ii spectrum PZC Zaterdag 18 oktober 2008 Om meer mensen te stimuleren de auto te laten staan, kon iedereen die eind september met de fiets naar het werk of de studie in Amsterdam ging, een week lang 5 euro per dag verdienen. Het was een initiatief van het ministerie van Verkeer en Waterstaat, de gemeente Amsterdam en de Fietsersbond. voorspelt hij. „We moeten alleen uitkijken dat we niet verder doorslaan. Belonen is een methode die je vooral gebruikt om minkukels, verslaafden, honden en kinde ren iets te leren. Doel daarbij is dat je uit eindelijk geen beloning meer nodig hebt om hen goed gedrag te laten vertonen." Het is wel heel treurig dat iedereen tegen woordig voor normaal gedrag moet wor den beloond, constateert Spangenberg met verontwaardiging. „Bovendien bestaat daarbij het gevaar dat mensen straks alleen nog iets sociaal wenselijks doen als ze er iets voor krijgen. Dat werkne mers hun werkgever vra gen: 'Hoeveel bied je als ik ga fietsen?' Of dat we ieder een belonen die geen diefstal pleegt. Als we niet uitkijken, worden we hebberds die sla pend rijk worden. Bijna dan, want je moet er blijkbaar wel voor fietsen." Terwijl een groepje fiet sers vlak voor het vertrek van de Hempont als aasgieren op het fietscheckpoint af stormt, loopt David Wessels grijnzend de veerboot op. Hij is inmid dels 20 euro rijker en niet om dat hij de auto daarvoor spe ciaal liet staan. „Ach", zegt de student, „ik heb een nieuwe fiets ketting nodig, dit is mooi meege nomen."

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2008 | | pagina 107