Het zelfvoorzienend paradijs m wonemi@wegeinier.nl 35 wonen fj 024-3650509 PZC lialZaterdag 18 oktober 2008 Het boek Fred Sr Wilma in de Vinexwijk laat zien hoe je van je huis een zelfvoorzienend paradijs kunt maken. Bijvoorbeeld door zelf stroom op te wekken, water te zuiveren en groenten te verbouwen. En wat is leuker dan met hulp van ontwerper Piet Hein Eek je eigen stoel te timmeren? door Corine van Zuthem Tes Haverbroek zegde vo rig jaar haar baan als IT-er op om samen met haar man zelfvoorzie nend te gaan leven. Ze kochten een stuk grond van hec tare buiten de stad en een huis met een lage hypotheek. Op hun land lopen schapen en staan fruit bomen. „Ik vind het heerlijk om op deze manier te leven, de loop der dingen te zien voltrekken. Groenten oogsten, lammetjes slach ten: zoveel mogelijk zelf doen. In plaats van werken voor een ander, daar geld voor krijgen en dan maar kopen, kopen, kopen." Haverbroek komt aan het woord in Fred. Wilma in de Vinexwijk, dat binnenkort verschijnt. Het boek laat zien hoe je op een vrolijke ma nier autonoom en duurzaam kunt leven. Want: 'Zou het niet heerlijk zijn als je nauwelijks geld kwijt bent aan boodschappen en niet meer afhankelijk bent van bureau cratische instanties? Nooit meer in de file maar lekker brood bakken, honing klaren en wodka stoken?' De essentie van zelfvoorziening is dat je zelf voorziet in je primaire le vensbehoeften, zoals voedsel, wa ter en energie. Schrijfster Nienke Oosterbaan geeft het maar meteen toe: om het onderwerp hangt een zweem van geitenwollen sokken en zelfgebreide kriebeltruien. Aan de andere kant: dat we onze toilet ten nog steeds doorspoelen met drinkwater, lean natuurlijk niet meer. Waarom gebruiken we daar voor geen water uit de wasmachi ne of regenwater? 'Scheelt toch al gauw zo'n 43 liter drinkwater per In het zelfvoorzienend paradijs maak je ook je eigen meubels. Eventueel met een beetje hulp: bij het boek Fred Wilma in de Vinexwijk levert Piet Hein Eek een werktekening van zijn Edammer stoeltje. foto's ANP/PR persoon per dag', schrijft Ooster baan. Nog beter: Een composttoilet (foto 1). Alles wat je uitwerpt, wordt op gevangen in een reservoir. Na vier maanden is daar niet meer van over dan een kruiwagen vol com post. „Goed voor de tuin en de 100 euro aan rioolrechten steek je mooi in eigen zak." Nienke Oosterbaan omschrijft zelf voorziening als de ultieme combi natie van een goed leven, slimme technologische oplossingen en, en passant, ook nog een beetje milieu bewust handelen. En dat is gemak kelijker dan het lijkt, óók in een Vinexwijk. Een koelkast is bijvoor beeld helemaal niet zo onmisbaar. In een kelder of andere koele ruim te blijft eten zelfs beter bewaard omdat er minder voedingsmidde len verloren gaan. Koken? Zet een eenvoudige biogas installatie in de tuin. Het vergassen van de uitwerpselen van een paar stuks vee levert al voldoende gas op om voor het hele gezin te kun nen koken. Met een Solar Cooker (foto 2) oftewel zonnekoker wordt koken zelfs gratis. Tuin sproeien? Vang hemelwater op in een regenton (foto 3). Of nog beter: een hemelwatersysteem. Verlichting? De Corona, een solar led-lamp, zet overdag zonlicht om in energie en laat daar in de avond uren een led-lamp op branden. Is nog fraai design ook. Internet? Laat je computer werken op zonnepanelen (foto 4) en laadt je laptop op via een mobiele wind molen. Meubels? Die maak je zelf In het boek staan doe-het-zelf-klussen van gerenommeerde ontwerpers. Zo leverde Piet Hein Eek een werk tekening van zijn Edammer stoeltje (grote foto), dat uiteraard van sloophout gemaakt moet worden. 'Iedereen die rationeel is ingesteld, weet dat je niks moet weggooien', zegt hij in het boek. Roderick Vos maakte een ontwerp van een vaas, geïnspireerd op de ze- ventiende-eeuwse tulpenvazen. Zijn Vinex Tulpenvaas is gemaakt van restjes hout en oude flessen, want: 'Je hoeft geen aangekocht de sign interieur te hebben om smaak vol te wonen'. Nienke Oosterbaan: „Als het gaat om besparen, ben je al gauw ge neigd te denken dat het leven daar minder leuk van wordt. Want je moet van alles en mag niks meerT Tijdens het maken van het boek kwam ilc erachter dat duurzaam wonen óók luxe en hip kan zijn." Voor wie van zijn huis een com pleet zelfvoorzienend paradijs wil' maken, zijn in het boek workshops opgenomen waarbij met een knip oog de fijne kneepjes van het scha pen scheren, kippen slachten en boter maken uit de doeken wor den gedaan. „We kunnen ons nog amper redden zonder elektrische apparaten en hebben soms geen idee meer hoe producten gemaakt worden", zegt Oosterbaan. „Als de bank kapot is, kopen we gewoon een nieuwe. En als we honger heb ben, schuiven we een kant-en klaar-maaltijd in de magnetron. Maar zo moeilijk is het niet om zelf je brood te bakken. En het geeft een gevoel van vrijheid en on afhankelijkheid waar je heel geluk kig van wordt." Bffl Nienke Oosterbaan - Fred Wil ma in de Vinexwijk. Uitgeverij Snor. Prijs: 19,95 euro. FWi Reageren? redactie.wonen@wegener.nl Vereniging Eigen Huis helpt 'gedwongen bouwopzichters' Koop je een nieuwbouwhuis, dan moet je zelf vaak de rol van bouwop- zichter op je nemen. De Vereniging Eigen Huis schiet die 'opzichters' nu te hulp met een site waarop kopers elkaar vinden en samen een vereni ging kunnen oprichten. Vanaf elf le den kan de club gebruikmaken van de Nieuwbouwservice, die vervol gens contracten naloopt, adviseert en controles kan uitvoeren. De ser vice kost 495 euro per deelnemer. www.eigenhuis.nl- nieuwbouwservice Kapitaalkrachtigen en hoog opgeleiden willen 'klushuis' Wie wil er nog een kluswoning, een huis dat 'gerenoveerd dient te wor den'? Vooral kapitaalkrachtige, hoog opgeleide woningzoekers staan er voor open, blijkt uit onderzoek. Het idee een vervallen huis voor een la ge prijs te kopen en dat naar eigen smaak in te delen, spreekt 28 pro cent van de kapitaalkrachtige zoe kers aan. Hoe dat komt? Door hoge huizenprijzen en het grote aanbod klusprogramma's op tv. In totaal staan nog geen twee op de tien Ne derlandse woningzoekenden open voor de koop van een kluswoning. redactie.wonen@wegener.nl I 024-3650509 'Alle huishoudens verplichten om regenwater op te vangen' De Stichting Wetenschappelijk Na- tuur- en Milieubeleid vindt dat elk Nederlands huishouden regenwater moet opvangen. Dat kan bijvoor beeld via een regenwaterput of door de regenpijp te verbinden met een irrigatiesysteem naar gazon of tuin. Dat scheelt niet alleen drinkwa ter, stelt de stichting, maar is ook belangrijk om in de toekomst ram pen door regenwater te voorkomen. 1 Als hemelwater wordt 'omgeleid', stromen rivieren minder snel over. www.swnm.nl Regenwater opvangen voorkomt overstromingen. foto GPD

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2008 | | pagina 135