Een gezond en natuurlijk rommeltje 33 wonen Hoe verwijder ik de groene aanslag van mijn Wordt het huiten kouder, dan hebben wij binnen oprit? Het is daar in het najaar altijd glad. last van koude benen door tocht, (deel II) I woBien@wegener.nl S 024-3650509 PZC Zaterdag 18 oktober 2008 Het zit allemaal tussen de oren. De ene tui nier kruipt in de herfst bij de kachel en geniet van ronddwarrelend blad. De ander krijgt jeukende han den en trekt als een dolgedraaide schoonmaker met hark en schaar de tuin in. Wég met die troep. Hovenier Janneke van der Brugge uit Olst heeft klanten uit beide ca tegorieën. Zelf is ze niet gechar meerd van al te fanatiek opruimen in de herfst. „Dat winteridaar ma ken is een typisch Hollands ver schijnsel. Het moet allemaal netjes. De buren mogen vooral niet den ken: wat een zootje is het daar." Maar dat 'zootje' is wel hoe de na tuur het bedoeld heeft. „Afgestor ven plantenresten geven de plant bescherming tegen vorst. Er krui pen beestjes tussen om te overwin teren. Het bladerdek isoleert. Ik snap best dat mensen het graag net jes willen. Daarom denk ik dat je een middenweg moet zoeken. Wél een beetje opruimen zodat je je niet ergert, maar ook de natuur in haar waarde laten." Volgens Van der Brugge kun je bij een kritisch ommetje door je tuin best dingen vinden die weg mo gen. „Een hosta, daglelie of tuinge- ranium bijvoorbeeld. Dat zijn plan ten die niet stevig en houtig zijn, maar sappig blad hebben. Bij de door Jan van Mullem "4 redactie.wonen@wegener.nl |jg| 024-3650509 Herfst, de bladeren vallen. Voor velen het startsein om de tuin winterklaar te maken. Gewapend met hark en snoeischaar gaan ze hun hofje te lijf tot er geen blaadje meer ligt. Maar wie een beetje rommelig niet erg vindt, kan het zichzelf beter makkelijk maken. Aangeharkt staat netjes, maar de tuin is er niet bij gebaat, door Fredertke Krommendijk eerste nachtvorst wordt het snot. Die kun je best afknippen, dat staat netter. Ook kun je, als het blad van struiken en bomen is, kij ken of er takken raar uitsteken. Als iets je stoort, haal je het weg." Van sommige planten moet je weg blijven met de snoeischaar. Lava- tera bijvoorbeeld, met haar mooie teerroze bloemen, is in een jaar weer opgekomen uit het niets tot wel 2 meter. Snoei je die nu hele maal terug en het gaat vriezen, dan neemt de vorst de rest te grazen, waardoor ze dood kan gaan. Ook de bekendste hortensia's, die met de roze bollen, lijden aan dit euvel. „Maar sommige struiken hebben enorme scheuten, zoals de vlinder- struik. Daar kun je in de winter somber van worden. Dan adviseer ik om ze tot de helft vast in te kor ten, gewoon voor het oog. In het voorjaar snoei je ze korter terug." Volgens de tuinvrouw is het wegha len van alle gevallen bladeren en het wegsnijden van alle stelen 'te gennatuurlijk'. „Als je alles kaal maakt, stel je de planten en de grond helemaal bloot aan de ele menten. Met de regen spoelen veel voedingsstoffen uit de grond. Bo vendien wordt je tuingrond, als je steeds alles weghaalt, stof. De grond heeft geen structuur en daar door kan hij geen vocht en voe ding vasthouden." Wie toch van aangeharkt houdt, doet er dus goed aan structuur te rug te brengen in de aarde. Zelf brengt Van der Brugge in oktober of november een laag compost van 5 centimeter op in de border. „Dat hoef je er niet door te werken, dat doen de beestjes wel. Dan heb je het voor het oog netjes, maar is de tuin toch beschermd en je verbe tert de bodemstructuur." In het voorjaar geeft ze dan nog een lekke re hap goed verteerde stalmest, voe dend en structuurverbeterend. Nog een voordeel: in de planten die ze laat staan, overwinteren lie veheersbeestjes, prima luizenbe strijders. „Als je alles rigoureus afknipt, ont zeg je jezelf veel moois. Het grote wiel van een kruisspin tussen twee stelen, rijp aan de hoge grassen, sneeuw op de plantensilhouetten, dat is zo prachtig." Van der Brugge gebruikt de herfst ook om echt vorstgevoelige plan ten onderdak te krijgen. De dahlia knollen worden na de eerste nacht vorst uitgegraven en drogen dan een paar dagen vorst- en tochtvrij. Daarna gaan ze in puinzakken, te koop bij de bouwmarkt. Die laten lucht door, geven bescherming te gen uitdrogen. „De zakken zet ik vorstvrij weg. Zo doen we het alle maal bij de Dahliavereniging." Reageren? redactie.wonen@wegener.nl Een paar weken geleden hadden we het in deze rubriek over algenaan- slag op dakpannen. Van daar is het een kleine stap (ahum, don't try this at home, kids!) naar het terras. Want ook dat gaat nog wel eens verbor gen onder zo'n groene laag. Zo ook de oprit van de familie Van Dorema- len. De klinkers in hun schaduwrijke oprit zijn in het najaar altijd glad en groen. Van die aanslag willen ze af. Hoe? Nou, wondermiddelen bestaan niet. Al zweert terrasspecialist Ber- kum Beton, bij wie ik eind vorig jaar al eens aanklopte met dit probleem, bij Biomos. Dit product belooft de aanslag voorgoed te verwijderen. Huishoudmiddeltjes als groene zeep of azijn worden op 'klus- en vlekken- sites' als www.omaweetraad.com voorgeschreven. Goedkoop en al leen al daarom een poging waard. Vaak is dit soort (hardnekkige) aan slag overigens het gevolg van slech te afwatering. Wellicht kan die afwa tering nog worden verbeterd, al moet daar eigenlijk al bij de aanleg rekening mee worden gehouden. 's Avonds trekt 'tocht' over de vloer in huize Verheijden. Het gevolg: kou de benen. Twee weken geleden ga ven wij de familie al tips. Dicht kier tjes, adviseerden wij onder meer. A. Hageman, service-installatietech nicus van beroep, meldde ons later dat deze problemen vooral voorko- mem bij mensen die overdag de thermostaat laag zetten, 's Avonds, bij thuiskomst, moet de tempera tuur snel omhoog. „Dit duurt even omdat de muren en het interieur ook koud zijn. De ketel stookt flink op en radiatoren voelen heet aan. Door het grote temperatuurverschil (koude omgeving/hete radiatoren), ontstaat dan een trek door de woon kamer heen. Dit is niet zozeer tocht, maar door de radiatoren wordt van onderaf koude lucht aangezogen en van boven warme lucht afgegeven." Een 75-jarige dame - we zijn haar naam kwijt - had een andere lezing. „Het is de bloedsomloop. Bij ouder worden en minder bewegen, horen koude voeten." Of ik dat ook aan de Verheijdens wil doorgeven. Bij deze. Hovenier Janneke van der Brugge ruimt haar tuin in de herfst niet al te fanatiek op. „Een 'zootje' is hoe de natuur het bedoeld heeft." foto Ab Hakeboom Tips Jasimeke voor de herfsttuin Houd het gazon regelmatig blad- vrij, dat kan verstikken onder een te dik bladerdek. Maai na half oktober het gras niet meer. Dek de vijver af met een net of zet er laag gaas omheen zodat er niet teveel blad inwaait. Anders regelma tig blad wegscheppen. Knip in een echt grote tuin wel vast een deel van de vaste planten weg, anders kom je in het voorjaar om in het werk. Het klimaat verandert. Daardoor kunnen planten die tien jaar gele den geheid doodvroren, nu wel overleven. Janneke's tip: de Leyceste- ria formosa (in het Engels 'Grand mothers earrings'), een struik met bedauwd groene takken en mooie hangende bloemen. Als ze de eer ste winter overleeft, houdt ze het in ons huidige klimaat jaren vol. Sommige planten die in de tuin blij ven, hebben extra zorg nodig. Ge bruik als winterdek geen plastic. Daaronder gaat het broeien en rot ten. Natuurlijk materiaal als stro, blad, of zelfs een losse wollen sjaal werken beter. Maak een blikvanger, bijvoorbeeld een buxusbol, extra mooi door hem nu nog een keer strak in mo del te brengen. Straks een dekentje sneeuw erop, niemand die nog naar de minder nette dingen kijkt.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2008 | | pagina 133