Boeren houden EU-gelden Leger van Pakistan doodt 50 militanten Opstappen ministers splijt ANC verder Surfen&Bellen Probeer gewoon Tienerpiloot Meeste landen willen geen verdere korting op steun aan agrariërs. Ook vijf slachtoffers bij protest tegen doden kinderen door soldaten. 8 Woensdag 24 september 2008 PZC ANNECY - Boeren kunnen ook na 2013 rekenen op behoorlijke be scherming van Brussel. Het Euro pese landbouwbeleid hoeft na 2013 niet grondig te worden veran derd, zo bleek gisteren bij infor meel EU-beraad van ministers van Landbouw in Annecy. „TWintig van de 27 landen willen de huidi ge, gereguleerde markt voortzet ten. Enkele willen meer naar een vrije markt", concludeerde de Franse minister Michel Barnier, die het beraad voorzat. Landbouw is het grootste vakge bied dat door landen grotendeels via Brussel is geregeld. De miljar densubsidies vormen bijna 40 pro cent van de EU-begroting. Het hui dige beleid, dat al minder bescher ming biedt dan enkele jaren gele den, loopt in december 2013 af Minister Gerda Verburg van Land bouw behoort tot de groep die pleit voor meer marktoriëntatie. „Risico's horen bij het onderne men", zei zij. De minister meent echter ook dat de overheid de land bouw niet helemaal aan de vrije markt moet overlaten. „De over heid mag nooit met de rug naar de boeren gaan staan." Zij wil dat de EU zo onder meer een vangnet biedt in tijden van crises, zoals gro te uitbraken van dierziekten. De Franse minister Barnier wil de boe ren veel meer de hand boven het hoofd houden, onder meer door de prijzen te reguleren. Boeren zouden een soort inkomensverze kering moeten krijgen. Europees Commissaris Mariann Fi scher Boel van Landbouw ver wacht geen grote veranderingen: „We kunnen de richting enigszins verleggen, maar het is onnodig om het beleid compleet te herschrij ven." Over het toekomstige budget is nog niet gesproken. Zij voorziet PW Ook na 2013 blijft Brussel de boeren steunen, zo blijkt uit EU-beraad. Minister Verburg wil dat boeren meer voedsel voor de eigen bevolking produceren. wel dat meer geld gaat naar alge mene plattelandszaken in plaats van specifieke boeren. Verburg stelde in de marge van het beraad dat Europese boeren weer voldoende eten moeten pro duceren voor de eigen bevolking. Niet langer mogen we denken dat er altijd import van goedkoop voedsel mogelijk is, aldus de minis ter. „Voedselzekerheid wordt weer met hoofdletters geschreven hoog op de EU-agenda. Dat is een van de gevolgen van de voedselcrisis." Om te zorgen dat er genoeg te eten is, wil Verburg dat er voldoen de landbouwgebieden blijven, ook in de alsmaar vollere Randstad. „Geen Randstad zonder boeren of zonder koeien." ISLAMABAD - Pakistaanse militai ren hebben ruim vijftig islamiti sche extremisten gedood tijdens twee dagen van gevechten in het noordwesten van het land. Ook een militair sneuvelde. Het offen sief was nabij de stad Peshawar. De operatie volgt na de aanslag in het weekeinde op het Marriott Ho tel in de hoofdstad Islamabad, waarbij zeker 53 doden vielen. Ook voert bondgenoot Verenigde Staten de druk op om de strijd te gen de aanhangers van de terreur beweging Al Qaida en de Taliban in het grensgebied met Afghanis tan op te voeren. Het Pakistaanse leger zet bij de actie tegen de islamitische extre misten in het grensgebied onder meer gevechtshelikopters en artille rie in. De Verenigde Staten heb ben gezegd dat het offensief effect begint te sorteren. De aanvallen op de buitenlandse troepen in Af ghanistan, die vaak vanuit het grensgebied met Pakistan worden ondernomen, zouden volgens het land afnemen. De Pakistaanse politie heeft zeker vijf mensen doodgeschoten die in de Swat-vallei betoogden tegen een militaire actie tegen de Tali ban. Daarbij zouden ook drie kin deren zijn gedood. Honderden mensen vielen in de plaats Mingo- ra in de Swat-vallei, eveneens in het noordwesten, een politiebu reau en enkele banken aan. De po litie opende daarop het vuur. De Britse luchtvaartmaatschappij British Airways (BA) staakt haar vluchten naar de Pakistaanse hoofdstad Islamabad voor onbe paalde tijd. De maatschappij vindt vliegen op Pakistan na de aanslag op het Marriott Hotel te onveilig. BA vliegt normaliter zes keer per week op Islamabad, de enige be stemming van de maatschappij Pa kistan. (*Hk) Pagina 15: Pakistaanse president in diepe spagaat door onze correspondent llona Eveleens NAIROBI - Elf ministers en drie staatssecretarissen van de Zuid- Afrikaanse regering hebben hun ontslag ingediend uit solidariteit met het gedwongen vertrek van president Thabo Mbeki. Vooral het nieuws dat minister van Financiën, Trevor Manuel, op stapt, zorgt voor een golf van on rust. De financiële markten tuimel den gisteren omlaag en de rand, de Zuid-Afrikaanse valuta, zakte in waarde. De munt stabiliseerde pas nadat Manuel verklaarde even tueel bereid te zijn deel te nemen aan een volgend kabinet. Manuel en president Mbeki zijn de archi tecten van de politiek waardoor de economie flink groeide in de laat ste jaren. Al eerder had vicepresident Phum- zile Mlambo-Ngcuka de handdoek in de ring gegooid. Zij was hoofd van de nationale aidsraad en haar vertrek betekent een tegenslag voor de pogingen om de epidemie adequaat aan te pakken. Zuid-Afri- ka heeft het hoogste aantal hiv-be- smette mensen. Het ontslag van Geraldine Fra- ser-Moleketi, de staatssecretaris van Financiën, zorgt voor vrees binnen sportkringen. Zij had de leiding over de financiën voor de wereldkampioenschappen voetbal, die in 2010 in Zuid-Afrika worden gehouden. Het wordt steeds duidelijker dat de scheuring binnen de regerings partij ANC zich snel verdiept. Zelfs het voorstel om Kgalema Motlanthe morgen tot overgangs president te benoemen, heeft de onrust niet kunnen verminderen. Hij moet het land leiden tot de ver kiezingen, volgend jaar, en vooral de eenheid terugbrengen in de par tij. ISTANBUL - Een piloot van de Turk se maatschappij Anadolujet is ont slagen omdat hij een 15-jarige pas sagier de stuurknuppel van het toe stel liet overnemen. Dat gebeurde volgens Turkse media gisteren op 10.000 meter hoogte op een vlucht van Ankara naar Erzerum. van Circus Union. „Opeens begon ze op volle snelheid te rennen en brak door de omheining." Hilda kwam rond middernacht terecht op een grote weg in de buurt van de wereldberoemde ruïnestad Teotihuacan, op 40 kilometer van Mexico-Stad. Volgens de politie had de bestuurder van de bus geen enkele kans om de olifant te ontwijken. foto Luz Acevedo/EPA MEXICO-STAD - De 40-jarige circusolifant Hilda ligt dood aan de rand van de weg. Het vijf ton zware dier werd aangereden door een bus, nadat het bij het voe ren ontsnapte en op de vyeg terechtkwam. De chauffeur van de bus kwam bij de aanrijding ook om het leven. En kele passagiers raakten gewond. „Ik maakte haar los, zo dat ze kon eten", aldus haar nog onervaren verzorger AS vanaf

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2008 | | pagina 8