale lijst van schaakcomputerprogamma's aan voert. Er waren wel enkele programma's afwezig, onder andere het zeer bekende Fritz 11. De partijen, die die dingen spelen, zijn soms buitengewoon interessant. Rybka-Jonny Beijing. Peking, 2008. i.e4 es 2.Pf3 Pc6 3-Lb5 a6 4.1.34 Pf6 5.0-0 Le7 6.d3 De supercomputer Rybka kiest voor deze bescheiden opzet. Zou die zet misschien beter zijn dan het gebruikelijke 6.Tei? Als dat zo is, dan is het bijna een re volutie in deze stokoude opening. 6...b5 7.Lb3 0-0 8.a4 Lb7 9.Tei Te810x3 1x5 ii.Ld2 Dit is weer een zeer eigenaardige, onmenselijke zet. Waarom niet zoiets als Pbd2-fi-g3, wat men al meer dan 100 jaar doet? u...h6 i2.Pa3 Db8? 13.PI14 d6 i4.Df3 b4 Zie diagram. i5.Pf5ü Een geweldige verrassing, tenmin ste voor een eenvoudig menselijk brein. 15...LC8 Want I5...bxa3 i6.Dg3! Phs r7.Dg6ü Pd8 i8.Pxh6+ KfS 19.DXI15 gxh6 20.Lxh6+ Ke7 2t.Dg5+ Kd7 22.Dfs+ gaat nog sneller fout. i6.Pxh6+ Kh7 i7.Lxi7 Tf8 18.PC4 bxc3 I9.bxc3 Kh8 20.d4ü Lxd4 Het we melt van heerlijke varianten zoals 20...exd4 2i.Tabt Da7 22x5 dxc3 23.exf6 gxh6 24.Dh5 en het is uit. 2i.Lgs PI17 22.cxd4 Le6 Of 22...Pxg5 23.Dhs enz. 23.DI15 Lxf7 24.Pxf7+ Kg8 25.PI16+ Kh8 26.dxe5 De8 27.Dh3 Pxe5 Er is geen red ding meer: 27...Pxg5 28.Pf7+ Kg8 29.Pxg5 enz. 28.Pxes 1-0. s 1 tir I 1 4 4 U i 4 i. 4 4 B B A B JL H fff© H- BRIDGE Ruud van den Bergh Peking heeft de laatste dagen in het teken gestaan van WMSG, de World Mind Sport Games. Een Olympiade voor de denksporters waarin naast bridge ook schaken, dam men en go worden gespeeld. Ook Neder landse bridgers namen deel, met zes ver schillende teams, maar in de kwartfinales vlogen de laatsten eruit. Het open Team verloor van Duitsland en de senioren moesten hun meerdere erkennen in Indo nesië. Er blijven nog wat troosttoer- nooien over waaronder de parenwedstrij den. Hopelijk kunnen de Nederlandse deelnemers hierin een klein beetje recht zetten wat in de team wedstrijden mis is gegaan. Veruit favoriet bij de Open Teams is Italië. Dat land heeft de laatste jaren veel succes sen gehaald en is in Peking in de kwalifica tiewedstrijden voortvarend van start ge gaan. Uit de wedstrijd tussen Italië en Zuid-Afrika komt dit spel. Alfredo Vers ace zat zuid en liet weer eens zien dat hij het bridgespel volledig onder de knie heeft. Nadat oost en zuid gepast hadden, opende de Zuid-Afrikaanse west-speler het bieden met 2Sch. Wij kennen dit bod in deze situatie als 'Muidenberg'. Noord doubleerde informatief, oost paste en Versace bood 2SA. Na pas van west bood noord 3SA en dat werd het contract. West kwam uit met een kleine schoppen voor de heer van de dummy. Natuurlijk zijn klaveren van zuid erg aantrekkelijk om als slagenbron te dienen en dat dacht Versace aanvankelijk ook. Hij incasseerde klaverenheer en speelde de twee van kla veren naar de boer. Het goede nieuws was dat de snit was gelukt, maar toen west niet bekende werd dat weggevaagd. En wat deed west in die slag? Hij wilde zui nig zijn op zijn V-vierde van schoppen en zijn B-vierde van ruiten en deed daarom afstand van hartennegen. Het was verleidelijk voor de leider om nu klaverenaas en klaveren na te spelen in de hoop op een vriendelijk schoppen ver volg van oost. Dan zou hij nog twee klave ren- en twee schoppenslagen in zijn hand hebben. Maar hij zag dat als hij in de dum my aan slag gebracht zou worden, hij niet naar zijn hand zou kunnen oversteken. Versace las het spel uitstekend want hij speelde een harten die via de boer van west voor de vrouw van de dummy was. West nam die slag niet met het aas, maar dat maakte op dat moment niets uit. Het contract kon nu niet meer down. Nu werd west aan slag gebracht met harten heer; uit zuid ging klaverenvijf weg. West moest nu ofwel onder zijn schoppen vrouw uit spelen ofwel onder zijn ruiten- boer. Hij koos voor een kleine ruiten. In de dummy werd klein gelegd en oost moest met de heer nemen. Hartenaas meenemen kon oost niet want dan zou den de hartens van de dummy hoog zijn. Dus werd het schoppen, die via de tien door west met de vrouw werd genomen. Uit noord ging ruitenzes weg. West speel de nu weer ruiten voor de vrouw van de dummy waarna deze kaarten nog over wa ren: Noord: Ha: 1086 Rui: A KI: 3 Oost: Sch: 8 Ha: A7 KI: V10 Zuid: Sch: AB Rui: to KI: A8 West: Sch: 972 Rui: B9 Op ruitenaas gooide oost hartenzeven af en de leider kon nu in zijn hand komen door klaverendrie naar het aas te spelen. Hij incasseerde ook zijn t wee schoppensla gen. Op de eerste kon oost nog bekennen, maar op de tweede schoppen van zuid deed oost met grote tegenzin afstand van hartenaas. Oost mocht nog een klaveren slag maken, maar 3SA zat in de knip. H '7 V10862 AV64 #H32 V9732 éi 854 HB9 Y A754 B985 few H7 ékf; ^V1097 AB106 3 A 1032 «£AB854 Oost gever, noord en zuid kwetsbaar

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2008 | | pagina 49