Geldjacht loont voor clubs komen bijeen PZC Gymles nog niet verkast 21 28 Zoek jij mee naar De Vos? Scoop zet verenigingen op juiste spoor voor subsidies en sponsors. Verouderd SCHOUWEN-DUIVELAND Actueel dierennieuws op website Goesenaar Ivan de Bree 27 Publieksfeestje rond 40-jarig bestaan van de Zeeuwse Komedie Kijk vanavond naar Omroep Zeeland wi omroep zeeland door Piet Kleemans KERKWERVE - Wees creatief, niet te bescheiden en schroom niet om gebruik te maken van fondsen. Dat was samengevat de boodschap van deskundige Jan Klumper en van projectleider fondsenwerving Zeeuw instituut voor Welzijn en Zorg Scoop Peter Lamens aan het adres van verenigingen en stichtin gen die met geldzorgen worstelen. Tijdens een drukbezochte work shop, op poten gezet door het Schouwen-Duivelandse Welzijns huis, zetten Klumper en Lamens non-profitorganisaties op het spoor van fondsen en sponsors. La mens: „Er zijn in Nederland 1500 grote bekende fondsen. En nog veel meer kleinere onbekende. Er is echt veel meer geld te halen dan de meeste clubs en verenigingen beseffen." Klumper beaamt het grif „Help die fondsen, want die willen van hun geld af. Want we barsten in Nederland van het geld. Alle fondsen bij elkaar hebben zo'n vijf miljard te verdelen." Eén van de tips die hij zijn toe hoorders aan de hand deed was dat van het in het leven roepen van een 'werkgroep geld'. „Wie lid wordt van een biljartclub gaat voor het biljarten. En dat gedoe met het geld is alleen maar verve lend. Je moet er gewoon een paar mensen op zetten die er goed in zijn." Geld zoeken is volgens Klum per een kwestie van plannen en or ganiseren. En een goed verhaal ver tellen. Liefst een verhaal dat ook de krant haalt. „Publiciteit is be langrijk. Mensen geven eerder geld als ze het idee krijgen dat het naar een actieve club gaat dan naar een saai mutsenclub." Een fonds ziet volgens Klumper ook graag eigen inbreng van clubs en verenigingen. „Dus als je een to- Geldgebrek is een van de groot- ste zorgen voor non-profitorgani- saties. Scoop zet ze op het spoor van fondsenwerving en het zoeken naar sponsors. BURGH-HAAMSTEDE - Direct na de herfstvakantie verkassen de gym lessen in Burgh-Haamstede naar sporthal Westenschouwen. Dat is een paar weken later dan de bedoe ling was. De sporthal is nog niet aangepast. De vertraging is ont staan omdat Radar, de vereniging van christelijk onderwijs, naar de rechter was gestapt. Radar wilde neelclub bent die zelf de eigen kos tuums maakt kapitaliseer dat bezit dan." Een fout die volgens Klum per veel clubs en verenigingen ma ken is dat ze te krap begroten. „Wees niet te bescheiden", raadt Klumper. „En laat je niet te snel af schrikken door regels van fondsen. Ze investeren graag in iets nieuws, dus verzin iets nieuws." Klumper en Lamens werden tij dens de bijeenkomst in het Kerk- werfse dorpshuis 't Zuudende be stookt met vragen. Lamens: „En de ervaring leert dat alle informa tie eerst moet bezinken en ze later met nog veel meer v ragen ko men." Wie meer wil weten kan een bezoekje brengen aan website http://fondsen.scoopzld.nl. liever in de huidige (verouderde) gymzaal blijven gymmen. „In ver band met de rechtszaak konden we geen opdracht verstrekken. We hebben eerst op de uitspraak ge wacht", zegt wethouder Roel van der Wekken. Nu de gemeente in het gelijk is ge steld, wordt alsnog gewerkt aan de aanpassing van de sporthal. MIDDELBURG - De Vereniging Kin deren uit de Japanse Bezetting en de Bersiap 1941-1949 houdt zater dag een bijeenkomst in Ontmoe tingscentrum Dauwendaele in Middelburg. Belangstellenden zijn van 11.00 tot 16.00 uur welkom om te praten over (bij)geloof in voormalig Nederlands-Indië. Tip? redactie@pzc.nl H&M is zo geliefd bij jongeren dat ze er zelfs kleding via inter net kopen. H&M hanteert daar bij heldere regels, ontdekte on langs een alerte ouder uit Goes. Zijn dochter kreeg een rekening van H&M waarin het bedrijf haar een krediet toevertrouwde van honderd euro. De ouder bel de direct. 'Hoe ze dat een minder jarige konden geven?' De telefo niste keek in het systeem. Wat bleek? Zijn dochter was bij H&M opeens van 1985, dus meerderja rig. Dochterlief bleek zelf die leef tijd doorgegeven te hebben. Con troleert H&M dat dan niet? 'Sor ry', luidde de reactie van de tele foniste, 'ons systeem is ietwat ver ouderd'. Woensdag 24 september 2008Tip? redzzee@pzc.nl ZIERIKZEE - Aan De Lanen, één van de drie nieuwbouwprojec ten in Zierikzee, wordt hard gewerkt. In de noordoostelijke punt van de Monumentenstad, tegen de Schouwse Dijk, wor den 111 vrijstaande huizen en 14 twee-onder-een-kapwonin- gen gebouwd. De eerste fase, die door Fraanje BV uit Lewe- dorp wordt gebouwd, omvat veertig kavels. Daarvan zijn er in middels 26 verkocht. Het bouwproject is ontwikkeld door Del ta Project Partners in Zierikzee. Delta Makelaardij en Bijde- vaate Makelaardij doen de verkoop. De prijzen beginnen bij 379.000 euro (vrij op naam). Met de nieuwe wijken Noorder polder 2 en Poortambacht 11 erbij, breidt Zierikzee de komen de jaren uit met 960 woningen. Mede hierdoor stonden vorige maand in de binnenstad ruim zestig huizen te koop. Vooral huizen in de hogere prijsklasse zijn moeilijk aan de man te brengen. foto Dirk-Jan Gjeltema

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2008 | | pagina 55