u Spoorzoeken met je oren 25 reizen In het Klankenbos ritselt, knispert en galmt het van de raadselachtige geluiden. Daar in het Belgische Neerpelt ging Ray Simoen op ontdekkingsreis. Graadmeter Wintersporter zoekt afwisseling en sfeer •f5 1REISRRDRR reizen@wegener.nl 024-3650360 PZC Zaterdag 18'oktober 2008 Een piramide van 44 don- kergeverfde houten krat jes, ergens midden in een bos bij het Belgische Neer- pelt. Even kijken wat dat voorstelt. Ineens beginnen de krat jes, die op roestige veren pootjes staan, hevig te trillen. Alsof een on zichtbare hand ze in beweging zet. Het houten gevaarte piept, jankt, trilt en schudt als een dolleman. Elk moment dreigt de stellage in el kaar te donderen. Maar naarmate je verder van de vibrerende kratjes wegloopt, wordt het rustiger. Gein tje uithalen: er stiekem op afslui pen en kijken wat er gebeurt. Alsof de kratjes ogen hebben, beginnen ze langzaam weer te piepen en te schudden op hun poten. Springtime in a small town heet de ze installatie, legt Herman Baeten glimlachend uit. Baeten is direc teur annex 'boswachter' van het Klankenbos, een bos van 4 hectare met geluidgrapjes en -raadsels dat drie jaar geleden bij Neerpelt is aangelegd. De Springtime is een van de acht klankinstallaties in het muziekbos. Het werkt op de trillin gen die de bezoekers veroorzaken in het bos. „Kleine bewegingen lei den tot onvoorspelbare klankbeel den. Vandaar dat de kratjes steeds andere geluiden voortbrengen als Met de 'Konverstionen' kan op een bijzonder manier met elkaar worden ge communiceerd. foto Erwin Stache je ze nadert", vertelt Baeten. Bezoekers kunnen zelfstandig of onder begeleiding van een gids op ontdekkingsreis door het Klanken bos gaan. Met je oren als kompas. „Je kunt ook gaan schatzoeken, met behulp van een landkaart. El ke schat heeft zijn eigen geluid." In de houten keet van 'Radio Forest' (Radio Bos) liggen enkele apparaten die je kunt gebruiken bij je tocht. Zoals een stethoscoop, waaraan twee holle, plastic draden zitten. Aan het uiteinde van de dra den zijn twee grote trechters vast gemaakt. „Als je in de linkertrech ter praat, hoor je alleen met je lin keroor", vertelt Baeten. Er is een stethoscoop die verbonden is met een holle, plastic pin. Die kun je in de grond steken en dan hoor je wat voor geluiden er ondergronds allemaal zijn. Niet alles wat je hoort, kun je ook zien. Niet alles wat je ziet, kun je ook horen. Sterker, niet alles wat je hoort is 'echt' geluid uit het bos. Je oren gaan nog net niet tuiten van ongeloof als je weer een onbekend geluid opmerkt. Niet ver van de 'trilkratjes' en het houten keetje ligt een kolossale roestbruine buis: het lijkt nog het meest op een pijp uit een mega-or- gel. Via een ronde deurplaat kom je in de buis. Een volwassene kan er net in staan. Het is binnen pikke donker. Ineens komt een windtur bine op gang en blaast lucht door de buis. Je hoort geen tonen, maar je Voelt ze. „Zo voel je wat er ge beurt als je bijvoorbeeld een mier bent die in een orgelpijp terecht is gekomen", vertelt Baeten. Door de deur verder open of dicht te ma ken, creëer je andere tonen. Twee ijzeren huisjes staan op de oevers van het beekje de Dommel dat zich door het bos slingert en zijn naam geeft aan het provinciaal domein De Dommelhof, waarvan het Klankenbos deel uitmaakt. De huisjes vallen op door hun roestige kleur en hun vorm; het lijken wel vogelhuisjes. Koperdraad verbindt de twee ruimtes. Aan de bomen er naast hangen kleine, ijzeren kast jes, ook in de vorm van huisjes. Wie in de ijzeren huisjes op een van de oevers gaat staan, hoort een sonoor geluid, vermengd met het gekwetter van vogels en het rui send beekje. Rustgevend en raadsel achtig tegelijk. Baeten ontsluiert het geheim van The Houses of Sound, zoals deze installatie heet: „Enkelvoudige tonen worden via een microfoon door de koperdraad gestuurd. Daardoorheen wordt het geluid van de omgeving, opgevan- gen door de microfoons in de kast jes in de bomen, gemengd." Na al die hoorbare sensaties is een zitbankje met uitzicht op een sta tig landhuis zeer welkom. Ha, daar begint een specht te hameren. Waar zit hij? Hé, daar is er nog een aan het timmeren. Gek, ze steken elkaar aan. Rechts lijkt er ook een zijn snavel in een boom te zetten en links is er nog zo'n timmerman met vleugels aan het werk. Hoe kan dat ineens? Herman Baeten haalt lachend zijn schouders op. „Dat is het geheim van deze instal latie. Je ziet niet wat je hoort. En w wat je hoort, zou wel eens geen echte specht kunnen zijn. Maar wat is echt en wat is nep?", fluis tert hij op geheimzinnige toon. Informatie: Klankenbos, Provinciaal Domein, Toekomstlaan 58, BE-3910, Neerpelt, telefoon 0032-11610510. www.musica.be Reageren? redactie.reizen@wegener.nl Wekelijks vragen we lezers om hun mening. Ditmaal zijn we benieuwd naar uw reactie op de vraag: Hoe bepaalt u wat een goede winter sportbestemming is? Wintersport draait om prachtige pistes, een dik pak sneeuw en een lekker zonnetje. Elk jaar zoeken ruim miljoen Nederlanders gezellig heid en/of sportiviteit op in de sneeuw. De een gaat fanatiek snowboarden terwijl de andere wintersporter voor de après-ski gaat. Wat we gaan doen, bepaalt voor een belangrijk deel onze favo riete wintersportbestemming. Dit blijkt uit de reacties die lezers via ReisRadar.nl gaven. „Bij het be palen van een goede wintersport bestemming is voor mij de sneeuwzekerheid van belang. Daarom kies ik altijd een gebied waar het mogelijk is hoger van 2.000 meter te skiën. Vervolgens speelt dan de variatie van het ge bied mee. Kan ik dagelijks via an dere pistes afdalen? Uiteraard is ook de bereikbaarheid van de pis tes belangrijk. Ik geef de voorkeur aan het plaatselijk skitransport bo ven het gebruik van de eigen au to. Aan de accommodatie stel ik geen hoge eisen: een goed bed is het belangrijkste. Ik ga voor de sport, après-ski is voor mij onbe langrijk", zegt lezer Rob Hanou. Wintersport wordt vaak gezien als een extraatje bovenop de zo mervakantie. Het is dus belangrijk dat het niet te duur is. „Ik ben op zoek naar een bestemming met een redelijke prijs en niet een mondain gebied", laat mevrouw Van Esveld weten. Zij gaat daar om buiten het seizoen op winter sport, maar wel naar een sneeuw zeker gebied. Anderen pakken juist helemaal uit met de wintersport vakantie. „Elk jaar met kerst gaan we met de hele familie twee weken naar hetzelfde luxe chalet in Oosten rijk. We vinden het belangrijk dat er een open haard en een sauna aanwezig zijn. Overdag met z'n allen gezellig skiën en 's avonds lekker uitge breid eten en drinken. Die weken gaan we helemaal los en is niets ons te gek", geeft B. van Hoogten aan. Er zijn veel reisprogramma's op televisie en ze zijn steeds vaker gericht op duurzaam reizen. Daarom is de redactie van ReisRadar benieuwd naar uw antwoord op de vraag: Wilt u ook uw mening geven, of heeft u nog tips voor ons? Ga naar www.reisradar.nl en doe mee met de Graadmeter! Of stuur direct uw reactie naar graadmeter@reisradar.nl De bestemming van een wintersportvakantie wordt niet aan het toeval overgelaten. Dat blijkt uit de uitslag van de poll op de website van ReisRadar. Daarin vroegen wij u: Hoe kiest u een goede wintersportbestemming? '^fotolANR Ik zoek op internet Ik ga elk jaar naar dezelfde bestemming Ik vraag het aan vrienden Ik gok het erop 52% 42% 6% 0% Wie in de kolossale buis stapt, voelt zich als een mier in een orgelpijp. foto's Hans van Koolwijk

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2008 | | pagina 123