Warren Buffett: stap in aandelen Unilever slaat terug naar AH w vermogen door .eze crisis heen? Chinese leverancier Mattel failliet Handelstekort eurozone loopt fors op pzc Zaterdag 18 oktober 2008 1 5 Het is er volgens rijkste man ter wereld nu het juiste moment voor. new york - De werkloosheid stijgt, bedrijven krijgen het moei lijk en de krantenkoppen doen het ergste vrezen. Kortom, dit is het moment om in aandelen te stap pen. Deze wijsheid komt niet van een slecht geïnformeerde ama teur-belegger, maar van Warren Buffett, de rijkste man ter wereld en de grote baas van investerings vehikel Berkshire Hathaway. In Producent A-merken pareert campagne voor huismerk Albert Heijn. den haag - Unilever gaat de con frontatie aan met Albert Heijn. De A-merkfabrikant, producent van onder meer Unox, Conimex en Blue Band, pikt de lopende cam pagne voor het AH-huismerk niet. De supermarkt laat zijn klanten in de winkels de 'Pepsi-proef doen, waarbij een A-merkartikel in een blinde test wordt vergeleken met het huismerk. Dit onder het mot to dat het huismerk 'minstens zo goed, stukken goedkoper' is. Unile ver, de grootste fabrikant van A-merken, reageerde gisteren met een landelijke advertentiecampag ne onder de kop 'Ah, gaan we ver gelijken?' Daarin wordt AH om de oren geslagen met testen door 'on afhankelijke instituten', waaruit zou blijken dat Calvé-pindakaas echt de lekkerste is en de vaatwas- tabletten van Sun beter reinigen dan die van bijvoorbeeld AH. Nu de consument merkt dat de bood schappen het afgelopen jaar fors in prijs zijn gestegen en de economi sche vooruitzichten somber wor den, zetten de supermarkten hun huismerken extra in het zonnetje. Dit doen ze om de klant te laten zien dat die ook voor goedkopere boodschappen bij hen terecht kan. Bovendien verdienen de supers meer op 'eigen' huismerkartikelen. Unilever beschouwt AH's 'Pep si-proef als een regelrechte aanval op zijn bestaansrecht. A-merken moeten zich kwalitatief onder scheiden om de hogere prijs te rechtvaardigen. „Unilever toont ballen, dit had ik niet verwacht. Tot nu toe hebben ze onenigheid altijd in der minne geschikt en zijn ze de confrontatie niet aange gaan met de supermarkten. Blijk baar is de maat echt vol", zegt su permarktkenner Gerard Rutte van uwsupermarkt.nl. een ingezonden brief aan de Ame rikaanse krant The New York Ti mes schrijft Buffett dat het raar moet lopen, wil het inkopen van aandelen de komende jaren geen rendement opleveren. Hoe de beurzèn zich op korte termijn zul len gedragen, valt moeilijk te zeg gen. Maar dat aandelen op termijn winst zullen opleveren, staat wat hem betreft buiten kijf. „De finan ciële wereld is een puinhoop, zo wel in de Verenigde Staten als in het buitenland. De problemen zijn bovendien doorgelekt naar de alge mene economie en de lekken wor den nu flinke gaten. Op de korte termijn stijgt de werkloosheid, daalt de zakelijke activiteit en blij ven de krantenkoppen angst inboe zemen. Dus... koop ik Amerikaan se aandelen", aldus Buffett. De befaamde investeerder schrijft dat zijn koopgedrag is ingegeven door één simpele regel: „wees be vreesd als anderen inhalig zijn en De Amerikaanse topbelegger Warren Buffett geeft het advies om nu massaal aandelen te ko pen. „De economie is een puin hoop, dus koop ik ze", zegt hij. wees inhalig wanneer anderen be vreesd zijn." En bevreesd zijn be leggers momenteel, tot de meest doorgewinterde beurshandelaren aan toe, aldus Buffett. Warren Buf fett is groot geworden als de man die er een sport van heeft gemaakt om laag geprijsde aandelen in te slaan. Met een goed gevoel voor ti ming vergaarde hij op die manier miljarden. Die traditie zet hij nu voort met zijn persoonlijk vermo gen, juist op het moment dat de grote massa het bijltje erbij neer gooit. Op je geld blijven zitten is op dit moment ook niet verstan dig, schrijft hij. Overheden tasten nu diep in de buidel om de finan- ciële sector overeind te houden. Dat zal gepaard gaan met inflatie, waardoor de reële waarde van al die contanten zal kelderen. De geschiedenis van de vorige eeuw laat zien dat aandelen op ter mijn een goede investering zijn. Zo noteerde de Dow-Jonesindex in 1932 (tijdens de Depressie) een dieptepunt van 41 punten, een jaar later stond de index al weer 30 procent in de plus. Zo is het vaker gegaan en zo zal het ook in de toe komst gaan, aldus Buffett. Top Deutsche Bank ziet af van bonus frankfurt - De top van de Deutsche Bank ziet wegens de kre dietcrisis af van zijn bonussen. Be stuursvoorzitter Josef Ackermann zegt dit in een kranteninterview. De andere bestuursleden en de commissarissen volgen Acker- manns voorbeeld, lichtte een woordvoerder van de bank toe. Ackermann spreekt in het inter view over een 'persoonlijk teken van solidariteit' en zegt dat hij af stand doet van het geld 'voor me dewerkers die het geld harder no dig hebben dat ik'. Zijn bonus liep vorig jaar op tot 14 miljoen euro. Bank gemeenten heeft ook geld in IJsland den haag - De Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) heeft geld ge stald bij de in problemen geraakte IJslandse bank Kaupthing Bank. Dat heeft een woordvoerder giste ren bevestigd naar aanleiding van berichtgeving hierover in het dag blad AD. Het gaat om 2,5 miljoen euro, „een promille van het totale uitstaande bedrag van de bank", aldus de woordvoerder. „Klanten zullen er niets van mer ken. We hebben genoeg buffers om het op te kunnen vangen", voegde de zegsman van de BNG er aan toe. Te laat vergoeden stroomuitval beboet den haag - De Nederlandse Mede dingingsautoriteit heeft drie regio nale netbeheerders voor in totaal 1,5 miljoen euro beboet, omdat zij hun klanten niet tijdig hebben ge compenseerd voor stroomuitval. Het gaat om de bedrijven Rendo, Essent en Continuon. Dat heeft de NMa gisteren bekendgemaakt. Consumenten en ondernemers hebben bij een stroomstoring" van langer dan vier uur het recht op een standaardcompensatie. De net beheerders zijn verplicht bij de eerstvolgende jaar- of maandafre- kening na de storing de compensa tievergoeding te betalen. peking - De Chinese speelgoedfa brikant Smart Union, leverancier van onder meer de Amerikaanse concerns Mattel en Disney, is fail liet. Hierdoor zijn gisteren zeven duizend werknemers op straat ko men te staan, zo meldden de loka le autoriteiten in de stad Dong- guan. De werknemers hebben nog zeker zes weken loon van de fa briek tegoed. Volgens Chinese me dia is Smart Union in de proble men gekomen door de teruglopen de vraag uit de Verenigde Staten. luxemburg - Het handelstekort van de vijftien landen van de euro zone is in augustus opgelopen tot 9,3 miljard euro. Het handelstekort is aanzienlijk hoger dan in juli, toen het verschil tussen import en export een herziene 2 miljard euro bedroeg. Analisten hadden voor augustus een tekort van 6 miljard euro verwacht. In augustus vorig jaar realiseerden de landen die de euro als betaalmiddel hanteren nog een handelsoverschot van 1,5 miljard euro. Voor de hele EU kwam het handelstekort in augus tus dit jaar volgens eerste schattin gen uit op 27,2 miljard euro, tegen 16,1 miljard vorig jaar. Het zijn roerige tijden. Kredietcrisis, banken in zwaar weer, hoge olieprijzen, onzekere tijden voor onroerend goed en dalende beurskoersen. Dit is een tijd die vraagt om sturing van uw vermogen. Dat noemen we bij Van Lanschot 'Vermogensregieh Dat juist wij in staat zijn om u door deze woelige tijden heen te loodsen, bewijst ons lange bestaan. Van Lanschot overleeft al sinds 1737 financiële crises. Maak een afspraak met Wilbert Aarts, kantoordirecteur Goes, telefoon 06222 405 93 en ervaar hoe private Private Banking kan zijn. Ervaar het verschil. Van tanschot Bankiers www.vanlanschot.com/kantoren

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2008 | | pagina 15