vroeger op computerscherm Slowaakse leerlingen in Zierikzee berco Verkoop winterkleding bij Dorcas Zierikzee Biomarkt doet mee aan Week van de Smaak Pontes Pieter Zeeman heeft uitwisseling met school uit Namestovo. Trimtraject op Flakkee SPRING BINNEN BIJ DE OEFENTHERAPEUT GRATIS DINGSCHECK voor de meest uitgebreide collectie van FRANKWALDER GERRY WEBER S PZC Woensdag 24 september 2008 23 Linksboven: Bas Bijkerk tussen foto's die hij beschrijft in het archief, (foto Dirk-Jan Gjeltema) Daarnaast de Godskamertjes in Zierikzee met op de achter grond de watertoren, omstreeks 1910-1920 vastgelegd door P.J. Ochtman. Linksonder een foto uit 1953 door Rykel ten Kate van de aanlegplaats aan de Stenendijk in Capelle. Daarnaast de Zierikzeese brandweer tijdens een oefening in de vijftiger jaren, gefotografeerd door Johan D.C. Berrevoets. tot in de kleinste details ontworpen en afgewerkt door onze eigen vakmensen Grenadierweg 17b Middelburg wwvv.baderie.nl ZIERIKZEE - De hulporganisatie Dorcas begint het komende week einde met de verkoop van tweede- handskleding. Dat gebeurt in het verenigingsge bouw van de Christelijk Gerefor meerde Kerk in Zierikzee. Vrijdag en zaterdag is de verkoop van 9.30 tot 15.00 uur. De opbrengst gaat naar een pro ject voor kansarme kinderen in Oekraïne. Dorcas is een internatio nale organisatie, die vooral actiefis in Afrika en Oost-Europa. NOORDGOUWE - Tijdens de weke lijkse biologische markt, zaterdag in Noordgouwe, wordt een demon stratie honingslingeren en een pre sentatie over de teelt van zeegroen ten gegeven. De markt doet voor de tweede keer mee aan de landelijke Week van de Smaak. Hobbykok en marktmeester Ad van Oorschot verzorgt de lunch en er is voor ie dereen gratis koffie en thee. De biologische markt wordt gehou den aan de Zuid Bosweg en duurt van 10.00 tot 14.00 uur. door David Duijnmayer ZIERIKZEE - Vijfendertig leerlingen en drie docenten uit Slowakije ko men zaterdag naar Zierikzee voor een uitwisselingsprogramma met Pontes Pieter Zeeman. De bezoe kers komen van een school uit Na mestovo, een van de zusterge- meentes van Schouwen-Duive- land. Zij logeren bij leerlingen uit vwo 5 van Pontes Pieter Zeeman, die in maart al in Namestovo zijn geweest. De uitwisseling vindt dit jaar voor de tweede keer plaats en moet een jaarlijkse traditie wor den. „Het zijn niet zomaar leuke uitjes, maar een kapstok voor het onder wijs", zegt decaan Dirk Jan Mun- nik. „Je kunt het schrijven van een Engelse brief oefenen, maar het werkt veel beter als je een echte brief schrijft die door iemand gele zen wordt." Tijdens hun verblijf in Zierikzee volgen de Slowaakse en Nederlandse leerlingen aangepaste lessen in het Engels rond het the ma 'jeugd'. De Slowaken blijven tot en met woensdag in Zierikzee. Naast de lessen maken zij onder meer een boottocht over de Oosterschelde en brengen ze een bezoek aan het Europees Parlement in Brussel. MIDDELHARNIS - Joggers hebben er op Goeree-Overflakkee een facili teit bij: een fitnessparcours langs natuurgebied De Vliegers bij Mid- delharnis. De gemeente Middelhar- nis heeft het traject geplaatst. Het ligt aan de Zuidelijke Randweg, net ten zuiden van de kern. Het parcours ligt er al, maar wordt op 11 oktober officieel geopend. Opendeur week 22 t/m 26 september 2008 herapeut lange vorststraat - goes

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2008 | | pagina 57