Rijkswaterstaat start müJj met opspuiten strand A na rTTTTT-TTJ rrnrrrn Britannia delscher. delscher. delscher.I ma keiaar delscher. Hogere boetes Wie heeft nog verhalen over Brit? Campagne tegen sluipverkeer op zoek naar woonruimte? of wilt u woonruimte verhuren? www.rotsvast.nl M2Makelaars.nl www.steendijk.nl www.goesemeer.nl TOD'S/HOGAN WPZC Zaterdag 18 oktober 2008 29 Lammycoats Grote Markt I I -1 3 4461 AH Goes Op Noord-Beveland en Walcheren wordt kust van zand voorzien. door Thomas Minnaard MIDDELBURG - Rijkswaterstaat be gint vandaag met het opspuiten van zand op de kust van Noord-Beveland en Walcheren. Dit is het tweede deel van de zand- suppleties op deze eilanden. In juni van dit jaar werd het drie kilometer lange strand tussen Domburg en de golfbaan al ver hoogd. Vorig jaar is de Schouwse kust verbreed. Nu worden de strandvakken Onrustpolder op Noord-Beveland en Oranjezon op Walcheren van zand voorzien. Tij dens het opspuiten is steeds een wisselend stuk strand van onge veer 200 tot 300 meter niet toegan kelijk. Aangezien het werk buiten het seizoen valt, is de overlast voor strandgangers beperkt. Tot half no vember wordt gewerkt aan Onrust polder en tot half december aan Oranjezon. Tussen de Oosterscheldekering en de Veersegatdam wordt 530.000 kuub zand aangebracht. Bij Oranje zon komt 425.000 kuub nieuw zand op het strand te liggen. Beide werken moeten 13 december klaar zijn. Rijkswaterstaat voert ook in West- kapelle een zandopspuiting uit. In opdracht van Waterschap Zeeuw se Eilanden stort zij voor het pro ject Zwakke Schakels een half mil joen m3 zand vlak voor de kust. Zo probeert Rijkswaterstaat erosie van de kust tegen te gaan. Zij voert dit werk uit van half novem ber tot 12 december. Vandaag is Rijkswaterstaat begon- nen met de zandsuppletie, het opspuiten van zand langs de kust. Half december moet het werk klaar zijn. In hetzelfde gebied wordt nog eens 1,18 miljoen kuub zand opge spoten om een stukje extra strand te laten ontstaan. Dit moet aanslui ten bij de Noordduinen tussen Domburg en Westkapelle. Bij de Noordduinen versterkt Rijkswater staat nog een stukje duin met 80.000 kuub zand. Dit werk vindt plaats tussen 12 november en 13 de cember. Onderzoekers verwachten in deze eeuw en daarna een zeespiegelstij ging die uiteenloopt van 35 tot 85 centimeter. Met het ophogen en verbreden van de stranden, dui nen en vooroevers zorgt Rijkswa terstaat voor het meestijgen van de zeebodem met de zeespiegel. In totaal wordt er 2,5 miljoen kuub zand opgespoten. Bij de gemeenten Noord-Beveland en Veere, in het Rijkswaterstaat- kantoor in Middelburg en in de VW's in de directe omgeving zijn folders over het werk te krijgen. door Wendy van den Hurk VLISSINGEN - Britannia, vermaard hotel aan de boulevard van Vlissin- gen, spreekt tot ieders verbeelding. Binnenkort begint de PZC een se rie over het bouwsel op misschien wel de meest bijzondere locatie van het land. Van de roem tot de ruïne die rest. Om dat te doen, kan de PZC alle hulp gebruiken. Van de bouw van het oorspronkelijke Hotel des Bains in 1886 bent u vast geen getuige ge weest, maar misschien kent u wél de verhalen uit die tijd. Of heeft u er nog beeldmateriaal van liggen? Wellicht hebt u er in de loop der jaren gedanst, was u er muzikant, heeft u er gewerkt of ontmoette u daar in de lounge de TERNEUZEN - In verband met de sluiting van de coffeeshops Check point en Miami in Terneuzen heb ben politie en justitie de boetes voor straathandel van softdrugs in de binnenstad verhoogd. Illegale handelaren krijgen een boete van 500 euro. Wie nog eens wordt be trapt, gaat de cel in. liefde van uw leven. Herinnert u zich nog hoe het Brit verging tij dens of na de verwoestende oor log, de herbouw in 1954 of weet u werkelijk alles van het laatste de cennium, waarin Britannia een bouwval werd? De Walcherse redactie is te bereiken op 0118-493000 of via e-mail: redwalch@pzc.nl GOES - Auto- en met name vrachtverkeer dat van Noord-Beveland komt en richting Walcheren of Terneuzen gaat, wordt middels een bord drin gend verzocht over de A58 te rijden. De initiatief nemers van de campagne 'KIES de A58' (provin cie, gemeente en Rijkswaterstaat) hopen op die manier de overlast op de N664, die langs 's-Heer Hendrikskinderen en 's-Heer Arendskerke loopt, Trenchcoats Tassen Schoenen Shawls Grote Markt 11-13 4461 AH Goes te beperken. Omwonenden van die weg hebben veel last van het sluipverkeer, en dat omdat de route één minuutje voordeel oplevert. De borden blijven vier maanden staan. foto Willem Mieras Bezoek ons aan de Londensche Kaai 45 in Middelburg. GRATIS VOOR VERHUURDER! ROTS-VAST GROEP De grootste vertiuurniakelaar van Nederland T. 0118 - 611412 E. middelburg@rotsvast.nl Rainwear Alpacacoats Grote Markt I I -13 4461 AH Goes STEENDIJK MAKELAAR TAXATEUR OG Als het gaat om exclusief onroerend goed! STEENDIJK makelaar taxateur o g Kantoorlocatie: De Goese Watertoren 's Gravenpolderseweg 1d 4462 CC Goes Tel. 0113-219445/06-53863250 NVM Schoenen Laarzen Tassen Grote Markt I I -13 4461 AH Goes

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2008 | | pagina 31