Onderzoek naar leningen overheden 22,* Binnenhof Excuses justitie aan opgepakte voetbalfans HOUTEN VLOEREN! BOSCH Bosch Car Service 4 Zaterdag 18 oktober 2008 PZC Staatssecretaris beziet of er regels zijn overtreden bij de jacht op rente. DEN HAAG - Het ministerie van Bin nenlandse Zaken gaat onderzoe ken of er gemeenten en provincies zijn die geld hebben geleend om dat vervolgens tegen een hogere rente bij een andere bank weg te zetten. Dat zou in strijd zijn met de wet- en regelgeving. Dat heeft staatssecretaris Ank Bijle veld van Binnenlandse Zaken giste ren aangekondigd. Vijftien ge meenten, twee provincies en een waterschap hebben in totaal 225,8 miljoen euro uitstaan bij de nood lijdende banken als Lehman Brothers, Landsbanki Islands en Kaupthing HF Investment Bank. Dat blijkt uit een inventarisatie die Bijleveld naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Volgens Bijleveld is het financiële probleem van de provincies en ge meenten, afgezet tegen hun totale vermogensposities, 'te overzien'. Er zijn geen gemeenten, provin cies of waterschappen waarvan de financiële huishouding hierdoor wordt bedreigd, stellen de finan ciële toezichthouders. Bijleveld besloot begin deze week de problemen in kaart te brengen nadat de ene na de andere gemeen te aangaf geld te hebben gepar keerd bij banken die door de inter nationale kredietcrisis zijn geraakt. Twee provincies (Noord-Holland en Groningen) blijken samen ruim 128 miljoen te hebben uit staan. Bijleveld heeft Zeeland niet opgenomen in haar inventarisatie, al had die 5 miljoen euro bij Leh man Brothers uitgezet. Maar dat is geld uit een fonds dat nog niet is onderzocht, aldus Bijleveld. Bij de vijftien gemeenten gaat het Gemeenten en provincies heb ben mogelijk geld geleend om dat vervolgens bij een andere bank weg te zetten tegen hogere rente. Dat is verboden. om ruim 92 miljoen euro. Koplo per is Amstelveen met bijna 15 mil joen, gevolgd door Goes en Pijnacker-Nootdorp met'beide 12 miljoen euro. Veere heeft 3 mil joen geparkeerd staan. Van de gro te steden dreigt alleen Den Haag tien miljoen euro te verliezen. Bijleveld spreekt dinsdag namens het kabinet met gemeenten en pro vincies over de problemen die zijn ontstaan. Ook kijken ze tijdens dat overleg naar de lessen die kunnen worden getrokken. Het kabinet noemde eerder als mo gelijkheid om overheden te ver plichten via de Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) of de schatkist te bankieren. pag 9: speculeer niet met ons geld pag. 12/13: geen depressie door recessie pag. 15: Buffett: koop aandelen pag. 17: Opec verlaagt produc tie olie ROTTERDAM - De hoofdofficier van justitie in Rotterdam, Henk Korvi- nus, heeft een excuusbrief ge stuurd aan alle mensen die zijn aangehouden bij de wedstrijd Feye- noord-Ajax op 23 april 2006, maar die niet zijn vervolgd. Korvinus biedt zijn excuses aan over de gang van zaken. De 799 arrestanten van die dag moesten uren, zonder eten en drinken of een toilet, wachten op de afhandeling van hun aanhou- ding. „Inmiddels zijn hier lessen uit ge trokken", schrijft hij. Bovendien za ten de meeste mensen sindsdien in onzekerheid of ze zouden wor den vervolgd of niet. Hij betreurt het dat ze zo lang hebben moeten wachten. Slechts een kleine groep is veroor deeld voor onder meer het gooien van stenen. Korvinus excuseert zich niet over de aanhoudingen zelf Die waren volgens hem recht matig. Onderzoek van het Open baar Ministerie (OM) in Den Haag heeft dat uitgewezen. Bijna negen tig supporters dienden na de be wuste zondag een klacht in bij Alex Brenninkmeijer, de Nationale Ombudsman. Die bracht deze week een rapport naar buiten over het politieoptreden bij de klassie ker. Hij uitte flinke kritiek. geiegd.en voor de dóe-het-zelver BAX -TERHEIJDEN Bergen 28 - 076-5932188 www.baxhoutenvloeren.nl wvzw.lanuilparket.nl kabinetsperiode is de uittocht al in volle gang. „Dit Ach, dat Ahmed Aboutaleb (PvdA) zijn post in het kabi net verruilt voor het burgemeesterschap van Rotterdam, daar heeft oud-Tweede Kamervoorzitter Frans Weisglas best begrip voor. „We hebben het hier niet over de eerste de beste baan. Bovendien is Aboutaleb democratisch gekozen door de Rotterdamse gemeente raad. Ze wilden hem gewoon graag hebben." Dat staatssecretaris van Defensie Cees van der Knaap (CDA) eerder dit jaar werd benoemd tot burge meester van het Gelderse provin ciestadje Ede, deed echter ook bij WD'er Weisglas de wenkbrau wen fronsen. „Het kabinet verla ten voor het burgemeesterschap van Ede is echt van een heel ande re orde. Met alle respect, maar is dat nu een verbetering? Dat kan er bij mij moeilijk in." De kabinetsperiode is nog niet eens halverwege, en de uittocht uit politiek Den Haag is al in volle gang. De afgelopen weken maak ten drie prominente Kamerleden hun vertrek bekend. Wim van de Camp (CDA, 22 jaar Kamerlid) en Hans van Baaien (WD, negen jaar Kamerlid), worden beiden lijsttrek ker voor de verkiezingen voor het Europees Parlement volgend jaar, terwijl Henk Kamp (WD, tien jaar Kamerlid, vijfjaar minister) aan de slag gaat als rijksvertegen woordiger voor de Antilliaanse ei landen. Eerder al vertrokken de Kamerle den Wijnand Duyvendak (Groen- Links), Karien van Gennip en Ro- TILBURC - De omzet van kleine ho- recaondernemingen is sinds de in voering van het rookverbod gekel derd. Dat blijkt uit de cijfers van ongeveer tweehonderd bedrijven die het Horeca Actiecomité Bui gen of Barsten uit Tilburg heeft verzameld. De omzetverliezen lopen uiteen van zestien tot 42 procent, liet woordvoerder Wichard Taks giste ren weten. Beschonken bestuurder rijdt 200 paaltjes kapot UTRECHT - Een beschonken auto mobilist heeft donderdagnacht 200 reflectorpaaltjes langs de A12 aan gort gereden. Volgens de poli tie zijn de flexibele paaltjes onher stelbaar beschadigd. Onbekend is hoe hoog het schadebedrag is. Een ANWB'er trof de dader in verwar de toestand aan bij zijn auto, die er vanwege een kapotte radiateur de brui aan had gegeven. Verdachte in zaak van gedode trimmer ARNHEM - De politie heeft gister ochtend een 47-jarige Arnhemmer aangehouden in verband met mo gelijke betrokkenheid bij de ge welddadige dood van Alex Wieg- mink. Wiegmink werd op 20 ja nuari 2003 om het leven gebracht toén hij ging hardlopen op de Pos- bank bij Rheden. Zijn verkoolde lichaam werd niet veel later terug gevonden in zijn uitgebrande auto bij het Noord-Brabantse Erp. De politie werkt met 35 personen aan de zaak. RUITENWISSERS Nu vanaf 'tncl. BTW en exclusief montage BOSCH Service AXEL BORSSELE Autobedrijf de Muynck Quistenburg 8 C 0113 - 35 08 63 GOES Bosch Car Service Goes Dirk Dronkersweg 15 C 0113 - 27 36 65 KAPELLE Garage Hoogesteger Dijkwelsestraat 59 C 0113 - 34 13 15 KOUDEKERKE Autobedrijf Kluyfhout Karreveld 4 <*0118-55 19 91 MIDDELBURG Auto Service Van Liere Voitaweg 33 C 0118 - 62 76 80 TERNEUZEN Autocentrum Terneuzen Handelspoort 2 C 0115 - 64 92 80 VLISSINGEN Autobedrijf Murre Gerbrandystraat 4 C 0118 - 46 46 44 VROUWENPOLDER Veersedam Auto Vrouwenpolderseweg 75 C 0118 - 59 15 24 Compleet, goed, betaalbaar PETER 'HÈ GE~belLiu,zo mét 2x7 TWtfenjET; Het Binnenhof leek de afgelopen weken wel een duiventil. Halverwege de kabinetsperiode is de uittocht al in volle gang. „D leidt tot een uitholling van de parlementaire controle." door Jan Salden land Kortenhorst (beiden CDA). Het vertrek van zoveel oudgedien den is slecht voor het aanzien en het gezag van de Haagse politiek, meent Weisglas. „Het baart mij grote zorgen. Het collectieve geheu gen van de Tweede Kamer lijdt er onder. Dat doet de kwaliteit van het werk van de Kamer geen goed." Dat er halverwege het jaar al een recordaantal van 48 spoeddebat ten op de teller stond, is volgens Weisglas een teken aan de wand. Omzet kleine zaken horeca keldert www.bezorgers.nl of bel 0800 - 022 27 10 WGGGNGR NieuwsMedia

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2008 | | pagina 4