oeweging De Zuidelijke Braakmanbossen Wandelroute Oude zeedijk van de Braakman Al snel buigt het pad af van het kanaal. De rijen prullenbakken verdwijnen uit het zicht. Berken doemen op langs het brede bospad. Een aantal van de wit geschorste bomen is in ver gaande staat van ontbin ding. De paddestoelengids kan in de borst zak blijven, de berkenzwam is duidelijk herkenbaar. Het is een zwakteparasiet die helpt de boom op te ruimen. Het loont de moeite hier even van het pad af te gaan en de afrastering op te zoeken. Vanaf daar is een prachtig uitzicht op een strook ouderwets hollebollig grasland, be graasd door schapen. „Misschien is het wel een idee om het pad hier een stukje te ver leggen", merkt Maas op. Het laatste deel van de wandeling voert langs populieren. Die zijn in de jaren tach tig geplant op een stukje weiland dat Staatsbosbeheer erbij kocht. Hier is het ronduit zonnig, alle bladeren zijn al afge vallen. Óp een bankje dat uitzicht biedt op grasland, is het tijd om uit te rusten. Een paar bonte zandoogjes laat zich, hoewel het al half oktober is, zien. „Het zijn de laatste vlinders van het jaar." Maas geniet er zichtbaar van. Lachend: „Het enige wat nu nog ontbreekt, is een kop koffie met een stuk appeltaart." PZC Zaterdag 18 oktober 2008 21 NAMEN 't Hof Weltevreden La Ferme Bien Contente 'Vrede' in groter verband ligt nogal eens aan de basis van de naam van Zeeuwse boerde rijen. 'Vredehof, en 'Vrede is Rijkdom' zijn daar moo'ie voorbeelden van. De wens voor nationale vrede en vre de tussen de volkeren ligt er aan ten grondslag. Wat we 'kleine' vrede noe men, slaat op je eigen indivi duele en privé situatie. Die blijken we minstens zo ge wichtig te vinden, gezien de namen van onze hoeves al thans. Het 'Hof Weltevreden' tref je overal in Zeeland aan. Met ui teraard een Franse variant: 'La Ferme Bien Contente' (Zoutelande). Het valt trouwens op dat juist in Walcheren heel veel van die Franse en soms Latijnse namen voorkomen. Dat heeft met de eigenaren van de his torische buitenplaatsen te ma ken. Die rijk geworden men sen gaven graag exotische na men, dat stond gewichtig. Bij bijna iedere buitenplaats hoorde één of meerdere boer derijen, 'benoemd' door de ei genaren van de buitenplaats. Die verdwenen in de loop der tijden(geldgebrek), maar de boerderijen bleven. In de slipstream van de na men als 'Weltevreden' kwa men ook soortgelijke namen: 't Hof Fortuyn, Hof de Vruchtbare, Hof de Dankba re, Ons genoegen, De Ver wachting. En in die lijn van vrede en genoegen komt ook de landschappelijke variant aan de orde: 't Hof Welgele gen'. Die zijn er ook vele in Zeeland. Zijn tegenhanger komt ook voor: 'Ongelegen'. Bij Grijps- kerke heb je dan ook nog 'Goedgelegen', en 'Klein Goedgelegen'. 'De Goudmijn', 'De Parel' en 't Paradijs' wijzen op hoeves met zeer vruchtbare grond. Of, want dat komt ook voor, op het omgekeerde. Vooral op Zuid Beveland en in Zeeuws Vlaanderen hadden boeren nogal eens de gewoon te slechte, armetierige grond op spottende wijze met het tegenovergestelde aan te dui den. Gerard Smallegange

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2008 | | pagina 21