won@n3o Duizendblad De matras kan in de was Skygarden PZC Zaterdag 18 oktober 2008 mm m •ftS&U- MÏ mmm mm 7*3 O 7s 7n Achillea Wesersandstein. foto Romke van de Kaa Een duizendpoot heeft lang geen dui zend poten en ook het blad van. duizendblad is in minder dan duizend segmenten verdeeld. Duizendblad is een plant die je in de wegberm ziet groeien. Het valt me op hoe de bloemen van die plant, Achillea millefolium, in kleur van elkaar ver schillen. Naast de gewone, vuilwitte bloemen die in de meer derheid zijn, kom je ook allerlei schakeringen tegen van roze en rood. Een opgelegde kans voor een kweker. Die hoeft de donkerste exemplaren maar te selecteren en hij heeft de ba sis voor een goede tuinplant. Dat is ook gebeurd. Door de in zet van vaste-plantenkwekers en snijbloemenkwekers is er een grote verscheidenheid aan kleuren en vormen ontstaan, Nu worden aan een goede snijbloem andere eisen gesteld dan aan een goede tuinplant. Een snijbloem moet een stevi ge stengel houden en daarnaast lang mooi blijven op water. De plant moet goedkoop te kweken zijn, het liefst uit zaad. Een goede tuinplant daarentegen, moet een aantal jaren on gestoord in de tuin kunnen staan. En daar lopen de belan gen uiteen. Veel achillea's die op de markt worden gebracht, gaan in de tuin maar een paar jaar mee. Dat verklaart het grote verloop in variëteiten van ge kweekt duizendblad. Namen van planten die tien jaar geleden in de top tien stonden, zijn nu verdwe nen. Daarnaast is ons inheemse duizendblad ge kruist met weinig winterharde uitheemse soorten. Waarom deze lange inleiding? Om te waarschuwen voor het feit dat u er niet op moet rekenen dat het door u geplante duizendblad een paar generaties meegaat. Klein gebrek geen probleem? Dan geef ik u een selectie van de minst zwakke soorten. Maar zelfs een relatief langlevend duizend blad bereikt na een jaar of drie de middelbare leeftijd, waarna de bloei terugloopt. Opgraven en opnieuw planten in verbeterde grond is dan het devies. Achillea Credo is een hoge achillea met stevige sten gels. Het is een kruising van Ernst Pagels, een legen darische plantenveredelaar uit Noord-Duitsland. Zijn 'Cre do' bloeit met zachtgele schermen aan stevige stengels van meter hoog. 'Credo' heeft in ieder geval zijn schepper over leefd, want Ernst Pagels overleed begin vorig jaar. Een tweede achillea waarvan de naamgever niet meer leeft, is 'Lucky Break'. Het is een plant van ongeveer 8o centime ter hoogte met citroengele bloemen die naar donkerder geel verbloeien. Het blad is zacht grijs. De plant is bij toeval ont staan. Engelsman Christopher Lloyd vond hem 'plots' in zijn eigen tuin. Lloyd overleed in 2006. Als Lucky Break' na de bloei wordt teruggeknipt, bloeit hij nog een tweede keer. Achillea Wesersandstein bloeit in allerlei verschillende tinten van geel, zalmroze en baksteenrood. Het was een van de po pulairste variëteiten in de jaren tachtig, maar tegenwoordig kom je 'Wesersandstein' zelden tegen. De plant is ten onder gegaan aan 'vermeerderingsziekte': het verschijnsel dat plan ten die jarenlang worden gescheurd, zwakker worden. Nieuw is ie niet. Maar dat maakt de Skygarden (Marcel Wanders, 2007) niet minder aantrekkelijk. Op de woonbeurs in Amsterdam bleek hoe zeer deze plafondlamp tot de verbeelding spreekt. Fabri kant Flos (www.flosweb.nl) had de Skygarden 1 (doorsnee 60 cm; 1.666 euro) en zijn grotere broer Skygarden 2 (90 cm; 2.342 euro) in haar stand opgehangen. Onno dig om te zeggen dat de blikken vooral naar boven waren gericht. Een paar wapenfeiten: de half ronde gipsen kap is wit van bin nen met reliëf Van buiten zijn er meer kleuren mogelijk: donker bronskleurig, glanzend zwart, glanzend wit of mat goud. Wan ders liet zich inspireren door de sierlijke ornamenten aan het pla fond in zijn woning. Toen hij ging verhuizen en afstand moest doen van zijn geliefde 'hemelse tuin', besloot hij die mee te ne men in de vorm van deze lamp. Matrassen zijn moeilijk te reinigen. Zo niet de matrassen van het Nederlandse merk Phi-ton. Die kunnen onder de douche worden gewassen. Toch is het systeem in eigen land amper opgepikt. Daarin komt volgens bedenker Marlou Smit verandering, door Paul Geerts Het bedrijf van Smit heeft sinds de oprich ting drie jaar geleden voet aan de grond ge kregen in 24 landen. Phi-ton (spreek uit: fiton), deze maand nog vertegenwoordigd op- de woonbeurs in Amsterdam, is een bijzonder merk. Alleen al het uiterlijk van Hét Bed, de topper in de collectie, spreekt boekdelen. Ontwerper is Fried-Jan Unger, vol gens Smit 'een natuurtalent dat aanvoelt wat er in de markt leeft'. Wat het meest opvalt aan het bed, is het ontbreken van een onderfra me. „Daardoor kun je het oneindig verstellen", noemt Smit als belang rijkste voordeel. „Het bed rust in het midden op een 20 centimeter brede poot. Onder het frame zit ten vier motoren in een rechte lijn die tevens de draagconstructie vor men." De vormgeving valt wereldwijd in de smaak, getuige de vijf designprij- zen die zijn toegekend. Zo sleepte het ontwerp de Good Design Award in de wacht, de belangrijk ste designprijs van Amerika, uitge reikt door het Atheneum Museum of Architecture and Design. „Ter wijl het bed in Amerika toen nog niet eens op de markt was." Niet alleen het uiterlijk is revolutio nair. Unger is volgens Smit uiter- wonen@wegener.nl 024-3650509

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2008 | | pagina 130