Aanpak bonus 'wassen neus' 21 fËÉiflStek, ÉÊBSÊÊÊÊÊBÈ jÉSm m t^rmSF mêt Alle Nederlandse voetbalclubs door 'Maak natuur beter toegankelijk' m Wanhoopsactie leidt tot verkeerschaos KRAS.N «saEftsa» mfism Bit&SS&EÊf #¥>iiarfM ÉgSTfmï ••- JH9 -■ -T- -'.•;' 11' HET WEER: Regen Morgen bij de PZC: special over de Sloelijn Vrijdag 3 oktober 2008 - PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT - 250e jaargang nr. 236 - los nummer 1,45, zaterdag 2,10 WALCHEREN Deskundigen vinden plan minister Bos niet ver genoeg gaan. door Gert van Harskamp DEN HAAG - Minister Wouter Bos van Financiën reageert welwillend op een PvdA-plan om slecht pres terende bankiers hun bonus te la ten inleveren. Bos wil echter vast houden aan zelfregulering: de te rugvordering moet worden overge laten aan de Raad van Commissa rissen van de bank en niet worden afgedwongen door de toezichthou der, zoals De Nederlandsche Bank. Als banken de onterecht uitgekeer de bonussen toch ongemoeid la- ten, kan de wet altijd nog worden veranderd, stelt Bos. Deskundigen op het gebied van be- drijfsbestuur noemen de aanpak van Bos een 'wassen neus'. „Tot op heden is gebleken dat zelfregu lerende maatregelen in de finan ciële sector niet werken", zegt Hans Strikwerda, hoogleraar in tern bestuur aan de Universiteit van Amsterdam. Strikwerda wijst op ABN Amro. De bank zwaaide na de overname door Fortis top man Rijkman Groenink uit met bijna 30 miljoen euro, terwijl het bankconcern beneden de maat presteerde. Falende topbankiers zullen ge- woon een bonus krijgen wanneer Bos het bonussysteem overlaat aan de commissarissen. Dat ver wachten deskundigen. Deze week is ophef ontstaan over de bonus die voormalig Fortis-top- man Herman Verwilst kan opstrij ken. In het geval Fortis is de over heid gerechtigd op te treden, zeg gen deskundigen. De overheid is na de financiële injectie immers aandeelhouder. De meningen verschillen echter over de vraag of de overheid in an dere gevallen zelf regels moet op leggen voor de beloningsstructuur. Het gevaar bestaat dat onderne mingen die regels omzeilen en compenseren via ondoorzichtige constructies. „Maar dat nadeel moeten we in de bankensector maar voor lief nemen", zegt Hans van Ees, hoogleraar corporate go vernance (goed bestuur van onder nemingen) aan de Rijksuniversi teit Groningen. Volgens de hoogle raar moet de overheid direct regels opstellen voor de sector, omdat misstanden bij banken een brede financiële crisis kunnen veroorza ken die de hele maatschappij raakt. DEN HAAG - Feyenoord, NEC, SC Heerenveen, FC Twente en Ajax hebben gisteravond de eerste ron de van de Uefa Cup overleefd. De vijf Nederlandse clubs weten nu al dat ze in ieder geval tot de winter twee thuis- en twee uitwedstrij den mogen spelen in Europees ver band. Tegen welke clubs dat zal zijn wijst de loting van komende dinsdag uit. pagina 39 en 42: Feyenoord, NEC, SC Heerenveen, FC Twente en Ajax Topbeloningen in bedrijfsleven zijn ongrijpbaar reageer op www.pzc.nl Zeeland is goed zo als het is eens 77% oneens 23% aantal reacties: 514 EN Zeeland: 2, 3, 25 t/m 31; Binnen land: 4, 5 en 6; Buitenland: 7 en 9; Meningen: 10 en 11; Auto: 15 en 17; Weer: 22; Strips: 23; Agenda: 33; Cultuur: 35; Economie: 36, 37 en 38; Sport: 39 t/m 45; Televisie: 46 en 47 Gehandicapten willen betere paden en meer informatie. GOES - Met een aantal simpele aan passingen kunnen Zeeuwse na tuurgebieden een stuk aantrekkelij ker worden voor lichamelijk gehan dicapten. Dat is de belangrijkste conclusie naar aanleiding van de uitkomsten van een enquête van patiëntenvereniging Klaverblad. Ruim 85 procent van de geënquê teerden laat weten vaker de natuur in te trekken als er betere paden (31 procent), meer informatie over de toegankelijkheid (23 procent) of duidelijk gemarkeerde (rolstoel-) routes zijn. De ongeveer 100 men sen die de enquête invulden, heb ben ook aangegeven welke gebie den als eerste toegankelijker zou den moeten worden. Daarbij zijn vooral Oranjezon (Vrouwenpol der), het duingebied in Neeltje lans en het Veerse Bos opvallend vaak genoemd. De terreinbeheer ders hebben beterschap beloofd. V-..pagina 2 en 3: een bankje is al w een wereld van verschil Word ook abonnee! Zie bon op pagina 2 of bel gratis 0800-0231 231 8 71168 S8 555530 I brug, de voornaamste toegang tot de stad, af voor het verkeer. Dat leidde tot in de verre omtrek tot files op de snelwegen A12, A15, A50 en A73. Rond 14 uur, toen de Iraniër zijn actie had opgegeven, ging de Waalbrug weer open. De Iraniër eiste dat staatssecretaris Neba- hat Albayrak (Justitie) met hem zou komen pra ten. Die voorwaarde liet hij vallen, nadat was toe gezegd dat Albayrak en burgemeester Thom de Graaf van Nijmegen naar zijn zaak zouden kijken. De advocaat zei gisteren dat de actievoerder niet is uitgeprocedeerd, foto Erik van 't Hullenaar/ANP NIJMEGEN - Iraanse asielzoeker heeft het verkeer in en rond Nijmegen gisteren tot in de middag bijna lamge legd. De man was 's ochtends vroeg op de Waal brug geklommen en dreigde eraf te springen, om dat hij meende dat hij zou worden uitgezet. De Riviercruise door Oostenrijk, Slowakije en Hongarije per MS Fidelio**** www.kras.nl/30140 waarom zou je verder zoeken

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2008 | | pagina 1