Schouwen-Duiveland stoppen financiële steun aan milieuclubs versluis willeboer W PZC Zaterdag 18 oktober 2008 3 7 BEZOEKTIJDEN ZEELAND Ziekenhuis Walcheren Koudekerkseweg 88, 4382 EE Vlissingen tel. (0118) 425000 Bezoek: dag. 15.00-20.00 uur Kinderafd. ouders gehele dag, overig bezoek 14.00-19.00 uur. afd. Psychiatrie dag. 19.00-20.00 uur en woe, za en zo 14.00-16.30 uur. afd. IC/CCU en Stroke Unit CVA dag. 15.00 -16.00 en 19.00-20.00 uur. Oosterscheldeziekenhuis 's Gravenpolderseweg 114, 4462 RA Goes, tel. (0113) 234000 Afd. A/B :14.30-19.30 uur; Afd. E: 15.00-20.00 uur; Afd. F: 14.30-16.00 en 18.30-20.00 uur Afd. H: 11.00-11.30,14.00-14.30 en 19.00-19.30 uur; Afd. L: 14.00-15.00 en 18.30-20.00 uur; Afd. M: 14.00-20.00 uur; Afd. O en Hartbewaking: 13.00-13.45 en 18.30-19.45 uur; Afd. P: 14.00-15.00 en 18.30-19.45 uur. ZEEUWS-VLAANDEREN Locatie de Honte Wielingenlaan 2, 4535 PA Terneuzen, tel. (0115) 688000 Afd. A1A2, B1B2, C1 dag. 14.30-16.00 en 18.30-20.00 uur. Obstetrie en Gynaecologie van 14.30-15.15 en 19.00-20.00 uur; afd. Psychiatrie ma, di, do en vrij 18.00-20.00uur, woe, weekeinde, feestda gen 14.00-16.30 uur en 18.00-20.00 uur; afd. IC/CCU dag.14.30-15.15 en 19.00-20.00 uur. Kinderafd. 14.00-19.00 uur Locatie Antonius Pastoor van Genklaan 6 4501 AJ Oostburg, tel. (0117) 459000 afd.2: 14.30-16.00 /18.30-20.00 uur; afd.4: 09.00-21.00 uur. GOEREE-OVERFLAKKEE Ziekenhuis Dirksland Stationsweg 22 3247 BW Dirksland, tel. (0187) 607300 dag. 16.00-17.00 en 17.45-19.30 uur, zo idem tot 20.00 uur BERGEN OP ZOOM Ziekenhuis Lievensberg Boerhaaveplein 1 4624 VT Bergen op Zoom, tel. (0164) 278000 dag. 14.30-15.15 en 18.30-20.00 uur za en zo 14.30-16.00 en 18.30-20.00 uur. ROTTERDAM Erasmus MC (Dijkzigt) Parkeren: Dr. Molewaterplein 40 3015 GD Rotterdam, Hoofdingang: 's-Gravendijkwal 230 tel. (010) 4639222 (voor inlichtingen be zoektijden van alle afdelingen) Erasmus MC Sophia Dr. Molewaterplein 60 3015 GJ Rotterdam, tel. (010) 4636363 Bezoektijden ouders:. 07.00-12.00 uur Bezoektijden iedereen: 14.00-20.00 uur; Afd. Verloskunde: dag. 11.00-12.00 en 18.00-20.00 uur Voor partner/echtgenoot: 09.00-12.00 en 15.00-21.00 uur. Erasmus MC Daniël den Hoed Groene Hilledijk 301 3075 EA Rotterdam, tel. (010) 4391911 dag. 16.00-20.00 uur. BELGIE Alg. Ziekenhuis Sint Jan Brugge Ruddershovelaan 10 tel. (0032) 50 452111 dag. 14.00-20.00 uur (muv IC en hartbewaking) Alg. Ziekenhuis Sint Lucas Brugge Sint Lucaslaan 29 tel. (0032) 50 369111 dag. 14.00-20.00 uur (muv IC en hartbewaking) Universitair Ziekenhuis Gent De Pintelaan 185 tel. (0032) 9 2402111 dag. 14.30-20.00 uur Universitair Ziekenhuis Antwerpen Wilrijkstraat 10, 2650 Edegem tel. (0032) 3 8213000 Alg. bezoekuren: werkdagen 16.00-20.00 uur, weekeinde en feestdagen 14.00-20.00 uur Afd. B1 (cardiologie) dag.16.00-17.30 en 18.30-20.00 uur. Afd. IC dag. 14.00-14.30 en 19.00-19.30 uur. Gemeente kiest onomwonden kant van de mosselsector. door Piet Kleemans BRUINISSE - Waddenvereniging, Vo gelbescherming en Stichting Noordzee hoeven niet te rekenen op financiële steun van de gemeen te Schouwen-Duiveland. Dat heeft het college van burgemeester en wethouders, besloten. Een boycot van alle milieuverenigingen - zoals de gemeente Reimerswaal voor staat - is de gemeente een brug te ver. De genoemde drie verenigingen hebben volgens B en W van Schouwen-Duiveland slechts oog voor Hun eigen belangen en den ken niet na over de door hun hou ding ontstane problemen in de schelpdiersector. „Het feit dat deze partijen zo rechtlijnig willen func tioneren is echter nog geen reden om daarmee alle natuurorganisa ties overeenkomstig te behande len. Het opschorten van subsidies aan alle milieuorganisaties gaat veel te ver", vindt het college. „Er zitten tussen de natuurorganisa ties ook organisaties die helemaal niet zo zwart-wit denken. Ze heb ben best begrip voor de situatie bij de schelpdiersector en doen zelfs hun best om vanuit hun kant meer steun te krijgen voor deze si tuatie bij Waddenvereniging, Vo gelbescherming en Stichting Noordzee." Dat eerder de gemeentelijke subsi die aan de Zeeuwse Milieufedera tie werd beëindigd, heeft niets met de ruzie tussen mosselsector en natuurbeschermers te maken, benadrukt wethouder Gilles Hou tekamer. Dat weerhoudt burge meester en wethouders niet van een krachtig signaal richting Wad denvereniging, vogelbescherming en Stichting Noordzee. Dat de na tuurorganisaties de mosselvissers enigszins tegemoet zijn gekomen waardoor, najaarsvisserij alsnog mogelijk is is voor wethouder Hou tekamer geen reden de kritiek in te slikken. „Er is een akkoord, maar dat is héél dun." Houteka mer acht het zeer belangrijk de ei- landelijke schelpdiersector een hart onder de riem te steken. „De schelpdiersector ligt ons zeer na aan het hart." Waddenvereniging, Vogelbe scherming en Stichting Noordzee hoeven niet te rekenen op subsi die van de gemeente Schou wen-Duiveland. WEEKEND v Zaterdag 18 oktober en zondag 19 oktober 2008 Huisartsen Walcheren Huisartsenpost Walcheren Koudekerkseweg 86, Vlissingen tel. 0900-1985 (open ma. t/m vr. van 18.00 tot 8.00 uur, in weekend of tijdens feestdagen, alleen na telefonische af spraak) De Veerse Huisartsen Patiënten huisartsen: Rullens, Bats, Ubels, Van Tol, Van Eede, Spekhorst en Van der Male. vrij. 17.30-zon. 20.00 uur: R. v. Tol, Markt 36, Veere, tel. (0118) 501271. zon. 20.00 - ma 8.00 uur: F. v. Eede, de Casembrootstraat 24, Westkapelle, tel. (0118) 571234. Tandartsen D. Ruissen, Kanaalstraat 191, Oost-Souburg, tel. 0118-461347. Spreekuur 11.00-12.00 uur. Verloskundigen Vlissingen, don. 20.00-vrij. 20.00 uur: H. de Pundert, tel. (0118) 471140. vrij. 20.00-zon. 22.00 uur: M. Snoep, tel. 0118-471140; Middelburg, vrij. 20.30-zon. 20.30 uur: M. de Jonge, tel. (0118) 626045. Verloskundigenpraktijk Veere 0118-584101 (24-uur bereikbaar) Apotheken Stadsgewest Vlissingen/Middelburg: 24-uursdienst (voor spoedrecepten): Kring-Apotheek Paauwenburg - Dienst- apotheek Vlissingen/Middelburg Dreesstraat 2a, Vlissingen, tel 0118-468707. Thuiszorg Stichting Werkt voor Ouderen (voor zorg thuis), tel. 06-51422232. Zorgstroom (voor gezinsverzorging, wijk verpleging en uitleen verpleegartikelen): tel. 0118-684000. Dierenartsen Kleine huisdieren: mevr. C. Brink en me vr. M. Holl, Bluesroute 2, tel. 0118-611011; Spreekuur zonder afspraak 11.00-12.00 en 17.00-18.00 uur. Landbouwhuisdierenpraktijk Walcheren Oude Domburgseweg 33a te Oostkapelle tel. (0118) 633803, za. en zo. visites aan melden van 08.00-09.00 uur. Dierenartsenpraktijk Meliskerke R. Roskam, Kelderweg 1, tel. (0118) 592838. Vogel- en zoogdierenopvang De Mikke Het hele weekend bereikbaar onder tel. 0118 628288 KERK Zaterdag 18 oktober en zondag 19 oktober 2008 Aagtekerke Protestantse Gemeente 10.00 uur mevr Reijnhoudt; Gereformeer de Gemeente 9.30 en 19.00 uur ds Tui nier; Arnemuiden Hervormde Gemeente 10.30 uur ds Teeuw, 17.00 uur kand Mau- ritz; Gereformeerde Kerk 9.30 en 19.00 uur ds Mink; Hersteld Hervormde Ge meente (Rehobothkerk) 10.00 en 15.30 uur ds Juffer; Biggekerke Protestantse Gemeente (Dorpskerk) 10.00 uur ds v.d. Broeke (HD); Domburg Protestantse Gemeente 10.00 uur ds Boomer; Rooms Katholiek Kerk Willibrordkapel za 19.00 uur; Gapin- ge Protestantse Gemeente (Torenkerk) 10.00 uur ds Weijs; Grijpskerke Opstandingskerk 10.00 uur ds v. Slooten; Kleverskerke Protestantse Gemeente 9.30 uur dhr Riemens; Koude kerks Michaëlskerk 9.30 uur mevr Date- ma; Vliedberg 10.30 uur ds Molenaar; Rooms-Katholieke Kerk, Vliedberg Koetshuis elke 2e en 4e zat. 10.30 uur; Meliskerke Protestantse Gemeente dienst te Biggekerke; Gereformeerde Ge meente 9.30 en 14.30 uur ds Moens; Middelburg Nieuwe Kerk 10.00 uur ds Vlaming; Hofpleinkerk 9.30 uur ds v.d. Berg; Oostkerk 10.00 uur ds Korevaar; De Morgenster 9.30 uur ds de Dreu; De Hoeksteen 9.30 uur ds Helderman; Koor kerk (Vrijz.Herv./Rem.) 10.00 uur mevr v. Zoest; Ontmoetingskerk (Wijkgemeente De Ontmoeting) 9.00 en 10.45 uur kand Walhout, 17.30 uur ds Doolaard; Eglise Wallonne (in Engelse Kerk) 10.45 uur pr. Dewandeler; Engelse Kerk 19.00 uur ds v. Slooten; Verpleeghuis Swerf-rust 9.45 uur dr Wals; Christelijke Gereformeerde Kerk 9.30 en 16.30 uur ds Hakvoort; Ge reformeerde Kerk Vrijgemaakt 9.30 en 16.30 uur ds Wilschut; Gereformeerde Gemeente (Centrum) 9.30, 14.00 en 18.30 uur leesdienst; Middelburg-Zuid 9.30 en 18.30 uur ds v. Gelder, 14.00 uur leesdienst; Baptisten Gemeente 10.00 uur; Rafaël Gemeenschap Eleos (Achter het Hofplein 43) do 19.30 dienst; Pink stergemeente (Baarsjesstraat 42) 11.30 uur voorg. Sondak; Nieuw Leven Gemeen te (Klein Vlaanderen 65) 10.00 uur dhr v.d. Meer; Rooms-Katholieke Kerk Pet rus-en Pauluskerk zo 10.00 uur; Huize St. Willibrord elke 2e, 3e, 4e en 5e zaterdag 17.00 uur; Doopsgezinde Gemeente 10.00 uur ds Rijken; Baha'i Gemeenschap Walcheren, don. 20.00 uur; Nieuw- en Sint Joosland Protestantse Gemeente 9.30 uur ds Bouman; Oostkapelle Protes tantse Gemeente Dorpskerk 19.00 uur ds Vermet; Zionskerk 10.00 uur ds Mol; Ge reformeerde Gemeente 9.30 uur lees dienst, 15.00 uur ds Tanis; Oost-Souburg De Open Haven 9.30 uur ds Woltering; De Zoute Viever 19.00 uur mevr Reijn houdt; Leger des Heils (Adventkerk West-Souburg)) 10.00 uur kapt Jansen; Geredja Kristen. Protestan Maluku 10.00 uur ds Winckler; Evangeliegemeente De Wijngaard (Kanaalstraat 8) 10.00 uur dhr Bolier; Ritthem Protestantse Gemeente 11.00 uur ds Bouman; Serooskerke Pro testantse Gemeente (Johanneskerk) 10.00 uur ds Beijer; Sint-Laurens Her vormde Gemeente 10.00 uur mevr de Vos; Gereformeerde Kerk 10.00 uur ds Bijman; Veere Protestantse Gemeente (Kleine kerk) 10.00 uur ds Bijman; Nieuw Sanden- burgh 14.30 uur dhr Simons; Vlissingen Protestantse Gemeente St.-Jacobskerk 9.30 uur ds v.d. Deijl; Open Hof 9.30 uur ds den Hertog; De Schaapskooi 9.30 uur dhr Dronkers; Ter Reede 19.00 uur ds Vreugdenhil; Ter Reede R.K. za 17.00 uur dienst; Ziekenhuis Walcheren 10.00 uur ds Paulus; Christelijke Gereformeerde Kerk 9.30 en 16.30 uur ds de Graaf; Gere formeerde Kerk Vrijgemaakt 9.30 en 16.30 uur ds de Meij; Gereformeerde Ge meente 9.30 en 16.00 uur ds Vreugden hil; Hersteld Apost. Zendingsgemeente 10.00 en 17.00 uur dienst Anglicaanse Kerk (kapel zeemanshuis Scheldepoort) 10.30 uur; Pinkstergemeente (Vrijdom- weg 1), 15.00 uur pred v. Beek; Volle Evangelie Gemeente (Beréa) (Gildeweg) 10.00 uur samenkomst; Volle Evangelie Gemeente (Filadelfia) 9.45 uur voorg. Samson; Bethel Pinksterkerk, zo 10.30 uur evangelisatiedienst; Apostolisch Ge nootschap 9.30 uur dienst Pinksterge meente Shalom (Adventkerk West-Sou burg) 14.00 uur pred Deug; Zeven- de-dags Adventisten (Adventkerk West-Souburg) za 10.00 uurKerk van Je zus Christus van de Heiligen der laatste dagen 10.00 uur dienst; Zuidpoort ge meente (Voltaweg) 10.30 uur cellebrat- iondienst; Rooms-Katholieke kerk Lieve Vrouwekerk zo 10.00 uur; Vrouwenpolder Protestantse Gemeente 10.00 uur mevr Vrijlandt; Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt 9.30 en 14.30 uur ds Joosse; Westkapelle Protestantse Gemeente (Moria) 9.30 uur ds v.d. Linden; (Bethel) 19.00 uur ds Mol; Gereformeerde Ge meente 9.30 en 18.30 uur ds Tanis, 14.00 uur leesdienst; Vrije Evangelische Gemeente 9.30 uur br Verduijn; Zoute- lande Protestantse Kerk (Catharjnakerk) 9.30 uur ds Davidse, 19.00 uur Open deur kerkdienst in Walchers dialect. Kleding door kids teens Maten vanaf 92-176 en maten St. Janstraat 10 Middelburg rArnesteinweg 27 4330 BA Middelburg T 0118 - 62 90 56 F 0118 - 63 47 16 E lnfo@versluisenwilleboer.nl; beglazing kunststof kozijnen aluminium kozijnen hardglazen deuren en puien rolluiken en zonwering www.versluisenwilleboer.nl Verhuisbericht Per 25 oktober 2008 verhuist de regioredactie Walcheren. Nieuwe gegevens: Park Veldzigt 35 4336 DR Middelburg Postbus 91 4330 AB Middelburg Telefoon; 0118-43 4050 E-mail: walcheren@pzc.nl

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2008 | | pagina 39