Docent dupe regelgeving Brandweerauto kan spuitgasten niet dragen Van Jole Zendervolgorde tv op de schop Spectrum Spijkerbroeken sieren Euromast 13° Bewolkt ZATERDAG Leraren door strengere gedragsregels vaker niet aan de bak. DEN HAAG - Docenten krijgen steeds moeilijker een verklaring van goed gedrag, doordat de regels hiervoor strenger zijn geworden. Het aantal geweigerde Verklarin gen Omtrent het Gedrag (VOG) is daardoor toegenomen van acht tien in 2004 naar 117 vorig jaar. Dat blijkt uit onderzoek van de Al gemene Onderwijsbond (AOb). Sinds 2004 wordt bij de uitgifte van de verklaringen niet alleen meer gekeken naar veroordelingen maar ook naar aangiften en nog lo pende zaken. Zo moet worden voorkomen dat pedofielen op scho len hun slag kunnen slaan. Volgens de AOb zijn docenten die in het verleden onterecht zijn be schuldigd van misbruik of mishan deling, hiervan de dupe. Zij zou den soms jarenlang niet meer aan het werk komen doordat een onte rechte aanklacht hen tijdenlang kan blijven achtervolgen. Een woordvoerder van justitie ontkent met klem dat een valse aanklacht kan leiden tot het weigeren van een Verklaring Omtrent Gedrag. De bond ziet bovendien dat steeds meer scholen nieuwe docenten om een verklaring van goed ge drag vragen, waardoor automa tisch ook het aantal afwijzingen in absolute aantallen toeneemt. Hoe wel het aantal afwijzingen fors stijgt, ligt het aantal geweigerde VOG's nog altijd onder de 1 pro cent van de aangevraagde verkla ringen. De AOb denkt dat het aan tal afgewezen verklaringen de ko mende jaren verder stijgt, omdat ook het aantal scholen dat waarde hecht aan een VOG blijft toene men. „Het is goed dat scholen geen risico meer nemen, maar het mag niet zo zijn dat onschuldige, bevlogen docenten daardoor niet meer aan het werk_ komen", aldus een woordvoerder van de Algeme ne Onderwijsbond. KORTGENE - De brandweer op Noord-Beveland heeft een pro bleem. De brandweerwagen van hulppost Kortgene, helemaal niet zo oud, kan niet méér dan vier manschappen vervoeren. De rest moet er in een auto achteraan. De zwakke basis van de auto kwam aan 't licht toen de gemeen te eenzelfde bluswagen voor Wis- senkerke wilde bestellen omdat die zo goed beviel. Uit ingewon nen adviezen tijdens het bestellen bleek dat de wagen bij volle bepak king door de assen gaat. Die ont dekking leidde tot de maatregel in Kortgene. www.vanjole.com Word ook abonnee! Zie bon op pagina 2 of bel gratis 0800 - 0231 231 Advies en Management MIDDELBURG - Energiebedrijf Delta gaat de kabelfrequenties verande ren. In de nacht van 10 op 11 no vember krijgen alle zenders een an dere frequentie, waardoor deze op nieuw ingesteld moeten worden op het tv-toestel. De energieleve rancier begint vandaag de campag ne 'Haal de ruis van je buis', om klanten voor te bereiden op de gro te operatie. Het is de eerste keer dat in Zeeland de zendervolgorde wordt omgegooid. Delta doet dit om de kabel klaar te maken voor sneller internet en meer HD-tv. pagina 2/3: ouderen en perso neel als vrijwillige 'monteurs' pagina 3: commentaar Gedrag leraar wordt terecht streng beoordeeld reageer op www.pzc.nl Aboutaleb past prima bij Rotterdam oneens 1^49% aantal reacties: 484 ROTTERDAM - Honderden spijkerbroeken hangen aan de Euromast in Rotterdam. De broeken wer den gisteren opgehangen met als doel geld in te zamelen voor Kinderen Kankervrij (KiKa). De ac tie is een initiatief van studenten van Hogeschool INHolland. Honderden mensen onder wie veel be kende Nederlanders doneerden hun spijker broek. De broeken worden geveild, de opbrengst gaat naar KiKa. foto Robin Utrecht/ANP BB'itVltTTIBBHBi Zeeland: 2, 3, 25 t/m 37; Binne- land: 4, 5 en 6; Buitenland: 7 en 8; Meningen: 10 en 11; Economie: 14, 15 en 16; Buitengebied: 19, 20 en 21; Cultuur: 38; Dagagenda: 39; Sport: 41 t/m 47 WALCHEREN Geen depressie door recessie 16 okl 248.04 -14,96 18 oktober 2008 - PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT - 250e jaargang nr. 249 Een haarwerk maakt een groot verschil - los nummer 1,45, zaterdag 2,10 Oesters raken in de verdrukking ga ereisburo.nl vrinvrin Onnaar0" 220 winkels www.globereisburo.nl gaat nét even verder

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2008 | | pagina 1