Zeeland al dertig jaar op het pluche berco Jeugd rockt alsnog in Zaamslag Hamilton zingt countryrock Terugblikken in Regiowerktop Winkelen voor het goede doel Stropielekkers maken zich op voor uitgesteld begin van rockfestival. voor de meest uitgebreide collectie van FRANKWALDER A GERRY WEBER SPRING BINNEN BIJ DE OEFE OPEN HUIZEN ROUTE v Z PZC Woensdag 24 september 2008 [23 Wethouder Co van Schaik: „Kijk, voor deze mensen kan ik iets betekenen." foto Peter Nicolai door Raymond de Frel ZAAMSLAG - Het programma van de eerste editie van het rockfesti val Stropierock in Zaamslag is nog hetzelfde als in mei en ook de doel stelling is niet veranderd. De Stich ting Jongerenactiviteiten Zaamslag (Sjaz) wil jongeren vermaken. Toch za! zaterdag li oktober onge twijfeld weer worden gedacht aan die dramatische Koninginnenacht, waarin postbode Peter Herwegh op het Plein door zinloos geweld om het leven kwam. De kinderen van Herwegh vonden het onge past om op de dag van zijn crema tie een festival te houden, dus werd de eerste editie van Stro pierock uitgesteld. Een klein halfjaar vindt het festijn alsnog plaats achter het korfbal- veld. De jonge Zeeuws-Vlaamse bands Golden Coffee, Lyn, Aston Villa en DJ Farre spelen vanaf 20.00 uur. Tussen de optredens mogen vrijwilligers in een bak met stroop duiken om mee te doen aan een heus stroopworstel- toernooi. Kaarten kosten aan de kassa zeven euro. TERNEUZEN - De Texaanse muzi- dag op in Porgy Bess in Terneu- zen. De songs van Hamilton zijn doorleefd, grimmig en oprecht. Sommigen noemen zijn werk in- diefolk, anderen liever coun tryrock. De Texaan wordt inmiddels verge leken met de grote singer-songwri- ters uit zijn thuisstaat. Zijn stijl doet denken aan Lyle Lovett en Townes Van Zandt. Hij won al di verse prijzen. Stichting Roots is dan ook trots het nieuwe rootssei- zoen te kunnen beginnen met de ze Texaanse troubadour. Zijn nieu we cd Receive is tijdens zijn Euro pese tournee te koop. Het optre den begint om 21.30 uur. lange vorststraat - goes Opendeur week 22 t/m 26 sef TERNEUZEN - Minister Piet Hein Donner (Sociale Zaken en Werkge legenheid) en staatssecretaris Ah med Aboutaleb zijn maandag 6 ok tober te gast in Terneuzen tijdens de Regiowerktop Zeeuws-Vlaande- ren. Het betreft een vervolgbijeen- komst van de eerste Regiowerktop van vorig jaar. De Regiowerktop is een rondreizende vergadering, waarbij bewindslieden de provin cie in gaan om te spreken met loka le bestuurders en werkgevers over de arbeidsmarkt. In het ROC Wes- terschelde wordt tussen 14 en 18 uur teruggeblikt op de investerin gen van afgelopen jaar. De wethou ders Co van Schaik (Terneuzen), Maria le Roy (Sluis) en Frank van Driessche (Hulst) zijn aanwezig. AXEL - Ter gelegenheid van de her opening van Albert Heijn in Axel mogen inwoners op woensdag 1 oktober om 18.00 uur gratis winke len voor het goede doel. Uit de aanmeldingen kiest Albert Heijn er drie uit. De winnaars gaan op hun gemak winkelen in de nieuwe supermarkt. De winkel is die dag van 18.00 tot 21.00 uur geopend. ZATERDAG 4 ÖTCFOBER 'r -urn

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2008 | | pagina 73