5 spectrum Een bestseller schrijven; hé, dat kan ik ook! RUDEN RIEMENS FOTOGRAFIE hoogwerkers PZC Zaterdag 18 oktober 2008 Met regelmaat word ik gemaild of ge beld door mensen, die aan het schrij ven zijn geslagen en mij om een oor deel vragen. Hoe graag ik op al die ver zoeken zou ingaan, tijdgebrek maakt dat onmoge lijk. Het is niet anders, mijn leven is nog steeds een door vele bezigheden goed gevulde koek, er is geen ruimte om mij intens bezig te houden met het werk van anderen, hoe leuk dat ook zou zijn! Ik verwijs dan altijd naar de schrijfopleidingen in ons land, die tegenwoordig een bloeiend bestaan leiden. Toch krijg ik met enige regelmaat boeken toegestuurd, die op de moderne manier zoals 'wri ting on demand', via het internet zijn gedrukt, er prachtig uitzien en zeker tot lezen noden. En wat ook duidelijk is, het autobiografische verhaal staat bij de schrijvers hoog genoteerd. Hoe nieuwsgierig ik ben, mijn gedisciplineerd schrijversleven en de deadline houden mij weg van het mij verliezen aan deze onbekende vergezichten op papier. Nu zijn er gelukkig literaire agenten, die altijd open staan voor nieuw werk van nieuwe schrij vers. Eén daarvan is Paul Sebes, van Sebes en Van Gelderen, een gerenommeerd bureau waar men dagelijks vele manuscripten ontvangt van hoopvol le nieuwe schrijvers. Paul Sebes is op het ogenblik de succesvolste literair agent van Nederland. Door hem opgeleide of ontdekte schrijvers vinden stee vast onderdak bij voorname uitgeefhuizen. Nu heeft hij dan een gids geschreven voor de begin nende schrijver met de wervende titel Bestseller. Ook geeft hij schrijfworkshops en een cursus 'Lite rair debuteren'. Hij plukt geregeld zijn vrucht, wanneer er weer een van zijn discipelen is onder gebracht bij een degelijke uitgever, zoals ook bleek bij de presentatie van zijn boek, waar al dat vers ontdekte en uitgegeven literaire vlees vrolijk rond liep om het verschijnen van Bestseller te vieren. En hoewel Paul Sebes zelf intense afkeer voelt bij het nogal eens waarderend geuite cliché: 'het leest als een trein!', moet mij van het hart dat zijn eigen boek óók leest als een trein! Bestseller begint met het hoofdstuk: 'Weet waar je aan begint: tien tips', waarvan er twee mij bijzonder aanspreken. 'Sans gêne: schrijf schaamteloos', en 'Manipuleer de wer kelijkheid: wat je schrijft is nep'. In hoofdstuk 3: Het schrijven zelf: eindelijk aan de slag, is de tip: 'let op leestekens', nog steeds een waarschuwing voor mijzelf. Door het schrijven van meer dan honderd scenario's heb ik de rare gewoonte ont wikkeld om zogenaamde 'luftpauses', via het ge bruik van geweldige hoeveelheden puntjes aan te geven. Wanneer een scenario voor het eerst door de acteurs werd gelezen, wilde ik door middel van die 'luchtpunten' als het ware de adempauzes in de tekst duidelijk maken. Uiteindelijk werd ik nog al berucht door die puntjes. En daar ik in mijn boekmanuscripten die punten ook veelvuldig aan bracht, dreef ik mijn uitgever menigmaal tot grote wanhoop wanneer hij weer een vers werk van mij, doorspekt met eindeloze hoeveelheden stip pels, ter redactie ontving! Uit pure ijdelheid citeer ik hier mijn eigen bijdra ge aan Bestseller, "zoek de redacteur die bij je past. Het is een kwestie van chemie. Luister goed naar zijn of haar kritiek. Wees niet eigenwijs. En durf vervolgens totaal eigenwijs te zijn. Op het snijvlak van dat spanningsveld ontstaat jouw boek." Amen.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2008 | | pagina 101